Prejsť na navigáciu

zoznam 12.08.2011

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2011/0397/DK

C10C

Vyhláška o výbušných prekurzoroch

11-08-2011**

201101817.SK 2011/0397/DK 2

2011/0406/SI

B00

Pravidlá na ochranu proti hluku v budovách

03.11.2011

201101848.SK 2011/0406/SI 2

2011/0407/SI

B00

Technická smernica TSG-1-005:2011 Ochrana proti hluku v budovách

03.11.2011

201101850.SK 2011/0407/SI 2

2011/0408/I

C50A

Návrh nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa ministerská vyhláška z 21. marca 1973 o hygienických normách platných pre obaly, nádoby a nástroje, ktoré majú prísť do kontaktu s potravinami alebo látkami na osobné použitie vyrobenými z papiera a kartónu.

03.11.2011

201101852.SK 2011/0408/I 2

2011/0409/SI

C50A

Predpisy o kvalite mäsových výrobkov

04.11.2011

201101856.SK 2011/0409/SI 2

2011/0410/A

T40T

Návrh nariadenia predsedu krajinskej vlády Spolkovej krajiny Viedeň, ktoré mení a dopĺňa

Prevádzkový poriadok Taxislužba Viedeň, nájomné vozidlá a nájomné vozidlá so šoférom

04.11.2011

201101861.SK 2011/0410/A 2

2011/0412/UK

T00T

CESTNÁ PREMÁVKA Nariadenie o pruhu pre autobusy (schválené zariadenia) z roku 2011

07.11.2011

201101870.SK 2011/0412/UK2

2011/0413/UK

H10

Technické normy pre kategóriu C a zostavy kategórie D

07.11.2011

201101872.SK 2011/0413/UK 2

2011/0414/A

T40T

Návrh nariadenia predsedu krajinskej vlády Spolkovej krajiny Viedeň, ktoré mení a dopĺňa Prevádzkový poriadok Taxislužba Viedeň, nájomné vozidlá a nájomné vozidlá so šoférom

07.11.2011

201101877.SK 2011/0414/A 2

2011/0415/HU

CA0A

Vyhláška ministra vidieckeho rozvoja, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ministerstva poľnohospodárstva a vidieckeho rozvoja č. 48/2004 (21. apríla 2004) o výrobe a predaji osiva pre ornú pôdu


201101892.SK 2011/0415/HU 2

2011/0416/A

T40T

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Viedenský zákon o vykonávaní činnosti prenájmu konských vozov a kočov (4. novela Viedenského zákona o vykonávaní činnosti prenájmu konských vozov a kočov)

07.11.2011

201101893.SK 2011/0416/A 2

2011/0417/RO

B10

Nariadenie o schválení zdravotných regulačných postupov pre predaj výrobkov, materiálov, chemických látok a zmesí a vybavenia používaných pri kontakte s pitnou vodou.

09.11.2011

201101899.SK 2011/0417/RO 2

2011/0419/UK

C30P

Britský liekopis z roku 2012

09.11.2011

201101908.SK 2011/0419/UK 2

2011/0420/UK

C30P

Britský liekopis (veterinárny) z roku 2012

09.11.2011

201101910.SK 2011/0420/UK 2

2011/0421/UK

B00

BD2/11 Technické schválenie cestných konštrukcií

09.11.2011

201101915.SK 2011/0421/UK 2

2011/0426/F

V00T

Vyhláška… z…, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška z 24. decembra 2001 o digitálnej pozemnej hertzovej televízii, ktorou sa určujú vlastnosti vysielaných signálov

10.11.2011

201101934.SK 2011/0426/F 2

 

* fiškálne opatrenie, pre ktoré neexistuje obdobie pozastavenia (čl. 10 ods. 4 smernice 98/34/ES)

** akceptovaná žiadosť o zrýchlený postup z naliehavých dôvodov (čl. 9 ods. 7 smernice 98/34/ES)

 

Aktualizované: 15.8.2011

Publikované: 15.8.2011

Aktuálne

Schválené TP 034, TKP 31

Schválené TP 034, TKP 31

01.02.2023
MDV SR schválilo:
TP 034 Metodika stanovenia finančných kritérií na výber hornej stavby vozoviek v cestnom staviteľstve
TKP 31 Zvláštne zemné konštrukcie
Účinnosť od: 01.02.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora