Prejsť na navigáciu

zoznam 24.06.2011

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do
Oznam

2011/0252/RO

C10C

Mimoriadne nariadenie týkajúce sa boja s činnosťami zahŕňajúcimi produkty, ktoré môžu mať psychoaktívne účinky, okrem produktov stanovených v platných normatívnych dokumentoch

09-06-2011*

201101264.SK 2011/0252/RO 2

2011/0264/PL

SERV

Nariadenie ministra financií o forme a postupoch pri poskytovaní informácií bankami a úverovými združeniami o novo otvorených a uzatvorených obchodných účtoch.

02.09.2011

201101318.SK 2011/0264/PL 2

2011/0268/L

V10T

Oznámenie o rádiových rozhraniach podľa článku 4.1 smernice 1999/5/ES

07.09.2011

201101331.SK 2011/0268/L 2

2011/0269/UK

B20

Nariadenia o ležadlových soláriách (informácie) (Severné Írsko)

07.09.2011

201101335.SK 2011/0269/UK 2

2011/0270/I

B00

Návrh ministerskej vyhlášky, ktorou sa stanovujú ustanovenia o ochrane bezpečnosti a zdravia pracovníkov pri pieskovacích prácach, ktoré zahŕňajú vystavenie pôsobeniu voľných kryštálov kremeňa pri údržbe, renovácii a úprave budov.

07.09.2011

201101338.SK 2011/0270/I 2

2011/0271/HU

X00M

Návrh nariadenia Ministerstva národného hospodárstva (NGM) o bezpečnosti vybavenia detských ihrísk.

08.09.2011

201101347.SK 2011/0271/HU 2

2011/0272/A

B10

Zákon, ktorým sa mení Viedenský zákon o stavebných výrobkoch a akreditácii - WBAG

08.09.2011

201101349.SK 2011/0272/A 2

2011/0273/A

I10

Návrh nariadenia spolkového ministra hospodárstva, rodiny a mládeže, ktorým sa mení nariadenie o ciachovniach

08.09.2011

201101351.SK 2011/0273/A 2

2011/0274/B

C00A

Predbežný návrh výnosu valónskej vlády, ktorým sa mení a dopĺňa výnos valónskej vlády z 27. marca 2009 o koexistencii geneticky modifikovaných kultúr s tradičnými a organickými kultúrami.

09.09.2011

201101353.SK 2011/0274/B 2

2011/0275/A

B00

RVS 08.06.02

Technické zmluvné podmienky, betonárske, železobetonárske a murárske práce, výstuž

09.09.2011

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2011/0276/A

B00

RVS 15.02.34

Mosty, návrh a projektovanie, pomôcky pri výpočtoch a dimenzovaní, dimenzovanie a realizácia hornej vrstvy betónu na cestných paneloch

09.09.2011

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2011/0277/D

S40E

Nariadenie na zmenu nariadenia o bioodpadoch, nariadenia o odstraňovaní vedľajších živočíšnych produktov a nariadenia o hnojivách

12.09.2011

201101368.SK 2011/0277/D 2

2011/0278/I

C50A

Návrh ministerskej vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa hodnota stanovená v prílohe I časti B zákonnej vyhlášky č. 31 z 2. februára 2001 pre parameter vanádium.

12.09.2011

201101373.SK 2011/0278/I 2

2011/0279/I

C30A

Provinčná prezidentská vyhláška o regulácii reprodukcie zvierat.

12.09.2011

201101377.SK 2011/0279/I 2

2011/0280/D

S00S

Posudzovanie látok, ktoré sú pridávané v malom množstve a majú určitú technologickú funkciu, v rámci kontroly receptúr v zmysle smerníc Spolkového úradu pre hygienické posudzovanie materiálov, ktoré sa dostávajú do kontaktu s pitnou vodou (smernica o malých množstvách)

12.09.2011

201101381.SK 2011/0280/D 2

2011/0281/A

B00

Nariadenie rakúskeho inštitútu pre stavebnú techniku (OIB), s ktorým sa mení Nariadenie o zozname stavebných materiálov ÖE (4. vydanie zoznamu stavebných materiálov ÖE) (2. novela k zoznamu stavebných materiálov ÖE)

12.09.2011

201101387.SK 2011/0281/A 2

2011/0282/SI

C50A

Predpisy o kvalite medoviny a sýtenej medoviny

14.09.2011

201101391.SK 2011/0282/SI 2

2011/0283/DK

C00A

Oznámenie, ktorým sa mení a dopĺňa oznámenie o salmonelóze u hydiny, ako aj baktériách rodu Salmonella a Campylobacter u jatočnej hydiny atď.

15.09.2011

201101394.SK 2011/0283/DK 2

2011/0284/B

I00

Technické požiadavky na registrované systémy registračných pokladníc (registračná pokladnica a periférny kontrolný modul) na použitie v pohostinstvách, kde sa jedlá obvykle konzumujú na mieste

16.09.2011

201101404.SK 2011/0284/B 2

 

* akceptovaná žiadosť o zrýchlený postup z naliehavých dôvodov (čl. 9 ods. 7 smernice 98/34/ES)

 

 

Aktualizované: 27.6.2011

Publikované: 27.6.2011

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora