Prejsť na navigáciu

zoznam 07.02.2011

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do
Oznam

2011/0028/LV

C40C

Návrh nariadenia kabinetu ministrov o zmenách a doplnení nariadenia kabinetu ministrov č. 530 z 27. júna 2006 o identifikácii, hodnotení súladu a predaji hnojív.

25.04.2011

201100171.SK 2011/0028/LV 2

2011/0029/MT

I30

Nariadenia o kontrole výťahov, 2011

26.04.2011

201100175.SK 2011/0029/MT2

2011/0030/NL

C50A

Návrh vyhlášky, ktorou sa stanovujú pravidlá na výrobu a distribúciu pitnej vody a organizáciu zásobovania verejnosti pitnou vodou (vyhláška o pitnej vode [Drinkwaterbesluit])

27.04.2011

201100188.SK 2011/0030/NL 2

2011/0031/A

B10

Krajinský zákon, ktorým sa mení a dopĺňa hornorakúsky zákon o stavebnej technike (2. novela hornorakúskeho zákona o stavebnej technike 2011)

27.04.2011

201100190.SK 2011/0031/A 2

2011/0032/SI

T40T

Technická špecifikácia - TSC 02.210 Zvodidlá – Podmienky a metódy inštalácie

28.04.2011

201100192.SK 2011/0032/SI 2

2011/0033/BG

B00

Nariadenie o stavebno-technických pravidlách a normách na zabezpečenie požiarnej bezpečnosti

27.04.2011

201100195.SK 2011/0033/BG 2

2011/0034/MT

SERV

Nariadenie o tetovacích štúdiách a tetovaní (podmienky) z roku 2010

28-04-2011

201100199.SK 2011/0034/MT 2

2011/0035/E

H10

Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 39/2008 z 21. februára 2008, ktorá schvaľuje nariadenie o zábavných automatoch a herniach autonómneho spoločenstva Galície.

29-04-2011

201100204.SK 2011/0035/E 2

2011/0036/E

B00

„KÓDEX ŽELEZNIČNÝCH MIER“

29-04-2011

201100206.SK 2011/0036/E 2

2011/0037/E

V10T

NÁVRH ROZHODNUTIA ŠTÁTNEHO TAJOMNÍKA PRE TELEKOMUNIKÁCIE A INFORMAČNÚ SPOLOČNOSŤ, KTORÝM SA ZVEREJŇUJÚ TECHNICKÉ POŽIADAVKY NA RÁDIOVÉ ROZHRANIA IR-179 A IR-180 PRE RÁDIOVÉ LINKY PEVNÝCH SLUŽIEB VO VLNOVÝCH DĹŽKACH 31 – 31,3 GHZ, RESP. 55,78 – 57 GHZ.

29-04-2011

201100208.SK 2011/0037/E 2

2011/0038/FIN

C40C

Vyhláška ministerstva poľnohospodárstva a lesníctva o hnojivách týkajúca sa zmeny vyhlášky ministerstva poľnohospodárstva a lesníctva 12/07, č. 681/14/2009

02.05.2011

201100211.SK 2011/0038/FIN 2

2011/0039/F

B10

Výnos týkajúci sa uplatňovania článkov R.129-12 až R.129-15 zákonníka pre výstavbu a bývanie

02.05.2011

201100213.SK 2011/0039/F 2

2011/0040/E

V10T

RÁDIOVÉ ROZHRANIE IR-181 NA VYUŽITIE V APLIKÁCIÁCH INTELIGENTNÝCH DOPRAVNÝCH SYSTÉMOV VO FREKVENČNOM PÁSME 63 – 64 GHZ.

02.05.2011

201100216.SK 2011/0040/E 2

2011/0041/E

V10T

REGULOVANÉ ROZHRANIA IR-182 A IR-183 TÝKAJÚCE SA RÁDIOVÝCH ZARIADENÍ MOBILNEJ POZEMNEJ SLUŽBY NA HLASOVÝ A DÁTOVÝ PRENOS PRE SÚKROMNÉ MOBILNÉ SIETE A MOBILNÉ SIETE S VEREJNÝM PRÍSTUPOM (PMR/PAMR) VO FREKVENČNOM PÁSME 68 – 87,5 MHZ.

02.05.2011

201100218.SK 2011/0041/E 2

2011/0042/E

V10T

RÁDIOVÉ ROZHRANIA IR-184 A IR-185 PRE ZARIADENIA S NÍZKYM VÝKONOM A S TECHNOLÓGIOU ULTRAŠIROKÉHO PÁSMA (UWB) PRE VŠEOBECNÉ APLIKÁCIE, RESP. NA ANALÝZU STAVEBNÝCH MATERIÁLOV (BMA).

02.05.2011

201100220.SK 2011/0042/E 2

2011/0043/A

N20E

Nariadenie spolkového ministra hospodárstva, rodiny a mládeže o zmene nariadenia o ekodizajne z roku 2007

02.05.2011

201100225.SK 2011/0043/A 2

 

Aktualizované: 7.2.2011

Publikované: 7.2.2011

Aktuálne

Cena SCS za rok 2018

Cena SCS za rok 2018

15.03.2019
Cena Slovenskej cestnej spoločnosti za rok 2018 pre portál IS MCS
Dopravná nehodovosť 2017

Dopravná nehodovosť 2017

15.03.2019
Nová publikácia SSC Dopravná nehodovosť 2017 na transeurópskych cestách, rýchlostných cestách, cestách v plánovaných koridoroch diaľnic a rýchlostných ciest a na cestách samosprávnych krajov Slovenskej republiky
Pozastavenie TP 099

Pozastavenie TP 099

26.02.2019
MDV SR s platnosťou od 26.02.2019 pozastavuje účinnosť TP 099 Protipožiarna bezpečnosť cestných tunelov (pôvodné označenie TP 13/2015)

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora