Prejsť na navigáciu

zoznam 13.09.2011

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2011/0453/F

T40T

Výnos, ktorým sa mení a dopĺňa výnos zo 7. júna 2002 o prevencii rizík požiaru, výbuchu a udusenia sa v obytných rekreačných vozidlách.

01.12.2011

201102069.SK 2011/0453/F 2

2011/0454/A

B00

RVS 03.08.65

Plánovanie ciest, stavebná technika, stavebno-technické údaje

Odvodnenie ciest

01.12.2011

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2011/0455/E

N20E

NÁVRH KRÁĽOVSKÉHO DEKRÉTU O PRIPOJENÍ NA SIEŤ ZARIADENÍ VYRÁBAJÚCICH ELEKTRICKÚ ENERGIU S NÍZKYM VÝKONOM

01.12.2011

201102076.SK 2011/0455/E 2

2011/0456/PL

C50A

Návrh zákona o zmene a doplnení zákona o výrobe alkoholických nápojov a registrácii a ochrane geografických označení alkoholických nápojov

05.12.2011

201102088.SK 2011/0456/PL 2

2011/0457/UK

B00

NARIADENIE O ÚZEMNOM PLÁNOVANÍ (VŠEOBECNÁ POVOLENÁ VÝSTAVBA) (DODATOK) (ANGLICKO) Z ROKU 2011

06.12.2011

201102090.SK 2011/0457/UK 2

2011/0458/F

SERV30

Návrh uznesenia o ochrane mladých divákov, o deontológii a o prístupe k programom v rámci audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie

06.12.2011

Dôverné, oznam zašleme na požiadanie

2011/0459/F

C10C

Dekrét, ktorým sa mení dekrét č. 2010-580 z 31. mája 2010 o získavaní, vlastnení a používaní ohňostrojov a scénických pyrotechnických výrobkov

06.12.2011

201102098.SK 2011/0459/F 2

2011/0460/PL

V00T

Návrh nariadenia rady ministrov o technických a prevádzkových požiadavkách na rozhrania, ktoré umožňujú realizáciu úloh a povinností týkajúcich sa štátnej obrany, štátnej bezpečnosti, verejnej bezpečnosti a poriadku.

07.12.2011

201102101.SK 2011/0460/PL 2

 

Aktualizované: 14.09.2011

Publikované: 14.9.2011

Aktuálne

Cena SCS za rok 2018

Cena SCS za rok 2018

15.03.2019
Cena Slovenskej cestnej spoločnosti za rok 2018 pre portál IS MCS
Dopravná nehodovosť 2017

Dopravná nehodovosť 2017

15.03.2019
Nová publikácia SSC Dopravná nehodovosť 2017 na transeurópskych cestách, rýchlostných cestách, cestách v plánovaných koridoroch diaľnic a rýchlostných ciest a na cestách samosprávnych krajov Slovenskej republiky
Pozastavenie TP 099

Pozastavenie TP 099

26.02.2019
MDV SR s platnosťou od 26.02.2019 pozastavuje účinnosť TP 099 Protipožiarna bezpečnosť cestných tunelov (pôvodné označenie TP 13/2015)

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora