Prejsť na navigáciu

zoznam 18.12.2012

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2012/0672/ EE

B00

Požiadavky na ochranu zdravia na školách

04.03.2013

201203063.SK 2012/0672/EE2

2012/0677/A

B00

Nariadenie rakúskeho inštitútu pre stavebnú techniku (OIB), s ktorým sa mení Nariadenie o zozname stavebných materiálov ÖE (4. vydanie zoznamu stavebných materiálov ÖE) (3. novela k zoznamu stavebných materiálov ÖE)

06.03.2013

201203088.SK 2012/0677/A 2

2012/0678/D

B10

Smernica DAfStb „Tepelné spracovanie betónu“, návrh november 2012

06.03.2013

201203097.SK 2012/0678/D 2

2012/0679/RO

B00

Vyhláška ministerstva regionálneho rozvoja a cestovného ruchu o schválení technického predpisu

„Kódex o seizmickom navrhovaní – časť I – ustanovenia týkajúce sa návrhu budov“,

kódex P100-1/2012.

Vyhláška zahŕňa 4 oddiely, ktoré budú oznámené samostatne takto:

oddiel (i): kapitoly 1 – 7, 9 a 11,

oddiel (ii): kapitola 8,

oddiel (iii): kapitola 10,

oddiel (iv): príloha A – G.

Toto oznámenie sa týka oddielu (i).

06.03.2013

201203099.SK 2012/0679/RO2

2012/0681/D

B10

Smernica DAfStb o vláknitom betóne, návrh november 2012

06.03.2013

201203103.SK 2012/0681/D 2

2012/0682/RO

B00

Vyhláška ministerstva regionálneho rozvoja a cestovného ruchu o schválení technického predpisu

„Kódex o seizmickom navrhovaní – časť I – ustanovenia týkajúce sa návrhu budov“,

kódex P100-1/2012.

Vyhláška zahŕňa 4 oddiely, ktoré budú oznámené samostatne takto:

oddiel (i): kapitoly 1 – 7, 9 a 11,

oddiel (ii): kapitola 8,

oddiel (iii): kapitola 10,

oddiel (iv): príloha A – G.

Toto oznámenie sa týka oddielu (ii).

06.03.2013

201203105.SK 2012/0682/RO2

2012/0683/RO

B00

Vyhláška ministerstva regionálneho rozvoja a cestovného ruchu o schválení technického predpisu

„Kódex o seizmickom navrhovaní – časť I – ustanovenia týkajúce sa návrhu budov“,

kódex P100-1/2012.

Vyhláška zahŕňa 4 oddiely, ktoré budú oznámené samostatne takto:

oddiel (i): kapitoly 1 – 7, 9 a 11,

oddiel (ii): kapitola 8,

oddiel (iii): kapitola 10,

oddiel (iv): príloha A – G.

Toto oznámenie sa týka oddielu (iii).

06.03.2013

201203107.SK 2012/0683/RO2

2012/0684/RO

B00

Vyhláška ministerstva regionálneho rozvoja a cestovného ruchu o schválení technického predpisu

„Kódex o seizmickom navrhovaní – časť I – ustanovenia týkajúce sa návrhu budov“,

kódex P100-1/2012.

Vyhláška zahŕňa 4 oddiely, ktoré budú oznámené samostatne takto:

oddiel (i): kapitoly 1 – 7, 9 a 11,

oddiel (ii): kapitola 8,

oddiel (iii): kapitola 10,

oddiel (iv): príloha A – G.

Toto oznámenie sa týka oddielu (iv).

06.03.2013

201203109.SK 2012/0684/RO2

2012/0685/A

B00

RVS 05.02.13, Riadenie dopravy, vodiace zariadenia, dopravné značky a návestia, dopravné značenie a ukazovatele smeru na diaľniciach

07.03.2013

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2012/0686/A

B00

RVS 08.23.08 Technické zmluvné podmienky, zariadenia na okrajoch vozovky, systémy pre zadržiavanie vozidiel, dočasné dopravné značky

07.03.2013 Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2012/0687/A

B00

RVS 15.04.22 Mosty, vybavenie mostov, mostné zábradlia, obloženia zábradlí

07.03.2013

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2012/0688/NL

S00E

Nariadenie štátneho tajomníka pre infraštruktúru a životné prostredie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie o označovaní z roku 2009 o svojvoľnom znížení a odpustení investičnej dane v prípade investícií do životného prostredia [Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen] (prijatie ekologického zoznamu na rok 2013)

07-12-2012F

201203128.SK 2012/0688/NL 2

2012/0690/S

C10C

Nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (1992:1554) o kontrole narkotík

*

201203136.SK 2012/0690/S 2

2012/0691/S

C10C

Vyhláška, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška (1999:58) zakazujúca určité produkty škodlivé pre zdravie

*

201203137.SK 2012/0691/S 2

2012/0692/DK

S00E

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z elektriny a rôzne iné zákony, a ktorým sa ruší zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z odpadu a základných surovín (úľava na dani z elektriny vzhľadom na spotrebovanú elektrickú energiu pri nabíjaní batérií pre registrované elektrické vozidlá, úľava vzhľadom na chladenie, denné povolenia na súkromné používanie komerčne využívaných vozidiel a technické úpravy energetických daní atď. a rušia sa predpisy o oslobodení od rôznych typov dane z odpadu z vlastnej výroby cementu)

08.12.2012 F

201203138.SK 2012/0692/DK 2

2012/0693/DK

S00E

Návrh zákona o daniach z reklamy doručovanej do domácností (zákon o dani z reklamy) (L 50)

08.12.2012F

201203145.SK 2012/0693/DK 2

2012/0694/I

S00S

Usmernenia týkajúce sa zariadení používaných na úpravu vody určenej na ľudskú spotrebu v súlade s ministerskou vyhláškou č. 25 zo 7. februára 2012.

12.03.2013

201203163.SK 2012/0694/I 2

2012/0695/I

C60A

Nariadenie, ktoré upravuje použitie spoločného loga „Národný systém kvality integrovanej výroby“ ustanovený zákonom č. 4 z 3. februára 2011.

12.03.2013

201203165.SK 2012/0695/I 2

2012/0696/D

V10T

SSB LA-NOE 012 - Popis rozhrania pre rádiové zariadenia na riadenie modelov

13.03.2013

201203167.SK 2012/0696/D 2

2012/0697/D

V10T

SSB LA-NOE 018 - Popis rozhraní pre rádiové zariadenia na označovanie rádiovej frekvencie (RFID)

13.03.2013

201203169.SK 2012/0697/D 2

 

F (FISCAL) - fiškálne opatrenie, pre ktoré neexistuje obdobie pozastavenia (čl. 10 ods. 4 smernice 98/34/ES)

* doba pozastavenia nebola ešte stanovená, Európska komisia preveruje oprávnenosť požiadavky na urgentné prijatie predpisu (čl. 9 ods. 7 Smernice 98/34/ES)

 

 

Publikované: 2.1.2013

Aktuálne

Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Rozborová úloha

Rozborová úloha

10.01.2023
RÚ – Analýza využiteľnosti nedeštruktívnych magnetických metód pre monitorovanie stavu cestných zvodidiel s ohľadom na ich funkčné vlastnosti
RÚ – Hospodárenie s R-materiálom 

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora