Prejsť na navigáciu

zoznam 18.07.2011

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do
Oznam

2011/0347/E

H10

Návrh kráľovského dekrétu, ktorým sa stanovujú technické požiadavky na herné činnosti.

13.10.2011

201101635.SK 2011/0347/E 2

2011/0348/UK

B30

Zmiernenie nariadení o dodávkach vody (vodných armatúrach) pre Anglicko a Wales z roku 1999

12.10.2011

201101637.SK 2011/0348/UK 2

2011/0349/A

B00

RVS 06.01.11

Schéma výkonov, plánovanie, zememeračstvo a geoinformácie,

Opis cieľov a úloh

12.10.2011

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2011/0350/DK

T40T

Záväzné nariadenie o energetických a environmentálnych požiadavkách na taxíky

12.10.2011

201101643.SK 2011/0350/DK 2

2011/0351/DK

V10T

IR 2020 – Požiadavka na rozhranie vo Veľkej Británii 2020 – radarové pásmo 9 GHz (mimo dohovoru SOLAS) v rámci námornej rádionavigačnej služby pre lode a pobrežné stanice

12.10.2011

201101645.SK 2011/0351/UK 2

2011/0352/A

B00

RVS 06.01.12

Schéma výkonov, plánovanie, zememeračstvo a geoinformácie, odhad výdavkov a nákladov


13.10.2011

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2011/0353/A

B00

RVS 12.04.16

Režim zabezpečenia kvality, zimná údržba, organizácia a vykonávanie, posypový prostriedok pre zimnú údržbu

13.10.2011 Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2011/0354/A

B00

RVS 15.04.31

Mosty, vybavenie mostov, zariadenia na ochranu životného prostredia, odvodnenie mostov

13.10.2011 Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2011/0355/A

T40T

Nariadenie Viedenskej krajinskej vlády, ktorým sa mení nariadenie Viedenskej krajinskej vlády týkajúce sa prevádzkového poriadku pre požičovne konských vozov a kočov (Prevádzkový poriadok pre požičovne konských vozov a kočov 2000) (2. Novela k prevádzkovému poriadku pre požičovne konských vozov a kočov 2000) a ruší nariadenie Viedenskej krajinskej vlády o stanovení ročnej paušálnej čiastky pre vlastníkov koncesií na prenájom konských vozov a kočov pre náklady na čistenie ulíc.

13.10.2011

201101656.SK 2011/0355/A 2

 

 

Aktualizované: 19.7.2011

Publikované: 19.7.2011

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

17.12.2018
Požiadavky na technologické zariadenia a inteligentné dopravné systémy na pozemných komunikáciách
Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

30.11.2018
MDV SR schválilo TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004
Betónové konštrukcie všeobecne
Betón na konštrukcie
Predpäté betónové konštrukcie
Použitie ťaženého predrveného kameniva v nestmelených vrstvách konštrukií vozoviek
Účinnosť od: 01.12.2018
Schválený dodatok č. 1 k TP 047

Schválený dodatok č. 1 k TP 047

19.11.2018
MDV SR schválilo Dodatok č.1/2018 k TP 047
Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek
Účinnosť od: 20.11.2018

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora