Prejsť na navigáciu

zoznam 13.06.2012

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2012/0323/CZ

S30E

N Á V R H VYHLÁŠKY z ........... 2012, o prípustnej úrovni znečisťovania a jej zisťovaní a o vykonaní niektorých ďalších ustanovení zákona o ochrane ovzdušia

20.08.2012

201201342.SK 2012/0323/CZ 2

2012/0359/BG

C50A

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o zdraví

03.09.2012

201201471.SK 2012/0359/BG 2

2012/0360/FIN

T20T

Strojové zariadenia na plavidlách

05.09.2012

201201475.SK 2012/0360/FIN 2

2012/0361/A

H10

Krajinský zákon, ktorým sa mení a dopĺňa hornorakúsky zákon o hracích automatoch a stávkach

(Hornorakúsky zákon o hracích automatoch a stávkach – novela 2012)

05.09.2012

201201481.SK 2012/0361/A 2

2012/0362/D

T00T

Dodatočné technické zmluvné podmienky a smernice pre značenie

na cestách - ZTV M

06.09.2012

201201489.SK 2012/0362/D 2

2012/0363/A

X20M

Nariadenie spolkového ministra hospodárstva, rodiny a mládeže, ktorým sa mení Prvé nariadenie o zahraničnom obchode 2011 -1. AußHV 2011

06.09.2012

201201497.SK 2012/0363/A 2

2012/0364/A

X20M

Nariadenie spolkového ministra hospodárstva, rodiny a mládeže, ktorým sa mení Druhé nariadenie o zahraničnom obchode 2011 - 2. AußHV 2011

06.09.2012

201201499.SK 2012/0364/A 2

2012/0365/A

H10

Zákon z …………, s ktorým sa vydáva Zákon o inštalácii a prevádzke hracích automatov a výherných hracích automatov v Korutánsku (Korutánsky zákon o hracích a výherných hracích automatoch – K-SGAG) a s ktorým sa mení Korutánsky zákon o podujatiach z roku 2010

06.09.2012

201201507.SK 2012/0365/A 2

2012/0366/CZ

B20

Návrh nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 298/2005 Zb. o požiadavkách na odbornú kvalifikáciu a odbornú spôsobilosť vo vykonávaní baníckej činnosti alebo činnosti vykonávanej baníckym spôsobom a o zmene niektorých právnych predpisov, v znení zmien a doplnení nariadenia č. 240/2006 Zb., nariadenie č. 435/1992 Zb., o meracej dokumentácii používanej pri baníckych činnostiach alebo činnostiach vykonávaných baníckym spôsobom, v znení zniem a doplnení nariadenia č. 158/1997 Zb., nariadenie č. 15/1995 Zb., o oprávnení k baníckej činnosti a činnosti vykonávanej baníckym spôsobom, nariadenie č. 75/2002 Zb. o bezpečnosti prevádzky elektrických technických zariadení používaných pri baníckej činnosti a činnostiach vykonávaných baníckym spôsobom a nariadenie č. 447/2001 Zb. o banskej záchrannej službe, v znení zmien a doplnení nariadenia č. 87/2006 Zb.

06.09.2012

201201509.SK 2012/0366/CZ 2

2012/0367/A

B00

RVS 15.06.11

Mosty, spodné stavby, prechodové dosky

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

201201513.SK 2012/0367/A 2

Publikované: 15.6.2012

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora