Prejsť na navigáciu

zoznam 06.03.2012

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2012/0129/E

H10

NÁVRH VYHLÁŠKY, KTOROU SA PRIJÍMAJÚ NARIADENIA O HRÁCH V AUTONÓMNEJ KOMUNITE MURCIA, KTORÝMI SA MENÍ A DOPĹŇA NARIADENIE O ZÁBAVNÝCH A HRACÍCH AUTOMATOCH AUTONÓMNEJ KOMUNITY MURCIA A KATALÓG HIER A STÁVKOVANIA AUTONÓMNEJ KOMUNITY REGIÓNU MURCIA.

25.05.2012

201200578.SK 2012/0129/E 2

2012/0130/PL

H10

Návrh nariadenia Ministra financií o spôsobe archivácie údajov a rozsahu údajov súvisiacich s organizáciou on-line stávkovania, podliehajúceho archivácii

25.05.2012

201200581.SK 2012/0130/PL2

2012/0131/L

SERV

Referenčný štandard pre požiadavky a opatrenia na akreditáciu poskytovateľov služieb dematerializácie a/alebo skladovania (PSDC)

29.05.2012

201200585.SK 2012/0131/L 2

2012/0132/D

N10E

Hesenské banské nariadenie

29.05.2012

201200587.SK 2012/0132/D 2

2012/0133/L

B00

Luxemburský vnútroštátny vykonávací dokument na uplatňovanie normy EN 206-1:2000 a jej dodatkov A1:2004 a A2:2005

29.05.2012

201200591.SK 2012/0133/L 2

2012/0134/A

T00T

Nariadenie krajinského hajtmana Štajerska zo dňa ... o znížení znečistenia vzduchu počas zimnej údržby podľa zákona o ochrane pred imisiami – vzduch (Stmk. WinterdienstVO 2012)

29.05.2012

201200597.SK 2012/0134/A 2

2012/0135/A

N40E

Nariadenie krajinského hajtmana Štajerska zo dňa ... o znížení emisií látok znečisťujúcich ovzdušie zo stacionárnych zariadení podľa zákona o ochrane pred imisiami – vzduch (Stmk. AnlagenemissionsVO 2012)

29.05.2012

201200599.SK 2012/0135/A 2

2012/0136/A

B00

Návrh zákona, ktorým sa mení salzburský zákon o stavebnej polícii z roku 1997

29.05.2012

201200601.SK 2012/0136/A 2

 

SR ako členský štát EÚ môže notifikované návrhy technických predpisov ostatných členských štátov EÚ pripomienkovať.

Pripomienkovanie je možné iba cez našu jednotku, najneskôr do 14 dni pred ukončením stanovenej pripomienkovacej doby.

Publikované: 6.3.2012

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora