Prejsť na navigáciu

zoznam 02.02.2012

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2012/0042/F

CA0A

Výnos týkajúci sa technických podmienok pestovania, zberu, skladovania a prepravy geneticky modifikovaných rastlín.

23.04.2012

201200141.SK 2012/0042/F 2

2012/0043/UK

B00

Nariadenia o reklame a propagácii tabaku (zobrazovanie) (Severné Írsko) z roku 2012.

24.04.2012

201200148.SK 2012/0043/UK 2

2012/0044/HU

S30E

Návrh zmeny a doplnenia ministerskej vyhlášky o technických nariadeniach týkajúcich sa činností a zariadení určených na používanie a ochranu vody a predchádzanie poškodeniam spôsobeným vodou

24.04.2012

201200153.SK 2012/0044/HU 2

2012/0045/UK

C00P

Nariadenia o humánnych liekoch z roku 2012

24.04.2012

201200155.SK 2012/0045/UK 2

2012/0046/CZ

C00A

VYHLÁŠKA zo dňa ……………….….. 2012, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 344/2003 Z.z., ktorou sa stanovujú požiadavky na tabakové výrobky

25.04.2012

201200169.SK 2012/0046/CZ 2

2012/0047/F

B00

Výnos týkajúci sa horľavosti elektrických káblov.

26.04.2012

201200181.SK 2012/0047/F 2

2012/0048/FIN

B00

Fínsky dopravný úrad, oceľové mosty s dutým prierezom

26.04.2012

201200185.SK 2012/0048/FIN2

2012/0049/NL

B30

Nariadenie ministra infraštruktúry a životného prostredia týkajúce sa pravidiel na stanovenie triedy energetickej účinnosti a na stanovenie konštánt a hodnôt pre výpočet relatívnej účinnosti paliva (Nariadenie o relatívnej účinnosti paliva osobných vozidiel).

27.04.2012

201200191.SK 2012/0049/NL 2

2012/0050/DK

T30T

Návrh vykonávacieho nariadenia o technických požiadavkách na traťové stroje v železničnom sektore

30.04.2012

201200198.SK 2012/0050/DK 2

2012/0051/F

C30P

Technická poznámka Pro Pharmacopoea predložená k verejnému šetreniu č. N° 1231: Kontrola bakteriálnej a plesňovej kontaminácie štepov rohovky uskladnených v orgánovej kultúre

30.04.2012

201200200.SK 2012/0051/F 2

Publikované: 2.2.2012

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

17.12.2018
Požiadavky na technologické zariadenia a inteligentné dopravné systémy na pozemných komunikáciách
Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

30.11.2018
MDV SR schválilo TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004
Betónové konštrukcie všeobecne
Betón na konštrukcie
Predpäté betónové konštrukcie
Použitie ťaženého predrveného kameniva v nestmelených vrstvách konštrukií vozoviek
Účinnosť od: 01.12.2018
Schválený dodatok č. 1 k TP 047

Schválený dodatok č. 1 k TP 047

19.11.2018
MDV SR schválilo Dodatok č.1/2018 k TP 047
Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek
Účinnosť od: 20.11.2018

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora