Prejsť na navigáciu

zoznam 13.09.2011

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2011/0453/F

T40T

Výnos, ktorým sa mení a dopĺňa výnos zo 7. júna 2002 o prevencii rizík požiaru, výbuchu a udusenia sa v obytných rekreačných vozidlách.

01.12.2011

201102069.SK 2011/0453/F 2

2011/0454/A

B00

RVS 03.08.65

Plánovanie ciest, stavebná technika, stavebno-technické údaje

Odvodnenie ciest

01.12.2011

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2011/0455/E

N20E

NÁVRH KRÁĽOVSKÉHO DEKRÉTU O PRIPOJENÍ NA SIEŤ ZARIADENÍ VYRÁBAJÚCICH ELEKTRICKÚ ENERGIU S NÍZKYM VÝKONOM

01.12.2011

201102076.SK 2011/0455/E 2

2011/0456/PL

C50A

Návrh zákona o zmene a doplnení zákona o výrobe alkoholických nápojov a registrácii a ochrane geografických označení alkoholických nápojov

05.12.2011

201102088.SK 2011/0456/PL 2

2011/0457/UK

B00

NARIADENIE O ÚZEMNOM PLÁNOVANÍ (VŠEOBECNÁ POVOLENÁ VÝSTAVBA) (DODATOK) (ANGLICKO) Z ROKU 2011

06.12.2011

201102090.SK 2011/0457/UK 2

2011/0458/F

SERV30

Návrh uznesenia o ochrane mladých divákov, o deontológii a o prístupe k programom v rámci audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie

06.12.2011

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2011/0459/F

C10C

Dekrét, ktorým sa mení dekrét č. 2010-580 z 31. mája 2010 o získavaní, vlastnení a používaní ohňostrojov a scénických pyrotechnických výrobkov

06.12.2011

201102098.SK 2011/0459/F 2

2011/0460/PL

V00T

Návrh nariadenia rady ministrov o technických a prevádzkových požiadavkách na rozhrania, ktoré umožňujú realizáciu úloh a povinností týkajúcich sa štátnej obrany, štátnej bezpečnosti, verejnej bezpečnosti a poriadku.

07.12.2011

201102101.SK 2011/0460/PL 2

 

Aktualizované: 14.09.2011

Publikované: 14.9.2011

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

17.12.2018
Požiadavky na technologické zariadenia a inteligentné dopravné systémy na pozemných komunikáciách
Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

30.11.2018
MDV SR schválilo TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004
Betónové konštrukcie všeobecne
Betón na konštrukcie
Predpäté betónové konštrukcie
Použitie ťaženého predrveného kameniva v nestmelených vrstvách konštrukií vozoviek
Účinnosť od: 01.12.2018
Schválený dodatok č. 1 k TP 047

Schválený dodatok č. 1 k TP 047

19.11.2018
MDV SR schválilo Dodatok č.1/2018 k TP 047
Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek
Účinnosť od: 20.11.2018

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora