Prejsť na navigáciu

zoznam 17.02.2012

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2012/0087/I

C00A

Implementácia nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 a nariadenia Komisie (ES) 889/2008 z 5. septembra 2008 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov.

09.05.2012

201200345.SK 2012/0087/I 2

2012/0088/S

T10T

Pristávacie plochy pre vrtuľníky na zemi a vodných plochách Švédskeho dopravného úradu, ktoré nevyžadujú schválenie

10.05.2012

201200349.SK 2012/0088/S 2

2012/0089/S

T10T

Pristávacie plochy pre vrtuľníky na zemi a vodných plochách Švédskeho dopravného úradu, ktoré nevyžadujú schválenie

10.05.2012

201200351.SK 2012/0089/S 2

2012/0090/S

T10T

Pristávacie plochy pre vrtuľníky na zemi a vodných plochách Švédskeho dopravného úradu, ktoré vyžadujú schválenie

10.05.2012

201200353.SK 2012/0090/S 2

2012/0091/PL

X10M

Nariadenie ministra hospodárstva o predmetoch z drahých kovov

10.05.2012

201200356.SK 2012/0091/PL 2

2012/0092/PL

X10M

Nariadenie ministra hospodárstva o použití vzoriek na účely stanovenia miest na skúšanie drahých kovov a rozsahu technického vybavenia miest na skúšanie drahých kovov

10.05.2012

201200358.SK 2012/0092/PL 2

2012/0093/A

CA0A

Zákon z ..............., ktorým sa mení Tirolský zákon o preventívnych opatreniach používania genetických technológií

10.05.2012

201200367.SK 2012/0093/A 2

2012/0094/F

CA0A

Výnos, ktorým sa mení a dopĺňa výnos z 19. októbra 2006 týkajúci sa použitia pomocných technologických látok pri výrobe niektorých potravín.

10.05.2012

201200369.SK 2012/0094/F 2

2012/0095/UK

B00

Zmeny požiadavky na materiály a odborné prevedenie: Nariadenie č. 7

14.05.2012

201200377.SK 2012/0095/UK 2

2012/0096/UK

B00

Zmeny týkajúce sa Časti A (Konštrukcia) stavebných predpisov v Anglicku: Eurokódy

14.05.2012

201200379.SK 2012/0096/UK 2

Publikované: 17.2.2012

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora