Prejsť na navigáciu

zoznam 10.04.2012

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2012/0182/NL

B00

Nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie o stavebnej vyhláške z roku 2012 vo vzťahu ku korekčným faktorom pre koeficient energetickej účinnosti a niektorým ďalším zmenám a doplneniam

22.06.2012

201200790.SK 2012/0182/NL2

2012/0183/BG

I20

Nariadenie o vykonávaní schvaľovania a kontroly požiarnych produktov týkajúce sa ich hasiacej účinnosti

25.06.2012

201200795.SK 2012/0183/BG 2

2012/0184/F

I20

Výnos, ktorým sa mení a dopĺňa výnos z 3. mája 2004 o prevádzke prepravovateľných tlakových nádob

25.06.2012

201200798.SK 2012/0184/F 2

2012/0185/D

B10

Zmeny zoznamu stavebných noriem A časti 1 až 3, zoznamu stavebných noriem B časť 1 a časť 2, ako aj zoznamu C pre vydanie 2012/1

25.06.2012

201200803.SK 2012/0185/D 2

2012/0186/UK

V10T

Požiadavka na rozhranie v Spojenom kráľovstve č. 2089. Opakovač globálneho navigačného satelitného systému

27.06.2012

201200809.SK 2012/0186/UK 2

2012/0187/D

C20A

Nariadenie o uvádzaní hnojív, prísad do pôdy, pestovateľských substrátov a pomocných rastlinných prípravkov do obehu (nariadenie o hnojivách – DüMV)

28.06.2012

201200822.SK 2012/0187/D 2

2012/0192/DK

T00T

Predpis o oznámení B Dánskeho námorného úradu, technické nariadenie o konštrukcii a vybavení plavidiel

28.06.2012

201200834.SK 2012/0192/DK 2

2012/0196/CZ

C20C

Návrh vyhlášky z .............. o predchádzaní emisiám látok, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu, a fluórovaných skleníkových plynov

29.06.2012

201200850.SK 2012/0196/CZ 2

2012/0197/UK

B00

Predbežné oznámenie č. 154/xx – Revízia ustanovení č. 903, 921 a 942 špecifikácie diaľničných stavieb

02.07.2012

201200858.SK 2012/0197/UK 2

2012/0198/B

B20

Kráľovský výnos, ktorým sa mení a dopĺňa kráľovský výnos z 2. júna 2010 o cestnej premávke vozidiel prepravujúcich nadrozmerný náklad

02.07.2012

201200868.SK 2012/0198/B 2

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

 

 


Publikované: 13.4.2012

Aktuálne

Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Rozborová úloha

Rozborová úloha

10.01.2023
RÚ – Analýza využiteľnosti nedeštruktívnych magnetických metód pre monitorovanie stavu cestných zvodidiel s ohľadom na ich funkčné vlastnosti
RÚ – Hospodárenie s R-materiálom 

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora