Prejsť na navigáciu

zoznam 06.03.2012

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2012/0129/E

H10

NÁVRH VYHLÁŠKY, KTOROU SA PRIJÍMAJÚ NARIADENIA O HRÁCH V AUTONÓMNEJ KOMUNITE MURCIA, KTORÝMI SA MENÍ A DOPĹŇA NARIADENIE O ZÁBAVNÝCH A HRACÍCH AUTOMATOCH AUTONÓMNEJ KOMUNITY MURCIA A KATALÓG HIER A STÁVKOVANIA AUTONÓMNEJ KOMUNITY REGIÓNU MURCIA.

25.05.2012

201200578.SK 2012/0129/E 2

2012/0130/PL

H10

Návrh nariadenia Ministra financií o spôsobe archivácie údajov a rozsahu údajov súvisiacich s organizáciou on-line stávkovania, podliehajúceho archivácii

25.05.2012

201200581.SK 2012/0130/PL2

2012/0131/L

SERV

Referenčný štandard pre požiadavky a opatrenia na akreditáciu poskytovateľov služieb dematerializácie a/alebo skladovania (PSDC)

29.05.2012

201200585.SK 2012/0131/L 2

2012/0132/D

N10E

Hesenské banské nariadenie

29.05.2012

201200587.SK 2012/0132/D 2

2012/0133/L

B00

Luxemburský vnútroštátny vykonávací dokument na uplatňovanie normy EN 206-1:2000 a jej dodatkov A1:2004 a A2:2005

29.05.2012

201200591.SK 2012/0133/L 2

2012/0134/A

T00T

Nariadenie krajinského hajtmana Štajerska zo dňa ... o znížení znečistenia vzduchu počas zimnej údržby podľa zákona o ochrane pred imisiami – vzduch (Stmk. WinterdienstVO 2012)

29.05.2012

201200597.SK 2012/0134/A 2

2012/0135/A

N40E

Nariadenie krajinského hajtmana Štajerska zo dňa ... o znížení emisií látok znečisťujúcich ovzdušie zo stacionárnych zariadení podľa zákona o ochrane pred imisiami – vzduch (Stmk. AnlagenemissionsVO 2012)

29.05.2012

201200599.SK 2012/0135/A 2

2012/0136/A

B00

Návrh zákona, ktorým sa mení salzburský zákon o stavebnej polícii z roku 1997

29.05.2012

201200601.SK 2012/0136/A 2

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

Publikované: 6.3.2012

Aktuálne

Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Rozborová úloha

Rozborová úloha

10.01.2023
RÚ – Analýza využiteľnosti nedeštruktívnych magnetických metód pre monitorovanie stavu cestných zvodidiel s ohľadom na ich funkčné vlastnosti
RÚ – Hospodárenie s R-materiálom 

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora