Prejsť na navigáciu

zoznam 07.02.2011

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do
Oznam

2011/0028/LV

C40C

Návrh nariadenia kabinetu ministrov o zmenách a doplnení nariadenia kabinetu ministrov č. 530 z 27. júna 2006 o identifikácii, hodnotení súladu a predaji hnojív.

25.04.2011

201100171.SK 2011/0028/LV 2

2011/0029/MT

I30

Nariadenia o kontrole výťahov, 2011

26.04.2011

201100175.SK 2011/0029/MT2

2011/0030/NL

C50A

Návrh vyhlášky, ktorou sa stanovujú pravidlá na výrobu a distribúciu pitnej vody a organizáciu zásobovania verejnosti pitnou vodou (vyhláška o pitnej vode [Drinkwaterbesluit])

27.04.2011

201100188.SK 2011/0030/NL 2

2011/0031/A

B10

Krajinský zákon, ktorým sa mení a dopĺňa hornorakúsky zákon o stavebnej technike (2. novela hornorakúskeho zákona o stavebnej technike 2011)

27.04.2011

201100190.SK 2011/0031/A 2

2011/0032/SI

T40T

Technická špecifikácia - TSC 02.210 Zvodidlá – Podmienky a metódy inštalácie

28.04.2011

201100192.SK 2011/0032/SI 2

2011/0033/BG

B00

Nariadenie o stavebno-technických pravidlách a normách na zabezpečenie požiarnej bezpečnosti

27.04.2011

201100195.SK 2011/0033/BG 2

2011/0034/MT

SERV

Nariadenie o tetovacích štúdiách a tetovaní (podmienky) z roku 2010

28-04-2011

201100199.SK 2011/0034/MT 2

2011/0035/E

H10

Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 39/2008 z 21. februára 2008, ktorá schvaľuje nariadenie o zábavných automatoch a herniach autonómneho spoločenstva Galície.

29-04-2011

201100204.SK 2011/0035/E 2

2011/0036/E

B00

„KÓDEX ŽELEZNIČNÝCH MIER“

29-04-2011

201100206.SK 2011/0036/E 2

2011/0037/E

V10T

NÁVRH ROZHODNUTIA ŠTÁTNEHO TAJOMNÍKA PRE TELEKOMUNIKÁCIE A INFORMAČNÚ SPOLOČNOSŤ, KTORÝM SA ZVEREJŇUJÚ TECHNICKÉ POŽIADAVKY NA RÁDIOVÉ ROZHRANIA IR-179 A IR-180 PRE RÁDIOVÉ LINKY PEVNÝCH SLUŽIEB VO VLNOVÝCH DĹŽKACH 31 – 31,3 GHZ, RESP. 55,78 – 57 GHZ.

29-04-2011

201100208.SK 2011/0037/E 2

2011/0038/FIN

C40C

Vyhláška ministerstva poľnohospodárstva a lesníctva o hnojivách týkajúca sa zmeny vyhlášky ministerstva poľnohospodárstva a lesníctva 12/07, č. 681/14/2009

02.05.2011

201100211.SK 2011/0038/FIN 2

2011/0039/F

B10

Výnos týkajúci sa uplatňovania článkov R.129-12 až R.129-15 zákonníka pre výstavbu a bývanie

02.05.2011

201100213.SK 2011/0039/F 2

2011/0040/E

V10T

RÁDIOVÉ ROZHRANIE IR-181 NA VYUŽITIE V APLIKÁCIÁCH INTELIGENTNÝCH DOPRAVNÝCH SYSTÉMOV VO FREKVENČNOM PÁSME 63 – 64 GHZ.

02.05.2011

201100216.SK 2011/0040/E 2

2011/0041/E

V10T

REGULOVANÉ ROZHRANIA IR-182 A IR-183 TÝKAJÚCE SA RÁDIOVÝCH ZARIADENÍ MOBILNEJ POZEMNEJ SLUŽBY NA HLASOVÝ A DÁTOVÝ PRENOS PRE SÚKROMNÉ MOBILNÉ SIETE A MOBILNÉ SIETE S VEREJNÝM PRÍSTUPOM (PMR/PAMR) VO FREKVENČNOM PÁSME 68 – 87,5 MHZ.

02.05.2011

201100218.SK 2011/0041/E 2

2011/0042/E

V10T

RÁDIOVÉ ROZHRANIA IR-184 A IR-185 PRE ZARIADENIA S NÍZKYM VÝKONOM A S TECHNOLÓGIOU ULTRAŠIROKÉHO PÁSMA (UWB) PRE VŠEOBECNÉ APLIKÁCIE, RESP. NA ANALÝZU STAVEBNÝCH MATERIÁLOV (BMA).

02.05.2011

201100220.SK 2011/0042/E 2

2011/0043/A

N20E

Nariadenie spolkového ministra hospodárstva, rodiny a mládeže o zmene nariadenia o ekodizajne z roku 2007

02.05.2011

201100225.SK 2011/0043/A 2

 

Aktualizované: 7.2.2011

Publikované: 7.2.2011

Aktuálne

Schválené TP 034, TKP 31

Schválené TP 034, TKP 31

01.02.2023
MDV SR schválilo:
TP 034 Metodika stanovenia finančných kritérií na výber hornej stavby vozoviek v cestnom staviteľstve
TKP 31 Zvláštne zemné konštrukcie
Účinnosť od: 01.02.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora