Prejsť na navigáciu

zoznam 05.09.2012

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2012/0491/D

B00

Dodatočné technické zmluvné podmienky – Vodné stavby (ZTV-W) pre vodné stavby z betónu a železobetónu (rozsah výkonov 215)

19.11.2012

201202197.SK 2012/0491/D 2

2012/0492/DK

B00

Návrh nariadenie o zmene a doplnení nariadenia o označovaní atď. liekov

19.11.2012

201202199.SK 2012/0492/DK 2

2012/0493/D

B00

Smernice pre štandardizáciu vrchných stavieb dopravných plôch, vydanie 2012 (RStO 12)

19.11.2012

201202201.SK 2012/0493/D 2

2012/0494/D

B00

Technické dodacie podmienky pre plnivá do špár v dopravných plochách, vydanie 2011 (TL Fug-StB 11)

19.11.2012

201202203.SK 2012/0494/D 2

2012/0495/D

B00

Technické skúšobné predpisy pre plnivo škár na dopravných plochách, vydanie 2011 (TP Fug-StB11)

19.11.2012

201202206.SK 2012/0495/D 2

2012/0496/I

B00

Medziministerská vyhláška na tému: Eurokódy – národné technické prílohy

19.11.2012

201202208.SK 2012/0496/I 2

2012/0497/D

B00

Dodatočné technické zmluvné podmienky a smernice pre škáry na dopravných plochách, vydanie 2011 (ZTV Fug-StB 11)

19.11.2012

201202210.SK 2012/0497/D 2

2012/0499/A

B00

RVS 08.16.06

Nadpisy kapitol (slovensky): Technické zmluvné podmienky, asfaltové podkladové a krycie vrstvy vozoviek

Nadpis (slovensky): Požiadavky na asfaltové zmesi a asfaltové vrstvy - používanie, zamerané na využitie


26.11.2012

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2012/0500/S

T00T

Nariadenia Švédskeho úradu pre dopravu a všeobecná informácia o strojných zariadeniach, elektrických zariadeniach a pravidelne neobsluhovaných strojných priestoroch.

26.11.2012

201202246.SK 2012/0500/S 2

2012/0501/HU

C30A

Návrh MV o potlačení reproduktívnej dysfunkcie a respiračných symptómov v chovoch ošípaných

26.11.2012

201202249.SK 2012/0501/HU 2

Publikované: 14.9.2012

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

17.12.2018
Požiadavky na technologické zariadenia a inteligentné dopravné systémy na pozemných komunikáciách
Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

30.11.2018
MDV SR schválilo TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004
Betónové konštrukcie všeobecne
Betón na konštrukcie
Predpäté betónové konštrukcie
Použitie ťaženého predrveného kameniva v nestmelených vrstvách konštrukií vozoviek
Účinnosť od: 01.12.2018
Schválený dodatok č. 1 k TP 047

Schválený dodatok č. 1 k TP 047

19.11.2018
MDV SR schválilo Dodatok č.1/2018 k TP 047
Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek
Účinnosť od: 20.11.2018

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora