Prejsť na navigáciu

zoznam 14.09.2012

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2012/0515/D

B10

Smernica DAfSb „Samozhutňovací betón“, návrh zo septembra 2012

04.12.2012

201202319.SK 2012/0515/D 2

2012/0516/B

I30

Kráľovský dekrét, ktorým sa mení kráľovský dekrét z 9. marca 2003 týkajúci sa bezpečnosti výťahov

05.12.2012

201202327.SK 2012/0516/B 2

2012/0517/I

T40T

Medzirezortná vyhláška o: „Elektronických prístrojoch zaznamenávajúcich činnosť motora vozidla“

06.12.2012

201202340.SK 2012/0517/I 2

2012/0518/NL

C90A

Stanovenie pravidiel štátneho tajomníka pre hospodárske záležitosti, poľnohospodárstvo a inovácie zo [dňa], č. 284048, ktorým sa menia a dopĺňajú pravidlá starostlivosti o zvieratá [Beleidsregels dierenwelzijn]

07.12.2012

201202344.SK 2012/0518/NL 2

2012/0519/D

SERV60

Návrh zákona o prvej štátnej zmluve na zmenu štátnej zmluvy o hazardných hrách v Nemecku (Prvá novela štátnej zmluvy o hazardných hrách)

07.12.2012

201202346.SK 2012/0519/D 2

2012/0520/D

SERV60

Návrh zákona k zmene právnych zákonov k hazardným hrám - Pretlač 18/91 -

07.12.2012

201202350.SK 2012/0520/D 2

2012/0521/I

V00T

Návrh ministerskej vyhlášky obsahujúcej bežné technologické normy pre hardvér a softvér slúžiace na zbieranie, správu a využívanie údajov zaznamenaných elektronickými mechanizmami namontovanými vo vozidlách (čierna skrinka).

07.12.2012

201202353.SK 2012/0521/I 2

2012/0522/PL

T30T

Návrh nariadenia Ministerstva dopravy, výstavby a námorného hospodárstva o spôsobe správy registra a spôsobe označovania železničných vozidiel.

07.12.2012

201202356.SK 2012/0522/PL 2

2012/0523/GR

I00

Oznámenie o návrhu technických predpisov s názvom „Požiadavky na bezpečnú montáž a prevádzku, pravidelnú kontrolu a údržbu eskalátorov a pohyblivých chodníkov“

10.12.2012

201202365.SK 2012/0523/GR 2

2012/0524/IRL

C00A

Nariadenie o vírusovej hnačke hovädzieho dobytka z roku 2012

11.12.2012

201202376.SK 2012/0524/IRL2

Publikované: 17.9.2012

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora