Prejsť na navigáciu

zoznam 13.06.2012

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2012/0323/CZ

S30E

N Á V R H VYHLÁŠKY z ........... 2012, o prípustnej úrovni znečisťovania a jej zisťovaní a o vykonaní niektorých ďalších ustanovení zákona o ochrane ovzdušia

20.08.2012

201201342.SK 2012/0323/CZ 2

2012/0359/BG

C50A

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o zdraví

03.09.2012

201201471.SK 2012/0359/BG 2

2012/0360/FIN

T20T

Strojové zariadenia na plavidlách

05.09.2012

201201475.SK 2012/0360/FIN 2

2012/0361/A

H10

Krajinský zákon, ktorým sa mení a dopĺňa hornorakúsky zákon o hracích automatoch a stávkach

(Hornorakúsky zákon o hracích automatoch a stávkach – novela 2012)

05.09.2012

201201481.SK 2012/0361/A 2

2012/0362/D

T00T

Dodatočné technické zmluvné podmienky a smernice pre značenie

na cestách - ZTV M

06.09.2012

201201489.SK 2012/0362/D 2

2012/0363/A

X20M

Nariadenie spolkového ministra hospodárstva, rodiny a mládeže, ktorým sa mení Prvé nariadenie o zahraničnom obchode 2011 -1. AußHV 2011

06.09.2012

201201497.SK 2012/0363/A 2

2012/0364/A

X20M

Nariadenie spolkového ministra hospodárstva, rodiny a mládeže, ktorým sa mení Druhé nariadenie o zahraničnom obchode 2011 - 2. AußHV 2011

06.09.2012

201201499.SK 2012/0364/A 2

2012/0365/A

H10

Zákon z …………, s ktorým sa vydáva Zákon o inštalácii a prevádzke hracích automatov a výherných hracích automatov v Korutánsku (Korutánsky zákon o hracích a výherných hracích automatoch – K-SGAG) a s ktorým sa mení Korutánsky zákon o podujatiach z roku 2010

06.09.2012

201201507.SK 2012/0365/A 2

2012/0366/CZ

B20

Návrh nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 298/2005 Zb. o požiadavkách na odbornú kvalifikáciu a odbornú spôsobilosť vo vykonávaní baníckej činnosti alebo činnosti vykonávanej baníckym spôsobom a o zmene niektorých právnych predpisov, v znení zmien a doplnení nariadenia č. 240/2006 Zb., nariadenie č. 435/1992 Zb., o meracej dokumentácii používanej pri baníckych činnostiach alebo činnostiach vykonávaných baníckym spôsobom, v znení zniem a doplnení nariadenia č. 158/1997 Zb., nariadenie č. 15/1995 Zb., o oprávnení k baníckej činnosti a činnosti vykonávanej baníckym spôsobom, nariadenie č. 75/2002 Zb. o bezpečnosti prevádzky elektrických technických zariadení používaných pri baníckej činnosti a činnostiach vykonávaných baníckym spôsobom a nariadenie č. 447/2001 Zb. o banskej záchrannej službe, v znení zmien a doplnení nariadenia č. 87/2006 Zb.

06.09.2012

201201509.SK 2012/0366/CZ 2

2012/0367/A

B00

RVS 15.06.11

Mosty, spodné stavby, prechodové dosky

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

201201513.SK 2012/0367/A 2

Publikované: 15.6.2012

Aktuálne

Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Rozborová úloha

Rozborová úloha

10.01.2023
RÚ – Analýza využiteľnosti nedeštruktívnych magnetických metód pre monitorovanie stavu cestných zvodidiel s ohľadom na ich funkčné vlastnosti
RÚ – Hospodárenie s R-materiálom 

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora