Prejsť na navigáciu

zoznam 05.12.2012

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2012/0656/PL

SERV

Návrh nariadenia ministra zdravotníctva o požiadavkách na zdravotnícky informačný systém (MIS).

25.02.2013

201202983.SK 2012/0656/PL 2

2012/0657/DK

X00M

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z príjmov, zákon o

dani zo mzdy atď., zákon o dani z príjmov, pokiaľ ide o ustanovenia

týkajúce sa daňových odpisov a rôzne ďalšie zákony (ktorým sa zrušuje

zdanenie akcií, zvyšujú sa niektoré sadzby dane zo mzdy, znižujú sa

odpisové sadzby, pokiaľ ide o veľké veterné turbíny, začlenenie kvót CO2

do zdaňovania ovládaných zahraničných spoločností, zvyšuje sa daň z

poistenia trupu rekreačných plavidiel atď.)

L 81

28-11-2012F

201202990.SK 2012/0657/DK 2

2012/0658/E

V00T

VNÚTROŠTÁTNY RÁMEC PRE PRIDELENIE FREKVENCIÍ (CNAF)

28.02.2013

201202998.SK 2012/0658/E 2

2012/0659/UK

B00

Dokument S965: Zmeny a doplnenia BCAR S

Tento dokument mení a dopĺňa vyhlášku CAP 643 civilného letectva CAA -

britské požiadavky na civilnú letovú spôsobilosť, časť S – malé ľahké

lietadlá.

28.02.2013

201203001.SK 2012/0659/UK 2

2012/0660/UK

B00

Dokument S966: Zmeny a doplnenia BCAR S

Tento dokument mení a dopĺňa vyhlášku CAP 643 civilného letectva CAA - britské požiadavky na civilnú letovú spôsobilosť, časť S – malé ľahké lietadlá.

28.02.2013

201203003.SK 2012/0660/UK 2

2012/0661/F

B00

Výnos týkajúci sa obsahu a podmienok pre udelenie značky „vysokej energetickej hospodárnosti“ nových budov

28.02.2013

201203007.SK 2012/0661/F 2

2012/0662/FIN

C00P

Fínska agentúra pre lieky Fimea pripravila nové rozhodnutie týkajúce sa zoznamu liekov a jeho príloh. Agentúra Fimea potvrdzuje zoznam liekov na základe oddielu 83 zákona o liekoch (395/1987) minimálne každé tri roky.

Návrh nového fínskeho rozhodnutia:

Rozhodnutie Fínskej agentúry pre lieky (2012/xx) o zozname liekov

*

201203014.SK 2012/0662/FIN 2

2012/0663/A

B00

RVS 11.06.58 Zabezpečenie kvality stavby, skúšky, asfalt, asfaltové emulzie

01.03.2013

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2012/0664/PL

SERV

Návrh nariadenia ministra zdravotníctva o spôsobe identifikácie príjemcov služieb, zdravotníkov a poskytovateľov služieb a o spôsobe a režime, v ktorých poskytovatelia služieb predkladajú informácie o zdravotníkoch, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť.

01.03.2013

201203031.SK 2012/0664/PL 2

2012/0665/PL

SERV

Návrh nariadenia ministra zdravotníctva o klasifikácii údajov a systéme kódov v zdravotníckom informačnom systéme.

01.03.2013

201203033.SK 2012/0665/PL 2

 

  • F (FISCAL) - fiškálne opatrenie, pre ktoré neexistuje obdobie pozastavenia (čl. 10 ods. 4 smernice 98/34/ES)
  • * doba pozastavenia nebola ešte stanovená, Európska komisia preveruje oprávnenosť požiadavky na urgentné prijatie predpisu (čl. 9 ods. 7 Smernice 98/34/ES)

Publikované: 5.12.2012

Aktuálne

Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Rozborová úloha

Rozborová úloha

10.01.2023
RÚ – Analýza využiteľnosti nedeštruktívnych magnetických metód pre monitorovanie stavu cestných zvodidiel s ohľadom na ich funkčné vlastnosti
RÚ – Hospodárenie s R-materiálom 

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora