Prejsť na navigáciu

zoznam 12.04.2012

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2012/0199/NL

B30

Príloha k dohode, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda o podpore ekologických nákladných automobilov a environmentálnej zonácii [convenant tot aanvulling en wijziging van het Convenant Stimulering Schone Vrachtauto’s en Milieuzonering]

02.07.2012

201200874.SK 2012/0199/NL2

2012/0200/D

C90A

Tretí zákon k zmene zákona o ochrane zvierat

02.07.2012

201200876.SK 2012/0200/D 2

2012/0201/UK

B30

Návrh nariadení o poplatkoch za tašky na jedno použitie (Severné Írsko) 2012

03-04-2012F

201200884.SK 2012/0201/UK 2

2012/0202/CY

V10T

Rádiové rozhranie pre digitálne reléové zariadenia na rádiový prenos medzi dvoma bodmi v rámci pevných rádiových liniek v pásme 1,4 GHz.

03.07.2012

201200886.SK 2012/0202/CY 2

2012/0203/NL

S40E

Novela zákona o hnojivách (zavedenie zodpovedného systému likvidácie hnoja)

03.07.2012

201200888.SK 2012/0203/NL 2

2012/0204/F

B30

Návrh dekrétu týkajúceho sa spoločného označovania, ktoré informuje spotrebiteľa o recyklovateľných výrobkoch podliehajúcich ustanoveniu o rozšírenej zodpovednosti výrobcu, na ktoré sa vzťahuje pokyn na triedenie

03.07.2012

201200890.SK 2012/0204/F 2

2012/0209/DK

B20

Vyhláška o potápaní na otvorenom mori a vybavení na potápanie na otvorenom mori.

04.07.2012

201200906.SK 2012/0209/DK 2

2012/0210/D

T20T

Badensko-Württembergsko: Nariadenie ministerstva dopravy a infraštruktúry k zmene nariadenia o zavedení Plavebného poriadku pre Bodamské jazero;

Bavorsko: Siedme nariadenie k zmene nariadenia o zavedení nariadenia o lodnej doprave na Bodamskom jazere

05.07.2012

201200911.SK 2012/0210/D 2

2012/0211/DK

B20

Vyhláška o potápačskom vybavení

05.07.2012

201200913.SK 2012/0211/DK 2

2012/0212/LT

B10

Návrh nariadenia o zozname regulovaných stavebných výrobkov

05.07.2012

201200916.SK 2012/0212/LT 2

 

F (FISCAL) - fiškálne opatrenie, pre ktoré neexistuje obdobie pozastavenia (čl. 10 ods. 4 smernice 98/34/ES)

Publikované: 13.4.2012

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

17.12.2018
Požiadavky na technologické zariadenia a inteligentné dopravné systémy na pozemných komunikáciách
Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

30.11.2018
MDV SR schválilo TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004
Betónové konštrukcie všeobecne
Betón na konštrukcie
Predpäté betónové konštrukcie
Použitie ťaženého predrveného kameniva v nestmelených vrstvách konštrukií vozoviek
Účinnosť od: 01.12.2018
Schválený dodatok č. 1 k TP 047

Schválený dodatok č. 1 k TP 047

19.11.2018
MDV SR schválilo Dodatok č.1/2018 k TP 047
Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek
Účinnosť od: 20.11.2018

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora