Prejsť na navigáciu

zoznam 02.05.2012

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2012/0249/RO

B00

Vyhláška ministerstva regionálneho rozvoja a cestovného ruchu o schválení technického predpisu

Konštrukčný kódex. Hodnotenie pôsobenia vetra na konštrukcie, kódex CR 1-1-4/2012.

20.07.2012

201201050.SK 2012/0249/RO2

2012/0250/RO

B00

Nariadenie Ministerstva regionálneho rozvoja a cestovného ruchu týkajúce sa schválenia technického predpisu

„Predpis o prispôsobení civilných budov a mestských priestorov individuálnym potrebám zdravotne postihnutých osôb. Revízia NP 051/2000“, kód: NP 051-2012

20.07.2012

201201052.SK 2012/0250/RO 2

2012/0251/HU

B00

Zmena a doplnenie vyhlášky ministra bez kresla č. 7/2006 (V. 24.) TNM o energetických vlastnostiach budov

23.07.2012

201201058.SK 2012/0251/HU 2

2012/0252/A

B00

RVS 05.05.41 Riadenie dopravy, riadenie dopravy pri staveniskách, zabezpečenie stavenísk, spoločné ustanovenia pre všetky cesty

23.07.2012

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2012/0253/A

B00

RVS 05.05.42 Riadenie dopravy, riadenie dopravy pri staveniskách, zabezpečenie stavenísk, cesty s oddelenými jednosmernými jazdnými pruhmi

23.07.2012

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2012/0254/F

C40C

Výnos, ktorým sa mení a dopĺňa výnos z 5. septembra 2003 o povinnom uplatňovaní noriem

23.07.2012

201201068.SK 2012/0254/F 2

2012/0255/F

C90A

Výnos o základných údajoch, ktoré musia byť uvedené na zariadení používanom na predvádzanie spoločenských zvierat domácich druhov v súvislosti s ich prevedením, a o obsahu dokumentu s informáciami a potvrdenia o prevedení uvedeného v odseku I článku L214-8 poľnohospodárskeho zákonníka a zákonníka o námornom rybolove.

23.07.2012

201201071.SK 2012/0255/F 2

2012/0256/F

C90A

Výnos o spôsoboch podávania žiadosti o udelenie osvedčenia o spôsobilosti vykonávať činnosti súvisiace so spoločenskými zvieratami domácich druhov a jeho vydávania a spôsoboch aktualizácie vedomostí majiteľa tohto osvedčenia.

23.07.2012

201201073.SK 2012/0256/F 2

2012/0257/F

C90A

Výnos týkajúci sa obsahu osvedčenia o dobrom zdravotnom stave vydávaného pre mačky, ktorý je uvedený v odseku L214-8 poľnohospodárskeho zákonníka a zákonníka o námorno

23.07.2012

201201075.SK 2012/0257/F 2

2012/0258/I

C50A

Návrh zákona o výrobkoch získaných zo spracovania čerstvých paradajok.

24.07.2012

201201079.SK 2012/0258/I 2

Publikované: 9.5.2012

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

17.12.2018
Požiadavky na technologické zariadenia a inteligentné dopravné systémy na pozemných komunikáciách
Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

30.11.2018
MDV SR schválilo TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004
Betónové konštrukcie všeobecne
Betón na konštrukcie
Predpäté betónové konštrukcie
Použitie ťaženého predrveného kameniva v nestmelených vrstvách konštrukií vozoviek
Účinnosť od: 01.12.2018
Schválený dodatok č. 1 k TP 047

Schválený dodatok č. 1 k TP 047

19.11.2018
MDV SR schválilo Dodatok č.1/2018 k TP 047
Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek
Účinnosť od: 20.11.2018

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora