Prejsť na navigáciu

zoznam 05.09.2012

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2012/0491/D

B00

Dodatočné technické zmluvné podmienky – Vodné stavby (ZTV-W) pre vodné stavby z betónu a železobetónu (rozsah výkonov 215)

19.11.2012

201202197.SK 2012/0491/D 2

2012/0492/DK

B00

Návrh nariadenie o zmene a doplnení nariadenia o označovaní atď. liekov

19.11.2012

201202199.SK 2012/0492/DK 2

2012/0493/D

B00

Smernice pre štandardizáciu vrchných stavieb dopravných plôch, vydanie 2012 (RStO 12)

19.11.2012

201202201.SK 2012/0493/D 2

2012/0494/D

B00

Technické dodacie podmienky pre plnivá do špár v dopravných plochách, vydanie 2011 (TL Fug-StB 11)

19.11.2012

201202203.SK 2012/0494/D 2

2012/0495/D

B00

Technické skúšobné predpisy pre plnivo škár na dopravných plochách, vydanie 2011 (TP Fug-StB11)

19.11.2012

201202206.SK 2012/0495/D 2

2012/0496/I

B00

Medziministerská vyhláška na tému: Eurokódy – národné technické prílohy

19.11.2012

201202208.SK 2012/0496/I 2

2012/0497/D

B00

Dodatočné technické zmluvné podmienky a smernice pre škáry na dopravných plochách, vydanie 2011 (ZTV Fug-StB 11)

19.11.2012

201202210.SK 2012/0497/D 2

2012/0499/A

B00

RVS 08.16.06

Nadpisy kapitol (slovensky): Technické zmluvné podmienky, asfaltové podkladové a krycie vrstvy vozoviek

Nadpis (slovensky): Požiadavky na asfaltové zmesi a asfaltové vrstvy - používanie, zamerané na využitie


26.11.2012

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2012/0500/S

T00T

Nariadenia Švédskeho úradu pre dopravu a všeobecná informácia o strojných zariadeniach, elektrických zariadeniach a pravidelne neobsluhovaných strojných priestoroch.

26.11.2012

201202246.SK 2012/0500/S 2

2012/0501/HU

C30A

Návrh MV o potlačení reproduktívnej dysfunkcie a respiračných symptómov v chovoch ošípaných

26.11.2012

201202249.SK 2012/0501/HU 2

Publikované: 14.9.2012

Aktuálne

Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Rozborová úloha

Rozborová úloha

10.01.2023
RÚ – Analýza využiteľnosti nedeštruktívnych magnetických metód pre monitorovanie stavu cestných zvodidiel s ohľadom na ich funkčné vlastnosti
RÚ – Hospodárenie s R-materiálom 

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora