Prejsť na navigáciu

zoznam 05.12.2012

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2012/0656/PL

SERV

Návrh nariadenia ministra zdravotníctva o požiadavkách na zdravotnícky informačný systém (MIS).

25.02.2013

201202983.SK 2012/0656/PL 2

2012/0657/DK

X00M

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z príjmov, zákon o

dani zo mzdy atď., zákon o dani z príjmov, pokiaľ ide o ustanovenia

týkajúce sa daňových odpisov a rôzne ďalšie zákony (ktorým sa zrušuje

zdanenie akcií, zvyšujú sa niektoré sadzby dane zo mzdy, znižujú sa

odpisové sadzby, pokiaľ ide o veľké veterné turbíny, začlenenie kvót CO2

do zdaňovania ovládaných zahraničných spoločností, zvyšuje sa daň z

poistenia trupu rekreačných plavidiel atď.)

L 81

28-11-2012F

201202990.SK 2012/0657/DK 2

2012/0658/E

V00T

VNÚTROŠTÁTNY RÁMEC PRE PRIDELENIE FREKVENCIÍ (CNAF)

28.02.2013

201202998.SK 2012/0658/E 2

2012/0659/UK

B00

Dokument S965: Zmeny a doplnenia BCAR S

Tento dokument mení a dopĺňa vyhlášku CAP 643 civilného letectva CAA -

britské požiadavky na civilnú letovú spôsobilosť, časť S – malé ľahké

lietadlá.

28.02.2013

201203001.SK 2012/0659/UK 2

2012/0660/UK

B00

Dokument S966: Zmeny a doplnenia BCAR S

Tento dokument mení a dopĺňa vyhlášku CAP 643 civilného letectva CAA - britské požiadavky na civilnú letovú spôsobilosť, časť S – malé ľahké lietadlá.

28.02.2013

201203003.SK 2012/0660/UK 2

2012/0661/F

B00

Výnos týkajúci sa obsahu a podmienok pre udelenie značky „vysokej energetickej hospodárnosti“ nových budov

28.02.2013

201203007.SK 2012/0661/F 2

2012/0662/FIN

C00P

Fínska agentúra pre lieky Fimea pripravila nové rozhodnutie týkajúce sa zoznamu liekov a jeho príloh. Agentúra Fimea potvrdzuje zoznam liekov na základe oddielu 83 zákona o liekoch (395/1987) minimálne každé tri roky.

Návrh nového fínskeho rozhodnutia:

Rozhodnutie Fínskej agentúry pre lieky (2012/xx) o zozname liekov

*

201203014.SK 2012/0662/FIN 2

2012/0663/A

B00

RVS 11.06.58 Zabezpečenie kvality stavby, skúšky, asfalt, asfaltové emulzie

01.03.2013

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2012/0664/PL

SERV

Návrh nariadenia ministra zdravotníctva o spôsobe identifikácie príjemcov služieb, zdravotníkov a poskytovateľov služieb a o spôsobe a režime, v ktorých poskytovatelia služieb predkladajú informácie o zdravotníkoch, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť.

01.03.2013

201203031.SK 2012/0664/PL 2

2012/0665/PL

SERV

Návrh nariadenia ministra zdravotníctva o klasifikácii údajov a systéme kódov v zdravotníckom informačnom systéme.

01.03.2013

201203033.SK 2012/0665/PL 2

 

  • F (FISCAL) - fiškálne opatrenie, pre ktoré neexistuje obdobie pozastavenia (čl. 10 ods. 4 smernice 98/34/ES)
  • * doba pozastavenia nebola ešte stanovená, Európska komisia preveruje oprávnenosť požiadavky na urgentné prijatie predpisu (čl. 9 ods. 7 Smernice 98/34/ES)

Publikované: 5.12.2012

Aktuálne

Cena SCS za rok 2018

Cena SCS za rok 2018

15.03.2019
Cena Slovenskej cestnej spoločnosti za rok 2018 pre portál IS MCS
Dopravná nehodovosť 2017

Dopravná nehodovosť 2017

15.03.2019
Nová publikácia SSC Dopravná nehodovosť 2017 na transeurópskych cestách, rýchlostných cestách, cestách v plánovaných koridoroch diaľnic a rýchlostných ciest a na cestách samosprávnych krajov Slovenskej republiky
Pozastavenie TP 099

Pozastavenie TP 099

26.02.2019
MDV SR s platnosťou od 26.02.2019 pozastavuje účinnosť TP 099 Protipožiarna bezpečnosť cestných tunelov (pôvodné označenie TP 13/2015)

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora