Prejsť na navigáciu

zoznam 18.07.2011

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do
Oznam

2011/0347/E

H10

Návrh kráľovského dekrétu, ktorým sa stanovujú technické požiadavky na herné činnosti.

13.10.2011

201101635.SK 2011/0347/E 2

2011/0348/UK

B30

Zmiernenie nariadení o dodávkach vody (vodných armatúrach) pre Anglicko a Wales z roku 1999

12.10.2011

201101637.SK 2011/0348/UK 2

2011/0349/A

B00

RVS 06.01.11

Schéma výkonov, plánovanie, zememeračstvo a geoinformácie,

Opis cieľov a úloh

12.10.2011

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2011/0350/DK

T40T

Záväzné nariadenie o energetických a environmentálnych požiadavkách na taxíky

12.10.2011

201101643.SK 2011/0350/DK 2

2011/0351/DK

V10T

IR 2020 – Požiadavka na rozhranie vo Veľkej Británii 2020 – radarové pásmo 9 GHz (mimo dohovoru SOLAS) v rámci námornej rádionavigačnej služby pre lode a pobrežné stanice

12.10.2011

201101645.SK 2011/0351/UK 2

2011/0352/A

B00

RVS 06.01.12

Schéma výkonov, plánovanie, zememeračstvo a geoinformácie, odhad výdavkov a nákladov


13.10.2011

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2011/0353/A

B00

RVS 12.04.16

Režim zabezpečenia kvality, zimná údržba, organizácia a vykonávanie, posypový prostriedok pre zimnú údržbu

13.10.2011 Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2011/0354/A

B00

RVS 15.04.31

Mosty, vybavenie mostov, zariadenia na ochranu životného prostredia, odvodnenie mostov

13.10.2011 Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2011/0355/A

T40T

Nariadenie Viedenskej krajinskej vlády, ktorým sa mení nariadenie Viedenskej krajinskej vlády týkajúce sa prevádzkového poriadku pre požičovne konských vozov a kočov (Prevádzkový poriadok pre požičovne konských vozov a kočov 2000) (2. Novela k prevádzkovému poriadku pre požičovne konských vozov a kočov 2000) a ruší nariadenie Viedenskej krajinskej vlády o stanovení ročnej paušálnej čiastky pre vlastníkov koncesií na prenájom konských vozov a kočov pre náklady na čistenie ulíc.

13.10.2011

201101656.SK 2011/0355/A 2

 

 

Aktualizované: 19.7.2011

Publikované: 19.7.2011

Aktuálne

Schválené TP 034, TKP 31

Schválené TP 034, TKP 31

01.02.2023
MDV SR schválilo:
TP 034 Metodika stanovenia finančných kritérií na výber hornej stavby vozoviek v cestnom staviteľstve
TKP 31 Zvláštne zemné konštrukcie
Účinnosť od: 01.02.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora