Prejsť na navigáciu

zoznam 18.08.2011

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2011/0422/NL

C00A

Nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa návrh nariadenia o vitamínových prípravkoch (výnimka) v rámci zákona o komoditách [Warenwetregeling Vrijstelling vitaminepreparaten].

09.11.2011

201101920.SK 2011/0422/NL2

2011/0423/F

S00E

návrh dekrétu o predchádzaní vzniku odpadov z nábytku a nakladaní s nimi

09.11.2011

201101922.SK 2011/0423/F 2

2011/0424/NL

V00T

Nariadenie ministra pre hospodárske záležitosti, poľnohospodárstvo a inovácie z ......... , č. AT-EL&I/6621235, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie z roku 2008 o využívaní frekvenčného priestoru bez licencie, v súvislosti s uplatňovaním dvoch rozhodnutí Komisie Európskych spoločenstiev a možnosťou využívať radar na sondovanie zeme a stien bez licencie.

09.11.2011

201101924.SK 2011/0424/NL 2

2011/0425/HU

C30P

Návrh nariadenia ministra vidieckeho rozvoja o liečivých rastlinách, ktoré sa môžu predávať ako potraviny alebo zložky potravín

10.11.2011

201101932.SK 2011/0425/HU2

2011/0427/UK

B00

Dočasné oznámenie xxx/11 o dočasných požiadavkách pre postupy technickej zhody cestných stavieb

10.11.2011

201101936.SK 2011/0427/UK 2

2011/0428/MT

B00

Nariadenia o registrácii poradcov z roku 2011

10.11.2011

201101939.SK 2011/0428/MT 2

2011/0429/PL

N40E

Nariadenie ministra hospodárstva, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie o požiadavkách na kvalitu pre skvapalnený ropný plyn (LPG).

14.11.2011

201101942.SK 2011/0429/PL 2

2011/0430/PL

N40E

Nariadenie ministra hospodárstva, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie o metódach skúšania kvality skvapalneného plynu (LPG).

14.11.2011

201101944.SK 2011/0430/PL 2

2011/0431/D

V10T

Technická smernica pre núdzové volania (TR Notruf), verzia 1.0, jún 2011

14.11.2011

201101949.SK 2011/0431/D 2

2011/0432/D

V10T

SSB FE-OE 031 – Popis rozhraní pre rádiové zariadenia smerového prenosu bod –multibod v pásme 3,5 GHz

14.11.2011

201101959.SK 2011/0432/D 2

 

Aktualizované: 19.08.2011

Publikované: 19.8.2011

Aktuálne

Schválené TP 034, TKP 31

Schválené TP 034, TKP 31

01.02.2023
MDV SR schválilo:
TP 034 Metodika stanovenia finančných kritérií na výber hornej stavby vozoviek v cestnom staviteľstve
TKP 31 Zvláštne zemné konštrukcie
Účinnosť od: 01.02.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora