Prejsť na navigáciu

zoznam 05.09.2012

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2012/0491/D

B00

Dodatočné technické zmluvné podmienky – Vodné stavby (ZTV-W) pre vodné stavby z betónu a železobetónu (rozsah výkonov 215)

19.11.2012

201202197.SK 2012/0491/D 2

2012/0492/DK

B00

Návrh nariadenie o zmene a doplnení nariadenia o označovaní atď. liekov

19.11.2012

201202199.SK 2012/0492/DK 2

2012/0493/D

B00

Smernice pre štandardizáciu vrchných stavieb dopravných plôch, vydanie 2012 (RStO 12)

19.11.2012

201202201.SK 2012/0493/D 2

2012/0494/D

B00

Technické dodacie podmienky pre plnivá do špár v dopravných plochách, vydanie 2011 (TL Fug-StB 11)

19.11.2012

201202203.SK 2012/0494/D 2

2012/0495/D

B00

Technické skúšobné predpisy pre plnivo škár na dopravných plochách, vydanie 2011 (TP Fug-StB11)

19.11.2012

201202206.SK 2012/0495/D 2

2012/0496/I

B00

Medziministerská vyhláška na tému: Eurokódy – národné technické prílohy

19.11.2012

201202208.SK 2012/0496/I 2

2012/0497/D

B00

Dodatočné technické zmluvné podmienky a smernice pre škáry na dopravných plochách, vydanie 2011 (ZTV Fug-StB 11)

19.11.2012

201202210.SK 2012/0497/D 2

2012/0499/A

B00

RVS 08.16.06

Nadpisy kapitol (slovensky): Technické zmluvné podmienky, asfaltové podkladové a krycie vrstvy vozoviek

Nadpis (slovensky): Požiadavky na asfaltové zmesi a asfaltové vrstvy - používanie, zamerané na využitie


26.11.2012

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2012/0500/S

T00T

Nariadenia Švédskeho úradu pre dopravu a všeobecná informácia o strojných zariadeniach, elektrických zariadeniach a pravidelne neobsluhovaných strojných priestoroch.

26.11.2012

201202246.SK 2012/0500/S 2

2012/0501/HU

C30A

Návrh MV o potlačení reproduktívnej dysfunkcie a respiračných symptómov v chovoch ošípaných

26.11.2012

201202249.SK 2012/0501/HU 2

Publikované: 14.9.2012

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora