Prejsť na navigáciu

zoznam 02.05.2012

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2012/0249/RO

B00

Vyhláška ministerstva regionálneho rozvoja a cestovného ruchu o schválení technického predpisu

Konštrukčný kódex. Hodnotenie pôsobenia vetra na konštrukcie, kódex CR 1-1-4/2012.

20.07.2012

201201050.SK 2012/0249/RO2

2012/0250/RO

B00

Nariadenie Ministerstva regionálneho rozvoja a cestovného ruchu týkajúce sa schválenia technického predpisu

„Predpis o prispôsobení civilných budov a mestských priestorov individuálnym potrebám zdravotne postihnutých osôb. Revízia NP 051/2000“, kód: NP 051-2012

20.07.2012

201201052.SK 2012/0250/RO 2

2012/0251/HU

B00

Zmena a doplnenie vyhlášky ministra bez kresla č. 7/2006 (V. 24.) TNM o energetických vlastnostiach budov

23.07.2012

201201058.SK 2012/0251/HU 2

2012/0252/A

B00

RVS 05.05.41 Riadenie dopravy, riadenie dopravy pri staveniskách, zabezpečenie stavenísk, spoločné ustanovenia pre všetky cesty

23.07.2012

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2012/0253/A

B00

RVS 05.05.42 Riadenie dopravy, riadenie dopravy pri staveniskách, zabezpečenie stavenísk, cesty s oddelenými jednosmernými jazdnými pruhmi

23.07.2012

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2012/0254/F

C40C

Výnos, ktorým sa mení a dopĺňa výnos z 5. septembra 2003 o povinnom uplatňovaní noriem

23.07.2012

201201068.SK 2012/0254/F 2

2012/0255/F

C90A

Výnos o základných údajoch, ktoré musia byť uvedené na zariadení používanom na predvádzanie spoločenských zvierat domácich druhov v súvislosti s ich prevedením, a o obsahu dokumentu s informáciami a potvrdenia o prevedení uvedeného v odseku I článku L214-8 poľnohospodárskeho zákonníka a zákonníka o námornom rybolove.

23.07.2012

201201071.SK 2012/0255/F 2

2012/0256/F

C90A

Výnos o spôsoboch podávania žiadosti o udelenie osvedčenia o spôsobilosti vykonávať činnosti súvisiace so spoločenskými zvieratami domácich druhov a jeho vydávania a spôsoboch aktualizácie vedomostí majiteľa tohto osvedčenia.

23.07.2012

201201073.SK 2012/0256/F 2

2012/0257/F

C90A

Výnos týkajúci sa obsahu osvedčenia o dobrom zdravotnom stave vydávaného pre mačky, ktorý je uvedený v odseku L214-8 poľnohospodárskeho zákonníka a zákonníka o námorno

23.07.2012

201201075.SK 2012/0257/F 2

2012/0258/I

C50A

Návrh zákona o výrobkoch získaných zo spracovania čerstvých paradajok.

24.07.2012

201201079.SK 2012/0258/I 2

Publikované: 9.5.2012

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora