Prejsť na navigáciu

zoznam 18.04.2011

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do
Oznam

2011/0157/PL

S20E

Návrh nariadenia ministra životného prostredia o kritériách na klasifikáciu ťažobného odpadu ako inertného odpadu

04.07.2011

201100782.SK 2011/0157/PL 2

2011/0158/F

B10

Dekrét, ktorým sa mení a dopĺňa dekrét č. 2004-964 z 9. septembra 2004 o bezpečnosti výťahov a zákonník výstavby a bývania

04.07.2011

201100785.SK 2011/0158/F 2

2011/0159/F

B10

Výnos týkajúci sa schválenia metódy výpočtu Th-B-C-E stanovenej článkami 4, 5 a 6 výnosu z 26. októbra 2010 týkajúceho sa tepelných vlastností a požiadaviek energetickej hospodárnosti nových budov a nových častí existujúcich budov

05.07.2011

201100788.SK 2011/0159/F 2

2011/0160/A

B00

RVS 08.48.01

Technické zmluvné podmienky, stavebné práce pre geotechnické merania UT (hlbinné práce)

05.07.2011

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2011/0161/A

B00

RVS 08.47.01

Technické zmluvné podmienky, vedľajšie práce UT (hlbinné práce)

05.07.2011 Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2011/0162/A

B00

RVS 08.57.01

Technické zmluvné podmienky, geotechnické merania UT (hlbinné práce)

05.07.2011 Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2011/0163/S

B00

Ustanovenia Švédskej rady pre bývanie, výstavbu a plánovanie, ktorými sa dopĺňajú stavebné nariadenia (BFS 1993:57): Záväzné ustanovenia a všeobecné odporúčania. Revízia paragrafu 9. Energetické hospodárstvo.

05.07.2011

201100801.SK 2011/0163/S 2

2011/0164/A

B00

RVS 08.42.01

Technické zmluvné podmienky, výrubové práce UT (hlbinné práce)

05.07.2011 Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2011/0165/A

X10M

Spolkový zákon, ktorým sa mení a dopĺňa spolkový zákon o puncovníctve a skúšaní predmetov z drahých kovov (puncový zákon z roku 2000)

05.07.2011

201100807.SK 2011/0165/A 2

2011/0166/GR

H10

Oznámenie o návrhu zákona s názvom Regulácia trhu s hrami – hazardné hry hrané na hracích automatoch v režime on-line

06.07.2011

201100813.SK 2011/0166/GR 2

2011/0167/A

B00

RVS 08.43.01

Technické zmluvné podmienky, podporné opatrenia UT (hlbinné práce)

06.07.2011 Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2011/0168/A

B00

RVS 08.44.01

Technické zmluvné podmienky, odvodňovacie práce UT (hlbinné práce)

06.07.2011 Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2011/0169/A

B00

RVS 08.45.01

Technické zmluvné podmienky, izolácie UT (hlbinné práce)

06.07.2011 Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2011/0170/A

B00

RVS 08.46.01

Technické zmluvné podmienky, betonárske práce UT (hlbinné práce)

06.07.2011 Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2011/0171/A

B00

RVS 08.50.01

Technické zmluvné podmienky, vrty a pokusy UT (hlbinné práce)

06.07.2011 Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2011/0172/A

B00

RVS 08.52.01

Technické zmluvné podmienky, metóda tryskovej injektáže (hlbinné práce)

06.07.2011 Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2011/0173/A

B00

RVS 08.53.01

Technické zmluvné podmienky, rúrová klenba UT (hlbinné práce)

06.07.2011 Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

 

Aktualizované: 18.4.2011

Publikované: 18.4.2011

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

17.12.2018
Požiadavky na technologické zariadenia a inteligentné dopravné systémy na pozemných komunikáciách
Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

30.11.2018
MDV SR schválilo TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004
Betónové konštrukcie všeobecne
Betón na konštrukcie
Predpäté betónové konštrukcie
Použitie ťaženého predrveného kameniva v nestmelených vrstvách konštrukií vozoviek
Účinnosť od: 01.12.2018
Schválený dodatok č. 1 k TP 047

Schválený dodatok č. 1 k TP 047

19.11.2018
MDV SR schválilo Dodatok č.1/2018 k TP 047
Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek
Účinnosť od: 20.11.2018

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora