Prejsť na navigáciu

zoznam 02.02.2012

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2012/0042/F

CA0A

Výnos týkajúci sa technických podmienok pestovania, zberu, skladovania a prepravy geneticky modifikovaných rastlín.

23.04.2012

201200141.SK 2012/0042/F 2

2012/0043/UK

B00

Nariadenia o reklame a propagácii tabaku (zobrazovanie) (Severné Írsko) z roku 2012.

24.04.2012

201200148.SK 2012/0043/UK 2

2012/0044/HU

S30E

Návrh zmeny a doplnenia ministerskej vyhlášky o technických nariadeniach týkajúcich sa činností a zariadení určených na používanie a ochranu vody a predchádzanie poškodeniam spôsobeným vodou

24.04.2012

201200153.SK 2012/0044/HU 2

2012/0045/UK

C00P

Nariadenia o humánnych liekoch z roku 2012

24.04.2012

201200155.SK 2012/0045/UK 2

2012/0046/CZ

C00A

VYHLÁŠKA zo dňa ……………….….. 2012, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 344/2003 Z.z., ktorou sa stanovujú požiadavky na tabakové výrobky

25.04.2012

201200169.SK 2012/0046/CZ 2

2012/0047/F

B00

Výnos týkajúci sa horľavosti elektrických káblov.

26.04.2012

201200181.SK 2012/0047/F 2

2012/0048/FIN

B00

Fínsky dopravný úrad, oceľové mosty s dutým prierezom

26.04.2012

201200185.SK 2012/0048/FIN2

2012/0049/NL

B30

Nariadenie ministra infraštruktúry a životného prostredia týkajúce sa pravidiel na stanovenie triedy energetickej účinnosti a na stanovenie konštánt a hodnôt pre výpočet relatívnej účinnosti paliva (Nariadenie o relatívnej účinnosti paliva osobných vozidiel).

27.04.2012

201200191.SK 2012/0049/NL 2

2012/0050/DK

T30T

Návrh vykonávacieho nariadenia o technických požiadavkách na traťové stroje v železničnom sektore

30.04.2012

201200198.SK 2012/0050/DK 2

2012/0051/F

C30P

Technická poznámka Pro Pharmacopoea predložená k verejnému šetreniu č. N° 1231: Kontrola bakteriálnej a plesňovej kontaminácie štepov rohovky uskladnených v orgánovej kultúre

30.04.2012

201200200.SK 2012/0051/F 2

Publikované: 2.2.2012

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora