Prejsť na navigáciu

zoznam 16.02.2012

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2012/0077/F

I20

Dekrét o zavedení zálohovania alebo ekvivalentného systému vracania fliaš na plyn určených na individuálne použitie a manipulácii s odpadom z fliaš na plyn.

07.05.2012

201200307.SK 2012/0077/F 2

2012/0078/A

B00

RVS 05.03.13

Nadpisy kapitol (nemčina): Riadenie dopravy, vodorovné značenia,

Názov (nemčina): Podklady pre verejné súťaže pre práce na vodorovných značeniach

09.05.2012 Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2012/0079/A

B00

RVS 11.06.62

Nadpisy kapitol (nemčina): Zabezpečenie kvality stavby, skúšky, povrch vozovky,

Názov (nemčina): Merania rovinnosti

09.05.2012 Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2012/0080/ I

S40E

Ministerská vyhláška, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy k zákonnej vyhláške č. 75 z 29. apríla 2010 – Reorganizácia a revízia nariadení o hnojivách v zmysle článku 13 zákona č. 88 zo 7. júla 2009

09.05.2012

201200327.SK 2012/0080/I 2

2012/0081/I

C60A

Zmena regionálneho zákona č. 1 z 22. januára 2001 o „Označovaní geneticky nemodifikovaných výrobkov“.

09.05.2012

201200330.SK 2012/0081/I 2

2012/0082/BG

I30

Uznesenie Rady ministrov o zmene a doplnení vyhlášky o bezpečnej prevádzke a technickej kontrole výťahov, prijaté uznesením č. 75 Rady ministrov z roku 2003 (zverejnené v úradnom vestníku č. 33 z roku 2003, doplnené pod č. 15 z roku 2005, zmenené pod č. 96 z roku 2005, č. 40 z roku 2006, zmenené a doplnené pod č. 70 z roku 2006, zmenené pod č. 64 z roku 2008, zmenené pod č. 32 z roku 2009, zmenené pod č. 18 z roku 2011)

09.05.2012

201200332.SK 2012/0082/BG2

2012/0083/PL

N30E

Nariadenie ministra hospodárstva, ktorým sa mení nariadenie o podrobných podmienkach fungovania plynárenskej sústavy

09.05.2012

201200336.SK 2012/0083/PL 2

2012/0084/A

B00

RVS 11.06.23: Zabezpečenie kvality výstavby, testovanie, kamenivo, stanovenie hodnoty hladkosti kameniva

09.05.2012 Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2012/0085/A

T00T

Nariadenie Spolkového ministerstva pre dopravu, inovácie a technológie o zabezpečení železničných priecestí a správaní pri približovaní sa a prechádzaní cez železničné priecestia (nariadenie o železničných priecestiach 2011 - EisbKrV)

09.05.2012

201200340.SK 2012/0085/A 2

2012/0086/I

V20T

Návrh ministerskej vyhlášky, ktorou sa stanovuje vykonávacie nariadenie pre článok 2.2 legislatívnej vyhlášky 198 z 26. októbra 2010, aktualizujúcej smernicu 2008/63/ES o konkurencii na trhoch s koncovými telekomunikačnými zariadeniami.

09.05.2012

201200343.SK 2012/0086/I 2

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

Publikované: 17.2.2012

Aktuálne

Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Rozborová úloha

Rozborová úloha

10.01.2023
RÚ – Analýza využiteľnosti nedeštruktívnych magnetických metód pre monitorovanie stavu cestných zvodidiel s ohľadom na ich funkčné vlastnosti
RÚ – Hospodárenie s R-materiálom 

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora