Prejsť na navigáciu

zoznam 10.07.2012

 

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2012/0398/F

C00A

Dekrét, ktorým sa menia a dopĺňajú technické predpisy a postup osvedčovania vzťahujúce sa na elektrické zdroje oplotenia

28.09.2012

201201715.SK 2012/0398/F 2

2012/0399/EE

C40C

Návrh zmeny a doplnenia nariadenia ministra poľnohospodárstva č. 23 z 10. marca 2005 Požiadavky na zloženie rôznych typov hnojív

01.10.2012

201201723.SK 2012/0399/EE2

2012/0400/CZ

C00A

VYHLÁŠKA z(o) ………………………. 2012, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 157/2003 Zb., ktorou sa stanovujú požiadavky na čerstvé ovocie a čerstvú zeleninu, spracované ovocie a spracovanú zeleninu, suché škrupinové plody, huby, zemiaky a výrobky z nich, ako aj na ďalšie spôsoby ich označovania, v znení neskorších predpisov

01.10.2012

201201726.SK 2012/0400/CZ2

2012/0401/NL

B30

Zmeny a doplnenia vyhlášky o pochovávaní a kremácii z hľadiska zmeny v požiadavkách na rakvy a iné schránky pre zosnulých a niektoré iné zmeny

01.10.2012

201201732.SK 2012/0401/NL 2

2012/0402/PL

B20

Nariadenie ministra vnútra z ...... o technických podmienkach parkovísk, na ktoré sa odkláňajú vozidlá prepravujúce nebezpečné tovary

01.10.2012

201201735.SK 2012/0402/PL 2

2012/0403/PL

N30E

Nariadenie ministra hospodárstva o technických podmienkach, ktoré majú spĺňať plynovodné siete a ich umiestnenie

01.10.2012

201201740.SK 2012/0403/PL 2

2012/0404/EE

B20

Zmena a doplnenie nariadenia ministra hospodárskych vecí a komunikácií č. 90 z 30. októbra 2006 o bezpečnostných požiadavkách na skvapalnený plyn

01.10.2012

201201753.SK 2012/0404/EE 2

2012/0405/DK

B00

Vyhláška o systéme technických osvedčení pre veterné turbíny

01.10.2012

201201755.SK 2012/0405/DK 2

2012/0406/DK

B00

Oznámenie o publikovaní stavebného nariadenia z roku 2010 (BR10)

01.10.2012

201201760.SK 2012/0406/DK 2

2012/0407/D

SERV60

Nariadenie k zmene Hesenského nariadenia o bezbariérovej informačnej technike (HVBIT)

01.10.2012

201201762.SK 2012/0407/D 2

 

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

Publikované: 11.7.2012

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

17.12.2018
Požiadavky na technologické zariadenia a inteligentné dopravné systémy na pozemných komunikáciách
Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

30.11.2018
MDV SR schválilo TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004
Betónové konštrukcie všeobecne
Betón na konštrukcie
Predpäté betónové konštrukcie
Použitie ťaženého predrveného kameniva v nestmelených vrstvách konštrukií vozoviek
Účinnosť od: 01.12.2018
Schválený dodatok č. 1 k TP 047

Schválený dodatok č. 1 k TP 047

19.11.2018
MDV SR schválilo Dodatok č.1/2018 k TP 047
Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek
Účinnosť od: 20.11.2018

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora