Prejsť na navigáciu

zoznam 12.04.2012

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2012/0199/NL

B30

Príloha k dohode, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda o podpore ekologických nákladných automobilov a environmentálnej zonácii [convenant tot aanvulling en wijziging van het Convenant Stimulering Schone Vrachtauto’s en Milieuzonering]

02.07.2012

201200874.SK 2012/0199/NL2

2012/0200/D

C90A

Tretí zákon k zmene zákona o ochrane zvierat

02.07.2012

201200876.SK 2012/0200/D 2

2012/0201/UK

B30

Návrh nariadení o poplatkoch za tašky na jedno použitie (Severné Írsko) 2012

03-04-2012F

201200884.SK 2012/0201/UK 2

2012/0202/CY

V10T

Rádiové rozhranie pre digitálne reléové zariadenia na rádiový prenos medzi dvoma bodmi v rámci pevných rádiových liniek v pásme 1,4 GHz.

03.07.2012

201200886.SK 2012/0202/CY 2

2012/0203/NL

S40E

Novela zákona o hnojivách (zavedenie zodpovedného systému likvidácie hnoja)

03.07.2012

201200888.SK 2012/0203/NL 2

2012/0204/F

B30

Návrh dekrétu týkajúceho sa spoločného označovania, ktoré informuje spotrebiteľa o recyklovateľných výrobkoch podliehajúcich ustanoveniu o rozšírenej zodpovednosti výrobcu, na ktoré sa vzťahuje pokyn na triedenie

03.07.2012

201200890.SK 2012/0204/F 2

2012/0209/DK

B20

Vyhláška o potápaní na otvorenom mori a vybavení na potápanie na otvorenom mori.

04.07.2012

201200906.SK 2012/0209/DK 2

2012/0210/D

T20T

Badensko-Württembergsko: Nariadenie ministerstva dopravy a infraštruktúry k zmene nariadenia o zavedení Plavebného poriadku pre Bodamské jazero;

Bavorsko: Siedme nariadenie k zmene nariadenia o zavedení nariadenia o lodnej doprave na Bodamskom jazere

05.07.2012

201200911.SK 2012/0210/D 2

2012/0211/DK

B20

Vyhláška o potápačskom vybavení

05.07.2012

201200913.SK 2012/0211/DK 2

2012/0212/LT

B10

Návrh nariadenia o zozname regulovaných stavebných výrobkov

05.07.2012

201200916.SK 2012/0212/LT 2

 

F (FISCAL) - fiškálne opatrenie, pre ktoré neexistuje obdobie pozastavenia (čl. 10 ods. 4 smernice 98/34/ES)

Publikované: 13.4.2012

Aktuálne

Schválené TP 067, TP 092

Schválené TP 067, TP 092

01.06.2023
MDV SR schválilo:
TP 067 Migračné objekty pre voľne žijúce živočíchy. Projektovanie, výstavba, prevádzka a oprava
TP 092 Riadenie a kontrola bezpečnosti pozemných komunikácií

Účinnosť od: 01.06.2023
Bezpečnosť cestnej premávky 2023

Bezpečnosť cestnej premávky 2023

12.05.2023
V dňoch 12.09.2023 – 13.09.2023 sa už po sedemnásty krát konala, tak ako aj po minulé roky pod záštitou ministra dopravy (MD) SR, konferencia s medzinárodnou účasťou „Bezpečnosť cestnej premávky „BECEP 2023“.
WORKSHOP 2023

WORKSHOP 2023

19.04.2023
Slovenská správa ciest, Úsek technického rozvoja – Odbor Cestnej databanky a Odbor technickej normalizácie a hospodárenia s cestnou sieťou organizuje v dňoch 29.05.2023 až 01.06.2023 ďalšie pracovné stretnutie so správcami cestných komunikácií.

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora