Prejsť na navigáciu

zoznam 13.09.2011

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2011/0453/F

T40T

Výnos, ktorým sa mení a dopĺňa výnos zo 7. júna 2002 o prevencii rizík požiaru, výbuchu a udusenia sa v obytných rekreačných vozidlách.

01.12.2011

201102069.SK 2011/0453/F 2

2011/0454/A

B00

RVS 03.08.65

Plánovanie ciest, stavebná technika, stavebno-technické údaje

Odvodnenie ciest

01.12.2011

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2011/0455/E

N20E

NÁVRH KRÁĽOVSKÉHO DEKRÉTU O PRIPOJENÍ NA SIEŤ ZARIADENÍ VYRÁBAJÚCICH ELEKTRICKÚ ENERGIU S NÍZKYM VÝKONOM

01.12.2011

201102076.SK 2011/0455/E 2

2011/0456/PL

C50A

Návrh zákona o zmene a doplnení zákona o výrobe alkoholických nápojov a registrácii a ochrane geografických označení alkoholických nápojov

05.12.2011

201102088.SK 2011/0456/PL 2

2011/0457/UK

B00

NARIADENIE O ÚZEMNOM PLÁNOVANÍ (VŠEOBECNÁ POVOLENÁ VÝSTAVBA) (DODATOK) (ANGLICKO) Z ROKU 2011

06.12.2011

201102090.SK 2011/0457/UK 2

2011/0458/F

SERV30

Návrh uznesenia o ochrane mladých divákov, o deontológii a o prístupe k programom v rámci audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie

06.12.2011

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2011/0459/F

C10C

Dekrét, ktorým sa mení dekrét č. 2010-580 z 31. mája 2010 o získavaní, vlastnení a používaní ohňostrojov a scénických pyrotechnických výrobkov

06.12.2011

201102098.SK 2011/0459/F 2

2011/0460/PL

V00T

Návrh nariadenia rady ministrov o technických a prevádzkových požiadavkách na rozhrania, ktoré umožňujú realizáciu úloh a povinností týkajúcich sa štátnej obrany, štátnej bezpečnosti, verejnej bezpečnosti a poriadku.

07.12.2011

201102101.SK 2011/0460/PL 2

 

Aktualizované: 14.09.2011

Publikované: 14.9.2011

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora