Prejsť na navigáciu

zoznam 06.04.2011

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do
Oznam

2011/0144/D

V10T

BNetzA (Spolkový telekomunikačný úrad) SSB FE-OE 028 - Popis rozhraní pre smerové rádiové zariadenia typu bod-bod v pásme 7 GHz [PDF, 38 kB]

27.06.2011

201100686.SK 2011/0144/D 2

2011/0145/D

V10T

BNetzA (Spolkový telekomunikačný úrad) SSB FE-OE 032 - Popis rozhraní pre smerové rádiové zariadenia typu bod-bod v pásme 6,8 GHz [PDF, 38 kB]

27.06.2011

201100688.SK 2011/0145/D 2

2011/0146/D

V10T

BNetzA (Spolkový telekomunikačný úrad) SSB FE-OE 036 - Popis rozhraní pre smerové rádiové zariadenia typu bod-bod v pásme 42 GHz [PDF, 38 kB]

27.06.2011

201100691.SK 2011/0146/D 2

2011/0147/NL

C50A

Vyhláška, ktorou sa stanovujú zmeny a doplnenia vyhlášky o pridávaní mikroživín do potravín (Zákon o komoditách), ktorá sa týka denného príjmu vybraných vitamínov a minerálov (návrh) [PDF, 37 kB]

27.06.2011

201100697.SK 2011/0147/NL 2

2011/0148/D

S20E

Zákon k novej úprave práva o recyklácii a odpadoch [PDF, 55 kB]

29.06.2011

201100708.SK 2011/0148/D 2

2011/0149/UK

C50A

Spotrebná daň z veľmi silných pív [PDF, 38 kB]

29-03-2011*

201100720.SK 2011/0149/UK 2

2011/0150/NL

B00

Nariadenie Ministerstva infraštruktúry a životného prostredia z 2011 č...., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie o kvalite pôdy [Regeling bodemkwaliteit] [PDF, 37 kB]

29.06.2011

201100723.SK 2011/0150/NL 2

2011/0151/A

V00T

Nariadenie spolkového ministra dopravy, inovácií a technológií, ktorým sa stanovujú ustanovenia pre využívanie a prideľovanie frekvencií v pevnej rádiokomunikačnej službe a neverejnej mobilnej pozemnej rádiokomunikačnej službe vo frekvenčnom pásme od 29,7 do 925 MHz (nariadenie o prevádzkovaní rádiovej komunikácie – BFV) [PDF, 37 kB]

30.06.2011

201100725.SK 2011/0151/A 2

2011/0152/I

C80A

Ministerská vyhláška o používaní bylinných látok a prípravkov v potravinových doplnkoch [PDF, 38 kB]

30.06.2011

201100731.SK 2011/0152/I 2

2011/0153/UK

T40T

Nariadenia o cestných vozidlách (Konštrukcia a používanie) (Pozmeňujúci a doplňujúci návrh) z roku 2011*

Nariadenia o cestných vozidlách (Schválenie) (Pozmeňujúci a doplňujúci návrh) z roku 2011*

Nariadenia o cestných vozidlách (Konštrukcia a používanie) (Pozmeňujúci a doplňujúci návrh) z roku 2011*

Nariadenia o cestných vozidlách (Schválenie) (Pozmeňujúci a doplňujúci návrh) z roku 2011*

Nariadenia o cestných vozidlách (Konštrukcia a používanie) (Pozmeňujúci a doplňujúci návrh) z roku 2011*

Nariadenia o cestných vozidlách (Schválenie) (Pozmeňujúci a doplňujúci návrh) z roku 2011*

Nariadenia o cestných vozidlách (Konštrukcia a používanie) (Pozmeňujúci a doplňujúci návrh) z roku 2011*

Nariadenia o cestných vozidlách (Schválenie) (Pozmeňujúci a doplňujúci návrh) z roku 2011*

Nariadenia o cestných vozidlách (Konštrukcia a používanie) (Pozmeňujúci a doplňujúci návrh) z roku 2011*

Nariadenia o cestných vozidlách (Schválenie) (Pozmeňujúci a doplňujúci návrh) z roku 2011* [PDF, 40 kB]

01.07.2011

201100747.SK 2011/0153/UK 2

2011/0154/A

B00

RVS 08.17.02 Technické zmluvné podmienky, betónové povrchy, zhotovenie povrchov [PDF, 37 kB]

01.07.2011

201100751.SK 2011/0154/A 2

2011/0155/F

C00A

Výnos, ktorým sa rozširuje medziodvetvová dohoda uzatvorená v rámci Medziodvetvového združenia pre čerstvé ovocie a zeleninu (INTERFEL) a týkajúca sa kalibrovania šalotiek [PDF, 37 kB]

01.07.2011

201100753.SK 2011/0155/F 2

2011/0156/DK

S10E

Nariadenie týkajúce sa konkrétnych požiadaviek na obaly [PDF, 37 kB]

01.07.2011

201100760.SK 2011/0156/DK2

 

* fiškálne opatrenie, pre ktoré neexistuje obdobie pozastavenia (čl. 10 ods. 4 smernice 98/34/ES)

 

Aktualizované: 7.4.2011

Publikované: 7.4.2011

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

17.12.2018
Požiadavky na technologické zariadenia a inteligentné dopravné systémy na pozemných komunikáciách
Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

30.11.2018
MDV SR schválilo TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004
Betónové konštrukcie všeobecne
Betón na konštrukcie
Predpäté betónové konštrukcie
Použitie ťaženého predrveného kameniva v nestmelených vrstvách konštrukií vozoviek
Účinnosť od: 01.12.2018
Schválený dodatok č. 1 k TP 047

Schválený dodatok č. 1 k TP 047

19.11.2018
MDV SR schválilo Dodatok č.1/2018 k TP 047
Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek
Účinnosť od: 20.11.2018

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora