Prejsť na navigáciu

zoznam 10.12.2012

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2012/0666/PL

B20

Nariadenie ministra vnútra z dňa ... o hodnotení súladu výrobkov pre potreby bezpečnosti štátu a ich zoznam.

*

201203035.SK 2012/0666/PL2

2012/0667/I

X00M

Parlamentný zákon č. 5584 (A.S. 2642) Návrh zákona: „Nové ustanovenia týkajúce sa používania výrazov „koža“, „useň“ a „kožušina“ a z nich odvodených slov alebo synoným“.

01.03.2013

201203040.SK 2012/0667/I 2

2012/0668/NL

N20E

Dekrét, ktorým sa menia a dopĺňajú predpisy o informáciách v oblasti elektrickej energie a plynu, predpisy o sadzbách za elektrickú energiu, predpisy o elektrickej sieti, predpisy o meraní spotreby elektrickej energie, predpisy o elektrických systémoch, slovník pre oblasť elektrickej energie, predpisy o sadzbách za plyn, podmienky prepravy plynu - LNB (operátor vnútroštátnej siete), podmienky pripojenia a prepravy plynu - RNB (operátor regionálnej siete), podmienky merania spotreby plynu - RNB, podmienky distribúcie plynu a slovník pre oblasť plynu, v spojení so zavedením nového trhového modelu.

01.03.2013

201203042.SK 2012/0668/NL2

2012/0669/A

B00

Nariadenie hornorakúskej krajinskej vlády, ktorým sa vydávajú vykonávacie predpisy k

hornorakúskemu zákonu o stavebnej technike 2013 ako aj k stavebnému projektu

(Hornorakúske nariadenie o stavebnej technike 2013 - Oö. BauTV 2013)

01.03.2013

201203052.SK 2012/0669/A 2

2012/0670/B

S50E

Návrh dohody o environmentálnej politike týkajúcej sa flámskeho predpisu o udržateľnom riadení materiálových cyklov a odpadov (VLAREMA) v súvislosti s akceptačnou požiadavkou na odpadový olej.

01.03.2013

201203058.SK 2012/0670/B 2

2012/0671/D

B10

Špecifické železničné zoznamy stavebných predpisov (EBRL) a špecifické železničné doplnky a prílohy k zoznamom stavebných predpisov A, B a zoznamu C (vydanie 2012/1)

04.03.2013

201203061.SK 2012/0671/D 2

2012/0673/UK

H00

Návrh zákona o hazardných hrách (udeľovanie licencií a reklama)

04.03.2013

201203067.SK 2012/0673/UK2

2012/0674/DK

T00T

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o registrácii motorových vozidiel a zákon o registračnej dani (platba za registráciu motorových vozidiel a úprava úľavy na registračnú daň pri vývoze motorových vozidiel) (návrh zákona L83).

05-12-2012F

201203075.SK 2012/0674/DK2

2012/0675/BG

C00A

Zákon o ochrane rastlín

*

201203080.SK 2012/0675/BG2

2012/0676/NL

N00E

Nariadenie, ktorým sa zavádza podpora energetických investícií podľa Energetického zoznamu 2009.

05-12-2012 F

201203081.SK 2012/0676/NL 2

 

  • F (FISCAL) - fiškálne opatrenie, pre ktoré neexistuje obdobie pozastavenia (čl. 10 ods. 4 smernice 98/34/ES)
  • * doba pozastavenia nebola ešte stanovená, Európska komisia preveruje oprávnenosť požiadavky na urgentné prijatie predpisu (čl. 9 ods. 7 Smernice 98/34/ES)

Publikované: 11.12.2012

Aktuálne

Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Rozborová úloha

Rozborová úloha

10.01.2023
RÚ – Analýza využiteľnosti nedeštruktívnych magnetických metód pre monitorovanie stavu cestných zvodidiel s ohľadom na ich funkčné vlastnosti
RÚ – Hospodárenie s R-materiálom 

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora