Prejsť na navigáciu

zoznam 08.06.2012

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2012/0339/UK

B20

Predbežné oznámenie č. 115/08 revízia 01 z utorka 27. marca 2012.

Požiadavky a usmernenia pre práce na pevnej krajnici a okrajoch vozoviek na vysokorýchlostných dvojprúdových komunikáciách.

29.08.2012

201201407.SK 2012/0339/UK2

2012/0340/PL

C00C

Nariadenie ministra hospodárstva o obmedzeniach výroby, uvádzaní na trh alebo používaní nebezpečných látok a zmesí alebo predstavujúcich nebezpečenstvo a uvádzaní na trh alebo používaní výrobkov, ktoré obsahujú takéto látky alebo zmesi.

29.08.2012

201201409.SK 2012/0340/PL 2

2012/0341/DK

S20E

Vyhláška, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o zálohovaní a zbere kontajnerov na určité nápoje (zmena a doplnenie prílohy 2 o vzhľade štítku zálohovania)

30.08.2012

201201417.SK 2012/0341/DK2

2012/0342/NL

C00A

Nariadenie štátneho tajomníka pre hospodárske záležitosti, poľnohospodárstvo a inovácie zo dňa [DÁTUM], ktorým sa menia a dopĺňajú viaceré nariadenia týkajúce sa označovania ošípaných za určitých podmienok.

30.08.2012

201201419.SK 2012/0342/NL 2

2012/0343/BG

C00A

Výnos č. 4 z 19. februára 2008 o špeciálnych požiadavkách na výrobu, skladovanie a prepravu surového mlieka a požiadavkách na predaj a ponúkanie mlieka a mliečnych výrobkov na trh (zverejnenie v ÚV č. 43 z 29. apríla 2008, zmeny a doplnenia v ÚV č. 9 z 3. februára 2009, zmeny a doplnenia v ÚV č. 27 z 9. apríla 2010, zmeny a doplnenia v ÚV č. 23 z 22. marca 2011, posledná zmena a doplnenie v ÚV č. 16 z 24. februára 2012).

31.08.2012

201201424.SK 2012/0343/BG 2

2012/0344/DK

B10

Administratívne nariadenie týkajúce sa schvaľovania stavebných produktov v kontakte s pitnou vodou

31.08.2012

201201426.SK 2012/0344/DK 2

2012/0345/DK

B10

Administratívne nariadenie o spracovaní žiadostí o schválenie stavebných produktov v kontakte s pitnou vodou.

31.08.2012

201201428.SK 2012/0345/DK 2

2012/0346/B

C50A

Kráľovský výnos, ktorým sa mení kráľovský výnos z 11. mája 1992, ktorý sa týka materiálov a predmetov určených na styk s potravinami

31.08.2012

201201431.SK 2012/0346/B 2

2012/0347/BG

C00A

Výnos týkajúci sa špecifických požiadaviek na mliečne výrobky.

31.08.2012

201201433.SK 2012/0347/BG 2

2012/0348/F

V10T

Rozhodnutie č. 2012-xxxx francúzskeho Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a pôšt zo dňa xxxxxx 2010, ktorým sa stanovujú podmienky využívania frekvencií amatérskymi rádiovými stanicami alebo amatérskymi satelitnými stanicami

03.09.2012

201201439.SK 2012/0348/F 2

Publikované: 11.6.2012

Aktuálne

Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Rozborová úloha

Rozborová úloha

10.01.2023
RÚ – Analýza využiteľnosti nedeštruktívnych magnetických metód pre monitorovanie stavu cestných zvodidiel s ohľadom na ich funkčné vlastnosti
RÚ – Hospodárenie s R-materiálom 

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora