Prejsť na navigáciu

zoznam 02.05.2012

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2012/0249/RO

B00

Vyhláška ministerstva regionálneho rozvoja a cestovného ruchu o schválení technického predpisu

Konštrukčný kódex. Hodnotenie pôsobenia vetra na konštrukcie, kódex CR 1-1-4/2012.

20.07.2012

201201050.SK 2012/0249/RO2

2012/0250/RO

B00

Nariadenie Ministerstva regionálneho rozvoja a cestovného ruchu týkajúce sa schválenia technického predpisu

„Predpis o prispôsobení civilných budov a mestských priestorov individuálnym potrebám zdravotne postihnutých osôb. Revízia NP 051/2000“, kód: NP 051-2012

20.07.2012

201201052.SK 2012/0250/RO 2

2012/0251/HU

B00

Zmena a doplnenie vyhlášky ministra bez kresla č. 7/2006 (V. 24.) TNM o energetických vlastnostiach budov

23.07.2012

201201058.SK 2012/0251/HU 2

2012/0252/A

B00

RVS 05.05.41 Riadenie dopravy, riadenie dopravy pri staveniskách, zabezpečenie stavenísk, spoločné ustanovenia pre všetky cesty

23.07.2012

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2012/0253/A

B00

RVS 05.05.42 Riadenie dopravy, riadenie dopravy pri staveniskách, zabezpečenie stavenísk, cesty s oddelenými jednosmernými jazdnými pruhmi

23.07.2012

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2012/0254/F

C40C

Výnos, ktorým sa mení a dopĺňa výnos z 5. septembra 2003 o povinnom uplatňovaní noriem

23.07.2012

201201068.SK 2012/0254/F 2

2012/0255/F

C90A

Výnos o základných údajoch, ktoré musia byť uvedené na zariadení používanom na predvádzanie spoločenských zvierat domácich druhov v súvislosti s ich prevedením, a o obsahu dokumentu s informáciami a potvrdenia o prevedení uvedeného v odseku I článku L214-8 poľnohospodárskeho zákonníka a zákonníka o námornom rybolove.

23.07.2012

201201071.SK 2012/0255/F 2

2012/0256/F

C90A

Výnos o spôsoboch podávania žiadosti o udelenie osvedčenia o spôsobilosti vykonávať činnosti súvisiace so spoločenskými zvieratami domácich druhov a jeho vydávania a spôsoboch aktualizácie vedomostí majiteľa tohto osvedčenia.

23.07.2012

201201073.SK 2012/0256/F 2

2012/0257/F

C90A

Výnos týkajúci sa obsahu osvedčenia o dobrom zdravotnom stave vydávaného pre mačky, ktorý je uvedený v odseku L214-8 poľnohospodárskeho zákonníka a zákonníka o námorno

23.07.2012

201201075.SK 2012/0257/F 2

2012/0258/I

C50A

Návrh zákona o výrobkoch získaných zo spracovania čerstvých paradajok.

24.07.2012

201201079.SK 2012/0258/I 2

Publikované: 9.5.2012

Aktuálne

Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Rozborová úloha

Rozborová úloha

10.01.2023
RÚ – Analýza využiteľnosti nedeštruktívnych magnetických metód pre monitorovanie stavu cestných zvodidiel s ohľadom na ich funkčné vlastnosti
RÚ – Hospodárenie s R-materiálom 

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora