Prejsť na navigáciu

zoznam 10.07.2012

 

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2012/0398/F

C00A

Dekrét, ktorým sa menia a dopĺňajú technické predpisy a postup osvedčovania vzťahujúce sa na elektrické zdroje oplotenia

28.09.2012

201201715.SK 2012/0398/F 2

2012/0399/EE

C40C

Návrh zmeny a doplnenia nariadenia ministra poľnohospodárstva č. 23 z 10. marca 2005 Požiadavky na zloženie rôznych typov hnojív

01.10.2012

201201723.SK 2012/0399/EE2

2012/0400/CZ

C00A

VYHLÁŠKA z(o) ………………………. 2012, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 157/2003 Zb., ktorou sa stanovujú požiadavky na čerstvé ovocie a čerstvú zeleninu, spracované ovocie a spracovanú zeleninu, suché škrupinové plody, huby, zemiaky a výrobky z nich, ako aj na ďalšie spôsoby ich označovania, v znení neskorších predpisov

01.10.2012

201201726.SK 2012/0400/CZ2

2012/0401/NL

B30

Zmeny a doplnenia vyhlášky o pochovávaní a kremácii z hľadiska zmeny v požiadavkách na rakvy a iné schránky pre zosnulých a niektoré iné zmeny

01.10.2012

201201732.SK 2012/0401/NL 2

2012/0402/PL

B20

Nariadenie ministra vnútra z ...... o technických podmienkach parkovísk, na ktoré sa odkláňajú vozidlá prepravujúce nebezpečné tovary

01.10.2012

201201735.SK 2012/0402/PL 2

2012/0403/PL

N30E

Nariadenie ministra hospodárstva o technických podmienkach, ktoré majú spĺňať plynovodné siete a ich umiestnenie

01.10.2012

201201740.SK 2012/0403/PL 2

2012/0404/EE

B20

Zmena a doplnenie nariadenia ministra hospodárskych vecí a komunikácií č. 90 z 30. októbra 2006 o bezpečnostných požiadavkách na skvapalnený plyn

01.10.2012

201201753.SK 2012/0404/EE 2

2012/0405/DK

B00

Vyhláška o systéme technických osvedčení pre veterné turbíny

01.10.2012

201201755.SK 2012/0405/DK 2

2012/0406/DK

B00

Oznámenie o publikovaní stavebného nariadenia z roku 2010 (BR10)

01.10.2012

201201760.SK 2012/0406/DK 2

2012/0407/D

SERV60

Nariadenie k zmene Hesenského nariadenia o bezbariérovej informačnej technike (HVBIT)

01.10.2012

201201762.SK 2012/0407/D 2

 

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

Publikované: 11.7.2012

Aktuálne

Cestársky deň

Cestársky deň

18.09.2019
8. októbra 2019 organizuje Slovenská správa ciest v spolupráci so Slovenskou cestnou spoločnosťou odborné fórum na tému: VYBRANÉ TECHNOLÓGIE SKUPINY EUROVIA
Schválené VL 6.1

Schválené VL 6.1

02.09.2019
MDV SR schválilo VL 6.1
VL 6.1 Zvislé dopravné značky 
Účinnosť od: 01.09.2019

Rozborová úloha

Rozborová úloha

30.07.2019
Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel
(STN 73 6056)

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora