Prejsť na navigáciu

zoznam 24.06.2011

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do
Oznam

2011/0252/RO

C10C

Mimoriadne nariadenie týkajúce sa boja s činnosťami zahŕňajúcimi produkty, ktoré môžu mať psychoaktívne účinky, okrem produktov stanovených v platných normatívnych dokumentoch

09-06-2011*

201101264.SK 2011/0252/RO 2

2011/0264/PL

SERV

Nariadenie ministra financií o forme a postupoch pri poskytovaní informácií bankami a úverovými združeniami o novo otvorených a uzatvorených obchodných účtoch.

02.09.2011

201101318.SK 2011/0264/PL 2

2011/0268/L

V10T

Oznámenie o rádiových rozhraniach podľa článku 4.1 smernice 1999/5/ES

07.09.2011

201101331.SK 2011/0268/L 2

2011/0269/UK

B20

Nariadenia o ležadlových soláriách (informácie) (Severné Írsko)

07.09.2011

201101335.SK 2011/0269/UK 2

2011/0270/I

B00

Návrh ministerskej vyhlášky, ktorou sa stanovujú ustanovenia o ochrane bezpečnosti a zdravia pracovníkov pri pieskovacích prácach, ktoré zahŕňajú vystavenie pôsobeniu voľných kryštálov kremeňa pri údržbe, renovácii a úprave budov.

07.09.2011

201101338.SK 2011/0270/I 2

2011/0271/HU

X00M

Návrh nariadenia Ministerstva národného hospodárstva (NGM) o bezpečnosti vybavenia detských ihrísk.

08.09.2011

201101347.SK 2011/0271/HU 2

2011/0272/A

B10

Zákon, ktorým sa mení Viedenský zákon o stavebných výrobkoch a akreditácii - WBAG

08.09.2011

201101349.SK 2011/0272/A 2

2011/0273/A

I10

Návrh nariadenia spolkového ministra hospodárstva, rodiny a mládeže, ktorým sa mení nariadenie o ciachovniach

08.09.2011

201101351.SK 2011/0273/A 2

2011/0274/B

C00A

Predbežný návrh výnosu valónskej vlády, ktorým sa mení a dopĺňa výnos valónskej vlády z 27. marca 2009 o koexistencii geneticky modifikovaných kultúr s tradičnými a organickými kultúrami.

09.09.2011

201101353.SK 2011/0274/B 2

2011/0275/A

B00

RVS 08.06.02

Technické zmluvné podmienky, betonárske, železobetonárske a murárske práce, výstuž

09.09.2011

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2011/0276/A

B00

RVS 15.02.34

Mosty, návrh a projektovanie, pomôcky pri výpočtoch a dimenzovaní, dimenzovanie a realizácia hornej vrstvy betónu na cestných paneloch

09.09.2011

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2011/0277/D

S40E

Nariadenie na zmenu nariadenia o bioodpadoch, nariadenia o odstraňovaní vedľajších živočíšnych produktov a nariadenia o hnojivách

12.09.2011

201101368.SK 2011/0277/D 2

2011/0278/I

C50A

Návrh ministerskej vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa hodnota stanovená v prílohe I časti B zákonnej vyhlášky č. 31 z 2. februára 2001 pre parameter vanádium.

12.09.2011

201101373.SK 2011/0278/I 2

2011/0279/I

C30A

Provinčná prezidentská vyhláška o regulácii reprodukcie zvierat.

12.09.2011

201101377.SK 2011/0279/I 2

2011/0280/D

S00S

Posudzovanie látok, ktoré sú pridávané v malom množstve a majú určitú technologickú funkciu, v rámci kontroly receptúr v zmysle smerníc Spolkového úradu pre hygienické posudzovanie materiálov, ktoré sa dostávajú do kontaktu s pitnou vodou (smernica o malých množstvách)

12.09.2011

201101381.SK 2011/0280/D 2

2011/0281/A

B00

Nariadenie rakúskeho inštitútu pre stavebnú techniku (OIB), s ktorým sa mení Nariadenie o zozname stavebných materiálov ÖE (4. vydanie zoznamu stavebných materiálov ÖE) (2. novela k zoznamu stavebných materiálov ÖE)

12.09.2011

201101387.SK 2011/0281/A 2

2011/0282/SI

C50A

Predpisy o kvalite medoviny a sýtenej medoviny

14.09.2011

201101391.SK 2011/0282/SI 2

2011/0283/DK

C00A

Oznámenie, ktorým sa mení a dopĺňa oznámenie o salmonelóze u hydiny, ako aj baktériách rodu Salmonella a Campylobacter u jatočnej hydiny atď.

15.09.2011

201101394.SK 2011/0283/DK 2

2011/0284/B

I00

Technické požiadavky na registrované systémy registračných pokladníc (registračná pokladnica a periférny kontrolný modul) na použitie v pohostinstvách, kde sa jedlá obvykle konzumujú na mieste

16.09.2011

201101404.SK 2011/0284/B 2

 

* akceptovaná žiadosť o zrýchlený postup z naliehavých dôvodov (čl. 9 ods. 7 smernice 98/34/ES)

 

 

Aktualizované: 27.6.2011

Publikované: 27.6.2011

Aktuálne

Schválené TP 034, TKP 31

Schválené TP 034, TKP 31

01.02.2023
MDV SR schválilo:
TP 034 Metodika stanovenia finančných kritérií na výber hornej stavby vozoviek v cestnom staviteľstve
TKP 31 Zvláštne zemné konštrukcie
Účinnosť od: 01.02.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora