Prejsť na navigáciu

zoznam 12.08.2011

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2011/0397/DK

C10C

Vyhláška o výbušných prekurzoroch

11-08-2011**

201101817.SK 2011/0397/DK 2

2011/0406/SI

B00

Pravidlá na ochranu proti hluku v budovách

03.11.2011

201101848.SK 2011/0406/SI 2

2011/0407/SI

B00

Technická smernica TSG-1-005:2011 Ochrana proti hluku v budovách

03.11.2011

201101850.SK 2011/0407/SI 2

2011/0408/I

C50A

Návrh nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa ministerská vyhláška z 21. marca 1973 o hygienických normách platných pre obaly, nádoby a nástroje, ktoré majú prísť do kontaktu s potravinami alebo látkami na osobné použitie vyrobenými z papiera a kartónu.

03.11.2011

201101852.SK 2011/0408/I 2

2011/0409/SI

C50A

Predpisy o kvalite mäsových výrobkov

04.11.2011

201101856.SK 2011/0409/SI 2

2011/0410/A

T40T

Návrh nariadenia predsedu krajinskej vlády Spolkovej krajiny Viedeň, ktoré mení a dopĺňa

Prevádzkový poriadok Taxislužba Viedeň, nájomné vozidlá a nájomné vozidlá so šoférom

04.11.2011

201101861.SK 2011/0410/A 2

2011/0412/UK

T00T

CESTNÁ PREMÁVKA Nariadenie o pruhu pre autobusy (schválené zariadenia) z roku 2011

07.11.2011

201101870.SK 2011/0412/UK2

2011/0413/UK

H10

Technické normy pre kategóriu C a zostavy kategórie D

07.11.2011

201101872.SK 2011/0413/UK 2

2011/0414/A

T40T

Návrh nariadenia predsedu krajinskej vlády Spolkovej krajiny Viedeň, ktoré mení a dopĺňa Prevádzkový poriadok Taxislužba Viedeň, nájomné vozidlá a nájomné vozidlá so šoférom

07.11.2011

201101877.SK 2011/0414/A 2

2011/0415/HU

CA0A

Vyhláška ministra vidieckeho rozvoja, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ministerstva poľnohospodárstva a vidieckeho rozvoja č. 48/2004 (21. apríla 2004) o výrobe a predaji osiva pre ornú pôdu


201101892.SK 2011/0415/HU 2

2011/0416/A

T40T

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Viedenský zákon o vykonávaní činnosti prenájmu konských vozov a kočov (4. novela Viedenského zákona o vykonávaní činnosti prenájmu konských vozov a kočov)

07.11.2011

201101893.SK 2011/0416/A 2

2011/0417/RO

B10

Nariadenie o schválení zdravotných regulačných postupov pre predaj výrobkov, materiálov, chemických látok a zmesí a vybavenia používaných pri kontakte s pitnou vodou.

09.11.2011

201101899.SK 2011/0417/RO 2

2011/0419/UK

C30P

Britský liekopis z roku 2012

09.11.2011

201101908.SK 2011/0419/UK 2

2011/0420/UK

C30P

Britský liekopis (veterinárny) z roku 2012

09.11.2011

201101910.SK 2011/0420/UK 2

2011/0421/UK

B00

BD2/11 Technické schválenie cestných konštrukcií

09.11.2011

201101915.SK 2011/0421/UK 2

2011/0426/F

V00T

Vyhláška… z…, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška z 24. decembra 2001 o digitálnej pozemnej hertzovej televízii, ktorou sa určujú vlastnosti vysielaných signálov

10.11.2011

201101934.SK 2011/0426/F 2

 

* fiškálne opatrenie, pre ktoré neexistuje obdobie pozastavenia (čl. 10 ods. 4 smernice 98/34/ES)

** akceptovaná žiadosť o zrýchlený postup z naliehavých dôvodov (čl. 9 ods. 7 smernice 98/34/ES)

 

Aktualizované: 15.8.2011

Publikované: 15.8.2011

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora