Prejsť na navigáciu

zoznam 18.04.2011

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do
Oznam

2011/0157/PL

S20E

Návrh nariadenia ministra životného prostredia o kritériách na klasifikáciu ťažobného odpadu ako inertného odpadu

04.07.2011

201100782.SK 2011/0157/PL 2

2011/0158/F

B10

Dekrét, ktorým sa mení a dopĺňa dekrét č. 2004-964 z 9. septembra 2004 o bezpečnosti výťahov a zákonník výstavby a bývania

04.07.2011

201100785.SK 2011/0158/F 2

2011/0159/F

B10

Výnos týkajúci sa schválenia metódy výpočtu Th-B-C-E stanovenej článkami 4, 5 a 6 výnosu z 26. októbra 2010 týkajúceho sa tepelných vlastností a požiadaviek energetickej hospodárnosti nových budov a nových častí existujúcich budov

05.07.2011

201100788.SK 2011/0159/F 2

2011/0160/A

B00

RVS 08.48.01

Technické zmluvné podmienky, stavebné práce pre geotechnické merania UT (hlbinné práce)

05.07.2011

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2011/0161/A

B00

RVS 08.47.01

Technické zmluvné podmienky, vedľajšie práce UT (hlbinné práce)

05.07.2011 Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2011/0162/A

B00

RVS 08.57.01

Technické zmluvné podmienky, geotechnické merania UT (hlbinné práce)

05.07.2011 Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2011/0163/S

B00

Ustanovenia Švédskej rady pre bývanie, výstavbu a plánovanie, ktorými sa dopĺňajú stavebné nariadenia (BFS 1993:57): Záväzné ustanovenia a všeobecné odporúčania. Revízia paragrafu 9. Energetické hospodárstvo.

05.07.2011

201100801.SK 2011/0163/S 2

2011/0164/A

B00

RVS 08.42.01

Technické zmluvné podmienky, výrubové práce UT (hlbinné práce)

05.07.2011 Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2011/0165/A

X10M

Spolkový zákon, ktorým sa mení a dopĺňa spolkový zákon o puncovníctve a skúšaní predmetov z drahých kovov (puncový zákon z roku 2000)

05.07.2011

201100807.SK 2011/0165/A 2

2011/0166/GR

H10

Oznámenie o návrhu zákona s názvom Regulácia trhu s hrami – hazardné hry hrané na hracích automatoch v režime on-line

06.07.2011

201100813.SK 2011/0166/GR 2

2011/0167/A

B00

RVS 08.43.01

Technické zmluvné podmienky, podporné opatrenia UT (hlbinné práce)

06.07.2011 Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2011/0168/A

B00

RVS 08.44.01

Technické zmluvné podmienky, odvodňovacie práce UT (hlbinné práce)

06.07.2011 Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2011/0169/A

B00

RVS 08.45.01

Technické zmluvné podmienky, izolácie UT (hlbinné práce)

06.07.2011 Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2011/0170/A

B00

RVS 08.46.01

Technické zmluvné podmienky, betonárske práce UT (hlbinné práce)

06.07.2011 Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2011/0171/A

B00

RVS 08.50.01

Technické zmluvné podmienky, vrty a pokusy UT (hlbinné práce)

06.07.2011 Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2011/0172/A

B00

RVS 08.52.01

Technické zmluvné podmienky, metóda tryskovej injektáže (hlbinné práce)

06.07.2011 Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2011/0173/A

B00

RVS 08.53.01

Technické zmluvné podmienky, rúrová klenba UT (hlbinné práce)

06.07.2011 Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

 

Aktualizované: 18.4.2011

Publikované: 18.4.2011

Aktuálne

Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Rozborová úloha

Rozborová úloha

10.01.2023
RÚ – Analýza využiteľnosti nedeštruktívnych magnetických metód pre monitorovanie stavu cestných zvodidiel s ohľadom na ich funkčné vlastnosti
RÚ – Hospodárenie s R-materiálom 

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora