Prejsť na navigáciu

zoznam 09.03.2011

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do
Oznam

2011/0083/S

T00T

Nariadenia Švédskeho dopravného úradu (2011:XX) a všeobecné odporúčania o fínsko-švédskych kategóriách plavidiel schopných plavby v ľadových vodách

23.05.2011

201100403.SK 2011/0083/S 2

2011/0084/GR

C50A

Revízia článku 137 (Zmrzliny) gréckeho zákona o potravinách a nápojoch

26.05.2011

201100421.SK 2011/0084/GR2

2011/0085/E

H10

Legislatívny návrh o nariadeniach pre hazardné hry

26.05.2011

201100427.SK 2011/0085/E 2

2011/0086/E

V10T

RÁDIOVÉ ROZHRANIA IR-186 A IR-187 PRE POMOCNÉ PRÍSTROJE PRE

NEDOSLÝCHAVÝCH VO FREKVENČNÝCH PÁSMACH 169 MHz A 174 MHz.

26.05.2011

201100431.SK 2011/0086/E 2

2011/0087/E

V10T

RÁDIOVÉ ROZHRANIA PRE IR-188, IR-189 A IR-190 PRE ZARIADENIA DIAĽKOVEJ STAROSTLIVOSTI, TELEMETRIU A SYSTÉMY DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA A SYSTÉMY URČOVANIA POLOHY, VO FREKVENČNOM PÁSME 169 MHz.

26.05.2011

201100433.SK 2011/0087/E 2

2011/0088/E

N20E

Návrh vyhlášky, ktorým sa zriaďuje postup pre energetickú certifikáciu nových budov v autonómnom regióne Baleárskych ostrovov.

26.05.2011

201100435.SK 2011/0088/E 2

2011/0089/CZ

S30E

Návrh nariadenia vlády, ktorým sa mení nariadenie vlády č. 615/2006 Zb. o stanovení emisných limitov a ďalších podmienok prevádzkovania ostatných stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia.

30.05.2011

201100455.SK 2011/0089/CZ 2

2011/0090/S

T00T

Nariadenia Švédskeho dopravného úradu o schvaľovaní alkoholových zámok

02.06.2011

201100457.SK 2011/0090/S 2

2011/0091/LT

B10

Návrh nariadenia o zozname regulovaných stavebných produktov

02.06.2011

201100472.SK 2011/0091/LT 2

2011/0092/D

V10T

BNetzA (Spolkový telekomunikačný úrad) SSB FE-OE 023 – Popis rozhraní pre smerové rádiové zariadenia bod – bod v pásme 71–76 GHz a 81-86 GHz

03.06.2011

201100477.SK 2011/0092/D 2

2011/0093/D

V10T

BNetzA (Spolkový telekomunikačný úrad) SSB FE-OE 030 – Popis rozhraní pre smerové rádiové zariadenia bod – bod v pásme 6,2 GHz

03.06.2011

201100479.SK 2011/0093/D 2

 

Aktualizované: 9.3.2011

Publikované: 9.3.2011

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora