Prejsť na navigáciu

zoznam 17.02.2012

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2012/0087/I

C00A

Implementácia nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 a nariadenia Komisie (ES) 889/2008 z 5. septembra 2008 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov.

09.05.2012

201200345.SK 2012/0087/I 2

2012/0088/S

T10T

Pristávacie plochy pre vrtuľníky na zemi a vodných plochách Švédskeho dopravného úradu, ktoré nevyžadujú schválenie

10.05.2012

201200349.SK 2012/0088/S 2

2012/0089/S

T10T

Pristávacie plochy pre vrtuľníky na zemi a vodných plochách Švédskeho dopravného úradu, ktoré nevyžadujú schválenie

10.05.2012

201200351.SK 2012/0089/S 2

2012/0090/S

T10T

Pristávacie plochy pre vrtuľníky na zemi a vodných plochách Švédskeho dopravného úradu, ktoré vyžadujú schválenie

10.05.2012

201200353.SK 2012/0090/S 2

2012/0091/PL

X10M

Nariadenie ministra hospodárstva o predmetoch z drahých kovov

10.05.2012

201200356.SK 2012/0091/PL 2

2012/0092/PL

X10M

Nariadenie ministra hospodárstva o použití vzoriek na účely stanovenia miest na skúšanie drahých kovov a rozsahu technického vybavenia miest na skúšanie drahých kovov

10.05.2012

201200358.SK 2012/0092/PL 2

2012/0093/A

CA0A

Zákon z ..............., ktorým sa mení Tirolský zákon o preventívnych opatreniach používania genetických technológií

10.05.2012

201200367.SK 2012/0093/A 2

2012/0094/F

CA0A

Výnos, ktorým sa mení a dopĺňa výnos z 19. októbra 2006 týkajúci sa použitia pomocných technologických látok pri výrobe niektorých potravín.

10.05.2012

201200369.SK 2012/0094/F 2

2012/0095/UK

B00

Zmeny požiadavky na materiály a odborné prevedenie: Nariadenie č. 7

14.05.2012

201200377.SK 2012/0095/UK 2

2012/0096/UK

B00

Zmeny týkajúce sa Časti A (Konštrukcia) stavebných predpisov v Anglicku: Eurokódy

14.05.2012

201200379.SK 2012/0096/UK 2

Publikované: 17.2.2012

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

17.12.2018
Požiadavky na technologické zariadenia a inteligentné dopravné systémy na pozemných komunikáciách
Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

30.11.2018
MDV SR schválilo TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004
Betónové konštrukcie všeobecne
Betón na konštrukcie
Predpäté betónové konštrukcie
Použitie ťaženého predrveného kameniva v nestmelených vrstvách konštrukií vozoviek
Účinnosť od: 01.12.2018
Schválený dodatok č. 1 k TP 047

Schválený dodatok č. 1 k TP 047

19.11.2018
MDV SR schválilo Dodatok č.1/2018 k TP 047
Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek
Účinnosť od: 20.11.2018

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora