Prejsť na navigáciu

zoznam 25.05.2011

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do
Oznam

2011/0221/PL

C00P

Zákon o zmene a doplnení zákona o drogovej prevencii

20.05.2011*

201101107.SK 2011/0221/PL 2

2011/0223/RO

T30T

Spoločné nariadenie ministerstva dopravy a infraštruktúry (MDI) a ministerstva správy a vnútra (MSV) o technickom schvaľovaní výrobkov alebo služieb určených na použitie pri činnostiach týkajúcich sa výroby, modernizácie, údržby a opravy električiek a ich tratí, ako aj systémov na napájanie električiek a trolejbusov.

11.08.2011

201101116.SK 2011/0223/RO2

2011/0224/NL

S20E

Nariadenie ministerstva pre infraštruktúru a životné prostredie z roku 2011, č..., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie stanovujúce všeobecné predpisy pre zariadenia riadenia životného prostredia [Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer] (novela týkajúca sa skla vo vozidlách na konci svojho životného cyklu)

12.08.2011

201101124.SK 2011/0224/NL 2

2011/0225/F

C90A

Dekrét týkajúci sa schvaľovania značiek na identifikáciu hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných a koní

12.08.2011

201101127.SK 2011/0225/F 2

2011/0226/S

B00

Nariadenia Štátnej rady pre výstavbu, stavebníctvo a plánovanie, ktorými sa mení a dopĺňa nariadenie rady o výstavbe (2011:6) - predpisy a všeobecné odporúčania;

15.08.2011

201101143.SK 2011/0226/S 2

2011/0227/NL

T40T

Nariadenie ministra infraštruktúry a životného prostredia o akreditácii dielní pre palubné počítače v kabínach taxíkov

15.08.2011

201101147.SK 2011/0227/NL 2

2011/0228/S

B00

Stavebné predpisy Švédskej štátnej rady pre bývanie, výstavbu a plánovanie (nariadenia a všeobecné odporúčania), časť 5, Požiarna bezpečnosť

17.08.2011

201101150.SK 2011/0228/S 2

2011/0229/B

CA0A

Rozhodnutie Flámskej vlády, ktorým sa prijímajú špecifické opatrenia týkajúce sa koexistencie geneticky modifikovaných plodín zemiakov s konvenčnými plodinami zemiakov a ekologickými plodinami zemiakov

17.08.2011

201101152.SK 2011/0229/B 2

2011/0230/B

CA0A

Rozhodnutie Flámskej vlády, ktorým sa prijímajú špecifické opatrenia týkajúce sa koexistencie geneticky modifikovaných plodín cukrovej repy s konvenčnými plodinami cukrovej repy a ekologickými plodinami cukrovej repy

17.08.2011

201101154.SK 2011/0230/B 2

2011/0231/S

B00

Všeobecné odporúčania Švédskej štátnej rady pre bývanie, výstavbu a plánovanie o analytickom dimenzovaní požiarnych systémov budov

17.08.2011

201101156.SK 2011/0231/S 2

2011/0232/S

B00

Nariadenia Švédskej správy ciest o zmene a doplnení nariadení (VVFS 2004:43) o uplatňovaní európskych výpočtových noriem

17.08.2011

201101162.SK 2011/0232/S 2

2011/0233/CZ

B20

Návrh vyhlášky z ... 2011, ktorou sa mení vyhláška č. 23/2008 Zb. o technických podmienkach požiarnej ochrany stavieb

17.08.2011

201101164.SK 2011/0233/CZ 2

2011/0234/UK

T40T

Nariadenia o osvetlení cestných vozidiel (zmena a doplnenie č. ) (Severné

Írsko) z roku 20[11]

18.08.2011

201101172.SK 2011/0234/UK 2

2011/0235/F

C00C

Výnos, ktorým sa mení a dopĺňa výnos z 5. septembra 2003 o povinnom uplatňovaní noriem

18.08.2011

201101178.SK 2011/0235/F 2

2011/0236/NL

T0T

Predpisy o výstavbe, riadení, využívaní a bezpečnosti lokálnych koľajových tratí (zákon o miestnych koľajových tratiach)

22.08.2011

201101194.SK 2011/0236/NL 2

 

 * akceptovaná žiadosť o zrýchlený postup z naliehavých dôvodov (čl. 9 ods. 7 smernice 98/34/ES)

 

Aktualizované: 1.6.2011

Publikované: 1.6.2011

Aktuálne

Schválené TP 034, TKP 31

Schválené TP 034, TKP 31

01.02.2023
MDV SR schválilo:
TP 034 Metodika stanovenia finančných kritérií na výber hornej stavby vozoviek v cestnom staviteľstve
TKP 31 Zvláštne zemné konštrukcie
Účinnosť od: 01.02.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora