Prejsť na navigáciu

zoznam 02.02.2012

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2012/0042/F

CA0A

Výnos týkajúci sa technických podmienok pestovania, zberu, skladovania a prepravy geneticky modifikovaných rastlín.

23.04.2012

201200141.SK 2012/0042/F 2

2012/0043/UK

B00

Nariadenia o reklame a propagácii tabaku (zobrazovanie) (Severné Írsko) z roku 2012.

24.04.2012

201200148.SK 2012/0043/UK 2

2012/0044/HU

S30E

Návrh zmeny a doplnenia ministerskej vyhlášky o technických nariadeniach týkajúcich sa činností a zariadení určených na používanie a ochranu vody a predchádzanie poškodeniam spôsobeným vodou

24.04.2012

201200153.SK 2012/0044/HU 2

2012/0045/UK

C00P

Nariadenia o humánnych liekoch z roku 2012

24.04.2012

201200155.SK 2012/0045/UK 2

2012/0046/CZ

C00A

VYHLÁŠKA zo dňa ……………….….. 2012, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 344/2003 Z.z., ktorou sa stanovujú požiadavky na tabakové výrobky

25.04.2012

201200169.SK 2012/0046/CZ 2

2012/0047/F

B00

Výnos týkajúci sa horľavosti elektrických káblov.

26.04.2012

201200181.SK 2012/0047/F 2

2012/0048/FIN

B00

Fínsky dopravný úrad, oceľové mosty s dutým prierezom

26.04.2012

201200185.SK 2012/0048/FIN2

2012/0049/NL

B30

Nariadenie ministra infraštruktúry a životného prostredia týkajúce sa pravidiel na stanovenie triedy energetickej účinnosti a na stanovenie konštánt a hodnôt pre výpočet relatívnej účinnosti paliva (Nariadenie o relatívnej účinnosti paliva osobných vozidiel).

27.04.2012

201200191.SK 2012/0049/NL 2

2012/0050/DK

T30T

Návrh vykonávacieho nariadenia o technických požiadavkách na traťové stroje v železničnom sektore

30.04.2012

201200198.SK 2012/0050/DK 2

2012/0051/F

C30P

Technická poznámka Pro Pharmacopoea predložená k verejnému šetreniu č. N° 1231: Kontrola bakteriálnej a plesňovej kontaminácie štepov rohovky uskladnených v orgánovej kultúre

30.04.2012

201200200.SK 2012/0051/F 2

Publikované: 2.2.2012

Aktuálne

Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Rozborová úloha

Rozborová úloha

10.01.2023
RÚ – Analýza využiteľnosti nedeštruktívnych magnetických metód pre monitorovanie stavu cestných zvodidiel s ohľadom na ich funkčné vlastnosti
RÚ – Hospodárenie s R-materiálom 

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora