Prejsť na navigáciu

zoznam 17.02.2012

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2012/0087/I

C00A

Implementácia nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 a nariadenia Komisie (ES) 889/2008 z 5. septembra 2008 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov.

09.05.2012

201200345.SK 2012/0087/I 2

2012/0088/S

T10T

Pristávacie plochy pre vrtuľníky na zemi a vodných plochách Švédskeho dopravného úradu, ktoré nevyžadujú schválenie

10.05.2012

201200349.SK 2012/0088/S 2

2012/0089/S

T10T

Pristávacie plochy pre vrtuľníky na zemi a vodných plochách Švédskeho dopravného úradu, ktoré nevyžadujú schválenie

10.05.2012

201200351.SK 2012/0089/S 2

2012/0090/S

T10T

Pristávacie plochy pre vrtuľníky na zemi a vodných plochách Švédskeho dopravného úradu, ktoré vyžadujú schválenie

10.05.2012

201200353.SK 2012/0090/S 2

2012/0091/PL

X10M

Nariadenie ministra hospodárstva o predmetoch z drahých kovov

10.05.2012

201200356.SK 2012/0091/PL 2

2012/0092/PL

X10M

Nariadenie ministra hospodárstva o použití vzoriek na účely stanovenia miest na skúšanie drahých kovov a rozsahu technického vybavenia miest na skúšanie drahých kovov

10.05.2012

201200358.SK 2012/0092/PL 2

2012/0093/A

CA0A

Zákon z ..............., ktorým sa mení Tirolský zákon o preventívnych opatreniach používania genetických technológií

10.05.2012

201200367.SK 2012/0093/A 2

2012/0094/F

CA0A

Výnos, ktorým sa mení a dopĺňa výnos z 19. októbra 2006 týkajúci sa použitia pomocných technologických látok pri výrobe niektorých potravín.

10.05.2012

201200369.SK 2012/0094/F 2

2012/0095/UK

B00

Zmeny požiadavky na materiály a odborné prevedenie: Nariadenie č. 7

14.05.2012

201200377.SK 2012/0095/UK 2

2012/0096/UK

B00

Zmeny týkajúce sa Časti A (Konštrukcia) stavebných predpisov v Anglicku: Eurokódy

14.05.2012

201200379.SK 2012/0096/UK 2

Publikované: 17.2.2012

Aktuálne

Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Rozborová úloha

Rozborová úloha

10.01.2023
RÚ – Analýza využiteľnosti nedeštruktívnych magnetických metód pre monitorovanie stavu cestných zvodidiel s ohľadom na ich funkčné vlastnosti
RÚ – Hospodárenie s R-materiálom 

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora