Prejsť na navigáciu

zoznam 25.05.2011

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do
Oznam

2011/0221/PL

C00P

Zákon o zmene a doplnení zákona o drogovej prevencii

20.05.2011*

201101107.SK 2011/0221/PL 2

2011/0223/RO

T30T

Spoločné nariadenie ministerstva dopravy a infraštruktúry (MDI) a ministerstva správy a vnútra (MSV) o technickom schvaľovaní výrobkov alebo služieb určených na použitie pri činnostiach týkajúcich sa výroby, modernizácie, údržby a opravy električiek a ich tratí, ako aj systémov na napájanie električiek a trolejbusov.

11.08.2011

201101116.SK 2011/0223/RO2

2011/0224/NL

S20E

Nariadenie ministerstva pre infraštruktúru a životné prostredie z roku 2011, č..., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie stanovujúce všeobecné predpisy pre zariadenia riadenia životného prostredia [Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer] (novela týkajúca sa skla vo vozidlách na konci svojho životného cyklu)

12.08.2011

201101124.SK 2011/0224/NL 2

2011/0225/F

C90A

Dekrét týkajúci sa schvaľovania značiek na identifikáciu hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných a koní

12.08.2011

201101127.SK 2011/0225/F 2

2011/0226/S

B00

Nariadenia Štátnej rady pre výstavbu, stavebníctvo a plánovanie, ktorými sa mení a dopĺňa nariadenie rady o výstavbe (2011:6) - predpisy a všeobecné odporúčania;

15.08.2011

201101143.SK 2011/0226/S 2

2011/0227/NL

T40T

Nariadenie ministra infraštruktúry a životného prostredia o akreditácii dielní pre palubné počítače v kabínach taxíkov

15.08.2011

201101147.SK 2011/0227/NL 2

2011/0228/S

B00

Stavebné predpisy Švédskej štátnej rady pre bývanie, výstavbu a plánovanie (nariadenia a všeobecné odporúčania), časť 5, Požiarna bezpečnosť

17.08.2011

201101150.SK 2011/0228/S 2

2011/0229/B

CA0A

Rozhodnutie Flámskej vlády, ktorým sa prijímajú špecifické opatrenia týkajúce sa koexistencie geneticky modifikovaných plodín zemiakov s konvenčnými plodinami zemiakov a ekologickými plodinami zemiakov

17.08.2011

201101152.SK 2011/0229/B 2

2011/0230/B

CA0A

Rozhodnutie Flámskej vlády, ktorým sa prijímajú špecifické opatrenia týkajúce sa koexistencie geneticky modifikovaných plodín cukrovej repy s konvenčnými plodinami cukrovej repy a ekologickými plodinami cukrovej repy

17.08.2011

201101154.SK 2011/0230/B 2

2011/0231/S

B00

Všeobecné odporúčania Švédskej štátnej rady pre bývanie, výstavbu a plánovanie o analytickom dimenzovaní požiarnych systémov budov

17.08.2011

201101156.SK 2011/0231/S 2

2011/0232/S

B00

Nariadenia Švédskej správy ciest o zmene a doplnení nariadení (VVFS 2004:43) o uplatňovaní európskych výpočtových noriem

17.08.2011

201101162.SK 2011/0232/S 2

2011/0233/CZ

B20

Návrh vyhlášky z ... 2011, ktorou sa mení vyhláška č. 23/2008 Zb. o technických podmienkach požiarnej ochrany stavieb

17.08.2011

201101164.SK 2011/0233/CZ 2

2011/0234/UK

T40T

Nariadenia o osvetlení cestných vozidiel (zmena a doplnenie č. ) (Severné

Írsko) z roku 20[11]

18.08.2011

201101172.SK 2011/0234/UK 2

2011/0235/F

C00C

Výnos, ktorým sa mení a dopĺňa výnos z 5. septembra 2003 o povinnom uplatňovaní noriem

18.08.2011

201101178.SK 2011/0235/F 2

2011/0236/NL

T0T

Predpisy o výstavbe, riadení, využívaní a bezpečnosti lokálnych koľajových tratí (zákon o miestnych koľajových tratiach)

22.08.2011

201101194.SK 2011/0236/NL 2

 

 * akceptovaná žiadosť o zrýchlený postup z naliehavých dôvodov (čl. 9 ods. 7 smernice 98/34/ES)

 

Aktualizované: 1.6.2011

Publikované: 1.6.2011

Aktuálne

Cena SCS za rok 2018

Cena SCS za rok 2018

15.03.2019
Cena Slovenskej cestnej spoločnosti za rok 2018 pre portál IS MCS
Dopravná nehodovosť 2017

Dopravná nehodovosť 2017

15.03.2019
Nová publikácia SSC Dopravná nehodovosť 2017 na transeurópskych cestách, rýchlostných cestách, cestách v plánovaných koridoroch diaľnic a rýchlostných ciest a na cestách samosprávnych krajov Slovenskej republiky
Pozastavenie TP 099

Pozastavenie TP 099

26.02.2019
MDV SR s platnosťou od 26.02.2019 pozastavuje účinnosť TP 099 Protipožiarna bezpečnosť cestných tunelov (pôvodné označenie TP 13/2015)

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora