Prejsť na navigáciu

zoznam 13.09.2011

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2011/0453/F

T40T

Výnos, ktorým sa mení a dopĺňa výnos zo 7. júna 2002 o prevencii rizík požiaru, výbuchu a udusenia sa v obytných rekreačných vozidlách.

01.12.2011

201102069.SK 2011/0453/F 2

2011/0454/A

B00

RVS 03.08.65

Plánovanie ciest, stavebná technika, stavebno-technické údaje

Odvodnenie ciest

01.12.2011

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2011/0455/E

N20E

NÁVRH KRÁĽOVSKÉHO DEKRÉTU O PRIPOJENÍ NA SIEŤ ZARIADENÍ VYRÁBAJÚCICH ELEKTRICKÚ ENERGIU S NÍZKYM VÝKONOM

01.12.2011

201102076.SK 2011/0455/E 2

2011/0456/PL

C50A

Návrh zákona o zmene a doplnení zákona o výrobe alkoholických nápojov a registrácii a ochrane geografických označení alkoholických nápojov

05.12.2011

201102088.SK 2011/0456/PL 2

2011/0457/UK

B00

NARIADENIE O ÚZEMNOM PLÁNOVANÍ (VŠEOBECNÁ POVOLENÁ VÝSTAVBA) (DODATOK) (ANGLICKO) Z ROKU 2011

06.12.2011

201102090.SK 2011/0457/UK 2

2011/0458/F

SERV30

Návrh uznesenia o ochrane mladých divákov, o deontológii a o prístupe k programom v rámci audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie

06.12.2011

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2011/0459/F

C10C

Dekrét, ktorým sa mení dekrét č. 2010-580 z 31. mája 2010 o získavaní, vlastnení a používaní ohňostrojov a scénických pyrotechnických výrobkov

06.12.2011

201102098.SK 2011/0459/F 2

2011/0460/PL

V00T

Návrh nariadenia rady ministrov o technických a prevádzkových požiadavkách na rozhrania, ktoré umožňujú realizáciu úloh a povinností týkajúcich sa štátnej obrany, štátnej bezpečnosti, verejnej bezpečnosti a poriadku.

07.12.2011

201102101.SK 2011/0460/PL 2

 

Aktualizované: 14.09.2011

Publikované: 14.9.2011

Aktuálne

Schválené TP 034, TKP 31

Schválené TP 034, TKP 31

01.02.2023
MDV SR schválilo:
TP 034 Metodika stanovenia finančných kritérií na výber hornej stavby vozoviek v cestnom staviteľstve
TKP 31 Zvláštne zemné konštrukcie
Účinnosť od: 01.02.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora