Prejsť na navigáciu

zoznam 18.12.2012

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2012/0672/ EE

B00

Požiadavky na ochranu zdravia na školách

04.03.2013

201203063.SK 2012/0672/EE2

2012/0677/A

B00

Nariadenie rakúskeho inštitútu pre stavebnú techniku (OIB), s ktorým sa mení Nariadenie o zozname stavebných materiálov ÖE (4. vydanie zoznamu stavebných materiálov ÖE) (3. novela k zoznamu stavebných materiálov ÖE)

06.03.2013

201203088.SK 2012/0677/A 2

2012/0678/D

B10

Smernica DAfStb „Tepelné spracovanie betónu“, návrh november 2012

06.03.2013

201203097.SK 2012/0678/D 2

2012/0679/RO

B00

Vyhláška ministerstva regionálneho rozvoja a cestovného ruchu o schválení technického predpisu

„Kódex o seizmickom navrhovaní – časť I – ustanovenia týkajúce sa návrhu budov“,

kódex P100-1/2012.

Vyhláška zahŕňa 4 oddiely, ktoré budú oznámené samostatne takto:

oddiel (i): kapitoly 1 – 7, 9 a 11,

oddiel (ii): kapitola 8,

oddiel (iii): kapitola 10,

oddiel (iv): príloha A – G.

Toto oznámenie sa týka oddielu (i).

06.03.2013

201203099.SK 2012/0679/RO2

2012/0681/D

B10

Smernica DAfStb o vláknitom betóne, návrh november 2012

06.03.2013

201203103.SK 2012/0681/D 2

2012/0682/RO

B00

Vyhláška ministerstva regionálneho rozvoja a cestovného ruchu o schválení technického predpisu

„Kódex o seizmickom navrhovaní – časť I – ustanovenia týkajúce sa návrhu budov“,

kódex P100-1/2012.

Vyhláška zahŕňa 4 oddiely, ktoré budú oznámené samostatne takto:

oddiel (i): kapitoly 1 – 7, 9 a 11,

oddiel (ii): kapitola 8,

oddiel (iii): kapitola 10,

oddiel (iv): príloha A – G.

Toto oznámenie sa týka oddielu (ii).

06.03.2013

201203105.SK 2012/0682/RO2

2012/0683/RO

B00

Vyhláška ministerstva regionálneho rozvoja a cestovného ruchu o schválení technického predpisu

„Kódex o seizmickom navrhovaní – časť I – ustanovenia týkajúce sa návrhu budov“,

kódex P100-1/2012.

Vyhláška zahŕňa 4 oddiely, ktoré budú oznámené samostatne takto:

oddiel (i): kapitoly 1 – 7, 9 a 11,

oddiel (ii): kapitola 8,

oddiel (iii): kapitola 10,

oddiel (iv): príloha A – G.

Toto oznámenie sa týka oddielu (iii).

06.03.2013

201203107.SK 2012/0683/RO2

2012/0684/RO

B00

Vyhláška ministerstva regionálneho rozvoja a cestovného ruchu o schválení technického predpisu

„Kódex o seizmickom navrhovaní – časť I – ustanovenia týkajúce sa návrhu budov“,

kódex P100-1/2012.

Vyhláška zahŕňa 4 oddiely, ktoré budú oznámené samostatne takto:

oddiel (i): kapitoly 1 – 7, 9 a 11,

oddiel (ii): kapitola 8,

oddiel (iii): kapitola 10,

oddiel (iv): príloha A – G.

Toto oznámenie sa týka oddielu (iv).

06.03.2013

201203109.SK 2012/0684/RO2

2012/0685/A

B00

RVS 05.02.13, Riadenie dopravy, vodiace zariadenia, dopravné značky a návestia, dopravné značenie a ukazovatele smeru na diaľniciach

07.03.2013

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2012/0686/A

B00

RVS 08.23.08 Technické zmluvné podmienky, zariadenia na okrajoch vozovky, systémy pre zadržiavanie vozidiel, dočasné dopravné značky

07.03.2013 Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2012/0687/A

B00

RVS 15.04.22 Mosty, vybavenie mostov, mostné zábradlia, obloženia zábradlí

07.03.2013

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2012/0688/NL

S00E

Nariadenie štátneho tajomníka pre infraštruktúru a životné prostredie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie o označovaní z roku 2009 o svojvoľnom znížení a odpustení investičnej dane v prípade investícií do životného prostredia [Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen] (prijatie ekologického zoznamu na rok 2013)

07-12-2012F

201203128.SK 2012/0688/NL 2

2012/0690/S

C10C

Nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (1992:1554) o kontrole narkotík

*

201203136.SK 2012/0690/S 2

2012/0691/S

C10C

Vyhláška, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška (1999:58) zakazujúca určité produkty škodlivé pre zdravie

*

201203137.SK 2012/0691/S 2

2012/0692/DK

S00E

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z elektriny a rôzne iné zákony, a ktorým sa ruší zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z odpadu a základných surovín (úľava na dani z elektriny vzhľadom na spotrebovanú elektrickú energiu pri nabíjaní batérií pre registrované elektrické vozidlá, úľava vzhľadom na chladenie, denné povolenia na súkromné používanie komerčne využívaných vozidiel a technické úpravy energetických daní atď. a rušia sa predpisy o oslobodení od rôznych typov dane z odpadu z vlastnej výroby cementu)

08.12.2012 F

201203138.SK 2012/0692/DK 2

2012/0693/DK

S00E

Návrh zákona o daniach z reklamy doručovanej do domácností (zákon o dani z reklamy) (L 50)

08.12.2012F

201203145.SK 2012/0693/DK 2

2012/0694/I

S00S

Usmernenia týkajúce sa zariadení používaných na úpravu vody určenej na ľudskú spotrebu v súlade s ministerskou vyhláškou č. 25 zo 7. februára 2012.

12.03.2013

201203163.SK 2012/0694/I 2

2012/0695/I

C60A

Nariadenie, ktoré upravuje použitie spoločného loga „Národný systém kvality integrovanej výroby“ ustanovený zákonom č. 4 z 3. februára 2011.

12.03.2013

201203165.SK 2012/0695/I 2

2012/0696/D

V10T

SSB LA-NOE 012 - Popis rozhrania pre rádiové zariadenia na riadenie modelov

13.03.2013

201203167.SK 2012/0696/D 2

2012/0697/D

V10T

SSB LA-NOE 018 - Popis rozhraní pre rádiové zariadenia na označovanie rádiovej frekvencie (RFID)

13.03.2013

201203169.SK 2012/0697/D 2

 

F (FISCAL) - fiškálne opatrenie, pre ktoré neexistuje obdobie pozastavenia (čl. 10 ods. 4 smernice 98/34/ES)

* doba pozastavenia nebola ešte stanovená, Európska komisia preveruje oprávnenosť požiadavky na urgentné prijatie predpisu (čl. 9 ods. 7 Smernice 98/34/ES)

 

 

Publikované: 2.1.2013

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

17.12.2018
Požiadavky na technologické zariadenia a inteligentné dopravné systémy na pozemných komunikáciách
Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

30.11.2018
MDV SR schválilo TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004
Betónové konštrukcie všeobecne
Betón na konštrukcie
Predpäté betónové konštrukcie
Použitie ťaženého predrveného kameniva v nestmelených vrstvách konštrukií vozoviek
Účinnosť od: 01.12.2018
Schválený dodatok č. 1 k TP 047

Schválený dodatok č. 1 k TP 047

19.11.2018
MDV SR schválilo Dodatok č.1/2018 k TP 047
Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek
Účinnosť od: 20.11.2018

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora