Prejsť na navigáciu

zoznam 10.12.2012

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2012/0666/PL

B20

Nariadenie ministra vnútra z dňa ... o hodnotení súladu výrobkov pre potreby bezpečnosti štátu a ich zoznam.

*

201203035.SK 2012/0666/PL2

2012/0667/I

X00M

Parlamentný zákon č. 5584 (A.S. 2642) Návrh zákona: „Nové ustanovenia týkajúce sa používania výrazov „koža“, „useň“ a „kožušina“ a z nich odvodených slov alebo synoným“.

01.03.2013

201203040.SK 2012/0667/I 2

2012/0668/NL

N20E

Dekrét, ktorým sa menia a dopĺňajú predpisy o informáciách v oblasti elektrickej energie a plynu, predpisy o sadzbách za elektrickú energiu, predpisy o elektrickej sieti, predpisy o meraní spotreby elektrickej energie, predpisy o elektrických systémoch, slovník pre oblasť elektrickej energie, predpisy o sadzbách za plyn, podmienky prepravy plynu - LNB (operátor vnútroštátnej siete), podmienky pripojenia a prepravy plynu - RNB (operátor regionálnej siete), podmienky merania spotreby plynu - RNB, podmienky distribúcie plynu a slovník pre oblasť plynu, v spojení so zavedením nového trhového modelu.

01.03.2013

201203042.SK 2012/0668/NL2

2012/0669/A

B00

Nariadenie hornorakúskej krajinskej vlády, ktorým sa vydávajú vykonávacie predpisy k

hornorakúskemu zákonu o stavebnej technike 2013 ako aj k stavebnému projektu

(Hornorakúske nariadenie o stavebnej technike 2013 - Oö. BauTV 2013)

01.03.2013

201203052.SK 2012/0669/A 2

2012/0670/B

S50E

Návrh dohody o environmentálnej politike týkajúcej sa flámskeho predpisu o udržateľnom riadení materiálových cyklov a odpadov (VLAREMA) v súvislosti s akceptačnou požiadavkou na odpadový olej.

01.03.2013

201203058.SK 2012/0670/B 2

2012/0671/D

B10

Špecifické železničné zoznamy stavebných predpisov (EBRL) a špecifické železničné doplnky a prílohy k zoznamom stavebných predpisov A, B a zoznamu C (vydanie 2012/1)

04.03.2013

201203061.SK 2012/0671/D 2

2012/0673/UK

H00

Návrh zákona o hazardných hrách (udeľovanie licencií a reklama)

04.03.2013

201203067.SK 2012/0673/UK2

2012/0674/DK

T00T

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o registrácii motorových vozidiel a zákon o registračnej dani (platba za registráciu motorových vozidiel a úprava úľavy na registračnú daň pri vývoze motorových vozidiel) (návrh zákona L83).

05-12-2012F

201203075.SK 2012/0674/DK2

2012/0675/BG

C00A

Zákon o ochrane rastlín

*

201203080.SK 2012/0675/BG2

2012/0676/NL

N00E

Nariadenie, ktorým sa zavádza podpora energetických investícií podľa Energetického zoznamu 2009.

05-12-2012 F

201203081.SK 2012/0676/NL 2

 

  • F (FISCAL) - fiškálne opatrenie, pre ktoré neexistuje obdobie pozastavenia (čl. 10 ods. 4 smernice 98/34/ES)
  • * doba pozastavenia nebola ešte stanovená, Európska komisia preveruje oprávnenosť požiadavky na urgentné prijatie predpisu (čl. 9 ods. 7 Smernice 98/34/ES)

Publikované: 11.12.2012

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

17.12.2018
Požiadavky na technologické zariadenia a inteligentné dopravné systémy na pozemných komunikáciách
Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

30.11.2018
MDV SR schválilo TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004
Betónové konštrukcie všeobecne
Betón na konštrukcie
Predpäté betónové konštrukcie
Použitie ťaženého predrveného kameniva v nestmelených vrstvách konštrukií vozoviek
Účinnosť od: 01.12.2018
Schválený dodatok č. 1 k TP 047

Schválený dodatok č. 1 k TP 047

19.11.2018
MDV SR schválilo Dodatok č.1/2018 k TP 047
Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek
Účinnosť od: 20.11.2018

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora