Prejsť na navigáciu

zoznam 08.02.2012

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2012/0052/S

T00T

Nariadenia Švédskeho dopravného úradu (TSFS 2012: XX) o strážnej službe

30.04.2012

201200206.SK 2012/0052/S 2

2012/0054/S

T20T

Nariadenia o záťažovej vode

30.04.2012

201200210.SK 2012/0054/S 2

2012/0055/LV

I00

Návrh nariadenia kabinetu ministrov: Zmena a doplnenie nariadenia kabinetu ministrov č. 133 z 20. februára 2007 o technických požiadavkách pre elektronické prístroje a zariadenia na registráciu daní a iných platieb.

02.05.2012

201200213.SK 2012/0055/LV 2

2012/0056/S

C00A

Nariadenia a usmernenia Švédskej rady pre poľnohospodárstvo o chove a držaní kožušinových zvierat

02.05.2012

201200224.SK 2012/0056/S 2

2012/0057/A

B00

Nariadenie Rakúskeho inštitútu pre stavebnú techniku (OIB), ktorým sa mení nariadenie o zozname stavebných materiálov ÖA z 13. mája 2008 (2. novela k zoznamu stavebných materiálov ÖA)

02.05.2012

201200226.SK 2012/0057/A 2

2012/0058/PL

B00

Návrh nariadenia ministra dopravy, výstavby a morského hospodárstva, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie o technických podmienkach, ktoré majú spĺňať verejné komunikácie a ich umiestnenie.

02.05.2012

201200229.SK 2012/0058/PL 2

2012/0059/PL

B00

Návrh nariadenia ministra dopravy, výstavby a cestovného ruchu, , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie o technických podmienkach , ktoré majú spĺňať inžinierske cestné stavby a ich umiestnenie.

02.05.2012

201200231.SK 2012/0059/PL 2

2012/0060/UK

S20E

Nariadenia o povinnostiach, za ktoré zodpovedá výrobca z roku 2007 (odpad z obalov)

02.05.2012

201200234.SK 2012/0060/UK2

2012/0061/F

T30T

Dekrét prijatý na uplatnenie tretieho odseku článku L 4111-6 zákonníka práce a týkajúci sa ochrany pracovníkov, ktorí pôsobia v prevádzke systémov alebo sietí železničnej alebo riadenej dopravy a ozubnicových železníc, alebo sa na nej podieľajú

02.05.2012

201200236.SK 2012/0061/F 2

2012/0062/EE

X00M

Nariadenie Ministra hospodárskych záležitostí a komunikácií: „Požiadavky na ubytovacie zariadenie“

02.05.2012

201200242.SK 2012/0062/EE 2

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

 


Publikované: 13.2.2012

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora