Prejsť na navigáciu

zoznam 08.02.2012

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2012/0052/S

T00T

Nariadenia Švédskeho dopravného úradu (TSFS 2012: XX) o strážnej službe

30.04.2012

201200206.SK 2012/0052/S 2

2012/0054/S

T20T

Nariadenia o záťažovej vode

30.04.2012

201200210.SK 2012/0054/S 2

2012/0055/LV

I00

Návrh nariadenia kabinetu ministrov: Zmena a doplnenie nariadenia kabinetu ministrov č. 133 z 20. februára 2007 o technických požiadavkách pre elektronické prístroje a zariadenia na registráciu daní a iných platieb.

02.05.2012

201200213.SK 2012/0055/LV 2

2012/0056/S

C00A

Nariadenia a usmernenia Švédskej rady pre poľnohospodárstvo o chove a držaní kožušinových zvierat

02.05.2012

201200224.SK 2012/0056/S 2

2012/0057/A

B00

Nariadenie Rakúskeho inštitútu pre stavebnú techniku (OIB), ktorým sa mení nariadenie o zozname stavebných materiálov ÖA z 13. mája 2008 (2. novela k zoznamu stavebných materiálov ÖA)

02.05.2012

201200226.SK 2012/0057/A 2

2012/0058/PL

B00

Návrh nariadenia ministra dopravy, výstavby a morského hospodárstva, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie o technických podmienkach, ktoré majú spĺňať verejné komunikácie a ich umiestnenie.

02.05.2012

201200229.SK 2012/0058/PL 2

2012/0059/PL

B00

Návrh nariadenia ministra dopravy, výstavby a cestovného ruchu, , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie o technických podmienkach , ktoré majú spĺňať inžinierske cestné stavby a ich umiestnenie.

02.05.2012

201200231.SK 2012/0059/PL 2

2012/0060/UK

S20E

Nariadenia o povinnostiach, za ktoré zodpovedá výrobca z roku 2007 (odpad z obalov)

02.05.2012

201200234.SK 2012/0060/UK2

2012/0061/F

T30T

Dekrét prijatý na uplatnenie tretieho odseku článku L 4111-6 zákonníka práce a týkajúci sa ochrany pracovníkov, ktorí pôsobia v prevádzke systémov alebo sietí železničnej alebo riadenej dopravy a ozubnicových železníc, alebo sa na nej podieľajú

02.05.2012

201200236.SK 2012/0061/F 2

2012/0062/EE

X00M

Nariadenie Ministra hospodárskych záležitostí a komunikácií: „Požiadavky na ubytovacie zariadenie“

02.05.2012

201200242.SK 2012/0062/EE 2

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

 


Publikované: 13.2.2012

Aktuálne

Softecon 2019

Softecon 2019

20.03.2019
Prezentácia výskumno-vývojovej úlohy
Most Komárno - Komárom

Most Komárno - Komárom

18.03.2019
Priebeh realizácie diela
Cena SCS za rok 2018

Cena SCS za rok 2018

15.03.2019
Cena Slovenskej cestnej spoločnosti za rok 2018 za Portál IS MCS

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora