Prejsť na navigáciu

zoznam 16.10.2012

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2012/0544/HU

C00C

Zmeny a doplnenia vládnej vyhlášky č. 66/2012 (z 2. apríla 2012) o licencovaných činnostiach v súvislosti s drogami a psychotropnými látkami ako aj novými psychoaktívnymi látkami a o evidovaní týchto látok a o zmenách a doplneniach v ich evidencii

10-10-2012U

201202477.SK 2012/0544/HU2

2012/0549/B

T40T

Kráľovský dekrét o používaní stlačeného zemného plynu (CNG) na pohon motorových vozidiel

27.12.2012

201202497.SK 2012/0549/B 2

2012/0550/B

T40T

Ministerský výnos, ktorým sa vykonáva článok 23 kráľovského výnosu o používaní stlačeného zemného plynu (CNG) na pohon motorových vozidiel

27.12.2012

201202499.SK 2012/0550/B 2

2012/0551/UK

B00

Nové a novelizované normy, ktoré sa považujú za de facto technické nariadenia v zmysle nariadení o stavebníctve (Škótsko) z roku 2004 (v znení zmien a doplnení).

27.12.2012

201202505.SK 2012/0551/UK 2

2012/0554/A

H00

Nariadenie spolkového ministra práce, sociálnych vecí a ochrany spotrebiteľa o uvedení airsoftových zbraní a paintballových markerov na trh (Nariadenie o airsoftových zbraniach (Softairwaffenverordnung 2012 - SWV 2012))

28.12.2012

201202515.SK 2012/0554/A 2

2012/0555/CY

X10M

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon z roku 2009 o cyperskej organizácii pre puncovanie výrobkov z drahých kovov.

31.12.2012

201202525.SK 2012/0555/CY 2

2012/0556/E

B00

Nariadenie FOM/XXX/2012 z ......................, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré základné dokumenty technického stavebného zákona, schváleného Kráľovským dekrétom 314/2006 zo 17. marca.

31.12.2012

201202533.SK 2012/0556/E 2

2012/0557/EE

X00M

Zmena a doplnenie nariadenia ministra financií č. 25 z roku 2006 s názvom „Vzhľad kolkov pre alkohol a tabakové výrobky, typy kolkov pre tabakové výrobky, postup vydávania, vracania a expedície kolkov pre tabakové výrobky, formát dodacích listov pre kolky a postup pri ich vypĺňaní“

29-09-2012F

201202535.SK 2012/0557/EE 2

2012/0558/D

I10

Návrh zákona o uvádzaní meracích prístrojov na trh, ich použití a kalibrácii, ako aj o spotrebiteľskom balení

(Zákon o meraní a kalibrácii)

31.12.2012

201202537.SK 2012/0558/D 2

2012/0559/I

C00A

Naliehavé opatrenia na podporu rozvoja krajiny prostredníctvom vyššej úrovne ochrany zdravia: Článok 8, bod 16 legislatívnej vyhlášky 158 z roku 2012.

03.01.2013

201202557.SK 2012/0559/I 2

 

F (FISCAL) - fiškálne opatrenie, pre ktoré neexistuje obdobie pozastavenia (čl. 10 ods. 4 smernice 98/34/ES)

U (URGENCY) - akceptovaná žiadosť o zrýchlený postup z naliehavých dôvodov (čl. 9 ods. 7 smernice 98/34/ES)Publikované: 18.10.2012

Aktuálne

Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Rozborová úloha

Rozborová úloha

10.01.2023
RÚ – Analýza využiteľnosti nedeštruktívnych magnetických metód pre monitorovanie stavu cestných zvodidiel s ohľadom na ich funkčné vlastnosti
RÚ – Hospodárenie s R-materiálom 

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora