Prejsť na navigáciu

zoznam 24.06.2011

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do
Oznam

2011/0252/RO

C10C

Mimoriadne nariadenie týkajúce sa boja s činnosťami zahŕňajúcimi produkty, ktoré môžu mať psychoaktívne účinky, okrem produktov stanovených v platných normatívnych dokumentoch

09-06-2011*

201101264.SK 2011/0252/RO 2

2011/0264/PL

SERV

Nariadenie ministra financií o forme a postupoch pri poskytovaní informácií bankami a úverovými združeniami o novo otvorených a uzatvorených obchodných účtoch.

02.09.2011

201101318.SK 2011/0264/PL 2

2011/0268/L

V10T

Oznámenie o rádiových rozhraniach podľa článku 4.1 smernice 1999/5/ES

07.09.2011

201101331.SK 2011/0268/L 2

2011/0269/UK

B20

Nariadenia o ležadlových soláriách (informácie) (Severné Írsko)

07.09.2011

201101335.SK 2011/0269/UK 2

2011/0270/I

B00

Návrh ministerskej vyhlášky, ktorou sa stanovujú ustanovenia o ochrane bezpečnosti a zdravia pracovníkov pri pieskovacích prácach, ktoré zahŕňajú vystavenie pôsobeniu voľných kryštálov kremeňa pri údržbe, renovácii a úprave budov.

07.09.2011

201101338.SK 2011/0270/I 2

2011/0271/HU

X00M

Návrh nariadenia Ministerstva národného hospodárstva (NGM) o bezpečnosti vybavenia detských ihrísk.

08.09.2011

201101347.SK 2011/0271/HU 2

2011/0272/A

B10

Zákon, ktorým sa mení Viedenský zákon o stavebných výrobkoch a akreditácii - WBAG

08.09.2011

201101349.SK 2011/0272/A 2

2011/0273/A

I10

Návrh nariadenia spolkového ministra hospodárstva, rodiny a mládeže, ktorým sa mení nariadenie o ciachovniach

08.09.2011

201101351.SK 2011/0273/A 2

2011/0274/B

C00A

Predbežný návrh výnosu valónskej vlády, ktorým sa mení a dopĺňa výnos valónskej vlády z 27. marca 2009 o koexistencii geneticky modifikovaných kultúr s tradičnými a organickými kultúrami.

09.09.2011

201101353.SK 2011/0274/B 2

2011/0275/A

B00

RVS 08.06.02

Technické zmluvné podmienky, betonárske, železobetonárske a murárske práce, výstuž

09.09.2011

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2011/0276/A

B00

RVS 15.02.34

Mosty, návrh a projektovanie, pomôcky pri výpočtoch a dimenzovaní, dimenzovanie a realizácia hornej vrstvy betónu na cestných paneloch

09.09.2011

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2011/0277/D

S40E

Nariadenie na zmenu nariadenia o bioodpadoch, nariadenia o odstraňovaní vedľajších živočíšnych produktov a nariadenia o hnojivách

12.09.2011

201101368.SK 2011/0277/D 2

2011/0278/I

C50A

Návrh ministerskej vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa hodnota stanovená v prílohe I časti B zákonnej vyhlášky č. 31 z 2. februára 2001 pre parameter vanádium.

12.09.2011

201101373.SK 2011/0278/I 2

2011/0279/I

C30A

Provinčná prezidentská vyhláška o regulácii reprodukcie zvierat.

12.09.2011

201101377.SK 2011/0279/I 2

2011/0280/D

S00S

Posudzovanie látok, ktoré sú pridávané v malom množstve a majú určitú technologickú funkciu, v rámci kontroly receptúr v zmysle smerníc Spolkového úradu pre hygienické posudzovanie materiálov, ktoré sa dostávajú do kontaktu s pitnou vodou (smernica o malých množstvách)

12.09.2011

201101381.SK 2011/0280/D 2

2011/0281/A

B00

Nariadenie rakúskeho inštitútu pre stavebnú techniku (OIB), s ktorým sa mení Nariadenie o zozname stavebných materiálov ÖE (4. vydanie zoznamu stavebných materiálov ÖE) (2. novela k zoznamu stavebných materiálov ÖE)

12.09.2011

201101387.SK 2011/0281/A 2

2011/0282/SI

C50A

Predpisy o kvalite medoviny a sýtenej medoviny

14.09.2011

201101391.SK 2011/0282/SI 2

2011/0283/DK

C00A

Oznámenie, ktorým sa mení a dopĺňa oznámenie o salmonelóze u hydiny, ako aj baktériách rodu Salmonella a Campylobacter u jatočnej hydiny atď.

15.09.2011

201101394.SK 2011/0283/DK 2

2011/0284/B

I00

Technické požiadavky na registrované systémy registračných pokladníc (registračná pokladnica a periférny kontrolný modul) na použitie v pohostinstvách, kde sa jedlá obvykle konzumujú na mieste

16.09.2011

201101404.SK 2011/0284/B 2

 

* akceptovaná žiadosť o zrýchlený postup z naliehavých dôvodov (čl. 9 ods. 7 smernice 98/34/ES)

 

 

Aktualizované: 27.6.2011

Publikované: 27.6.2011

Aktuálne

Cena SCS za rok 2018

Cena SCS za rok 2018

15.03.2019
Cena Slovenskej cestnej spoločnosti za rok 2018 pre portál IS MCS
Dopravná nehodovosť 2017

Dopravná nehodovosť 2017

15.03.2019
Nová publikácia SSC Dopravná nehodovosť 2017 na transeurópskych cestách, rýchlostných cestách, cestách v plánovaných koridoroch diaľnic a rýchlostných ciest a na cestách samosprávnych krajov Slovenskej republiky
Pozastavenie TP 099

Pozastavenie TP 099

26.02.2019
MDV SR s platnosťou od 26.02.2019 pozastavuje účinnosť TP 099 Protipožiarna bezpečnosť cestných tunelov (pôvodné označenie TP 13/2015)

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora