Prejsť na navigáciu

zoznam 18.07.2011

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do
Oznam

2011/0347/E

H10

Návrh kráľovského dekrétu, ktorým sa stanovujú technické požiadavky na herné činnosti.

13.10.2011

201101635.SK 2011/0347/E 2

2011/0348/UK

B30

Zmiernenie nariadení o dodávkach vody (vodných armatúrach) pre Anglicko a Wales z roku 1999

12.10.2011

201101637.SK 2011/0348/UK 2

2011/0349/A

B00

RVS 06.01.11

Schéma výkonov, plánovanie, zememeračstvo a geoinformácie,

Opis cieľov a úloh

12.10.2011

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2011/0350/DK

T40T

Záväzné nariadenie o energetických a environmentálnych požiadavkách na taxíky

12.10.2011

201101643.SK 2011/0350/DK 2

2011/0351/DK

V10T

IR 2020 – Požiadavka na rozhranie vo Veľkej Británii 2020 – radarové pásmo 9 GHz (mimo dohovoru SOLAS) v rámci námornej rádionavigačnej služby pre lode a pobrežné stanice

12.10.2011

201101645.SK 2011/0351/UK 2

2011/0352/A

B00

RVS 06.01.12

Schéma výkonov, plánovanie, zememeračstvo a geoinformácie, odhad výdavkov a nákladov


13.10.2011

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2011/0353/A

B00

RVS 12.04.16

Režim zabezpečenia kvality, zimná údržba, organizácia a vykonávanie, posypový prostriedok pre zimnú údržbu

13.10.2011 Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2011/0354/A

B00

RVS 15.04.31

Mosty, vybavenie mostov, zariadenia na ochranu životného prostredia, odvodnenie mostov

13.10.2011 Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2011/0355/A

T40T

Nariadenie Viedenskej krajinskej vlády, ktorým sa mení nariadenie Viedenskej krajinskej vlády týkajúce sa prevádzkového poriadku pre požičovne konských vozov a kočov (Prevádzkový poriadok pre požičovne konských vozov a kočov 2000) (2. Novela k prevádzkovému poriadku pre požičovne konských vozov a kočov 2000) a ruší nariadenie Viedenskej krajinskej vlády o stanovení ročnej paušálnej čiastky pre vlastníkov koncesií na prenájom konských vozov a kočov pre náklady na čistenie ulíc.

13.10.2011

201101656.SK 2011/0355/A 2

 

 

Aktualizované: 19.7.2011

Publikované: 19.7.2011

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora