Prejsť na navigáciu

zoznam 06.04.2011

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do
Oznam

2011/0144/D

V10T

BNetzA (Spolkový telekomunikačný úrad) SSB FE-OE 028 - Popis rozhraní pre smerové rádiové zariadenia typu bod-bod v pásme 7 GHz [PDF, 38 kB]

27.06.2011

201100686.SK 2011/0144/D 2

2011/0145/D

V10T

BNetzA (Spolkový telekomunikačný úrad) SSB FE-OE 032 - Popis rozhraní pre smerové rádiové zariadenia typu bod-bod v pásme 6,8 GHz [PDF, 38 kB]

27.06.2011

201100688.SK 2011/0145/D 2

2011/0146/D

V10T

BNetzA (Spolkový telekomunikačný úrad) SSB FE-OE 036 - Popis rozhraní pre smerové rádiové zariadenia typu bod-bod v pásme 42 GHz [PDF, 38 kB]

27.06.2011

201100691.SK 2011/0146/D 2

2011/0147/NL

C50A

Vyhláška, ktorou sa stanovujú zmeny a doplnenia vyhlášky o pridávaní mikroživín do potravín (Zákon o komoditách), ktorá sa týka denného príjmu vybraných vitamínov a minerálov (návrh) [PDF, 37 kB]

27.06.2011

201100697.SK 2011/0147/NL 2

2011/0148/D

S20E

Zákon k novej úprave práva o recyklácii a odpadoch [PDF, 55 kB]

29.06.2011

201100708.SK 2011/0148/D 2

2011/0149/UK

C50A

Spotrebná daň z veľmi silných pív [PDF, 38 kB]

29-03-2011*

201100720.SK 2011/0149/UK 2

2011/0150/NL

B00

Nariadenie Ministerstva infraštruktúry a životného prostredia z 2011 č...., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie o kvalite pôdy [Regeling bodemkwaliteit] [PDF, 37 kB]

29.06.2011

201100723.SK 2011/0150/NL 2

2011/0151/A

V00T

Nariadenie spolkového ministra dopravy, inovácií a technológií, ktorým sa stanovujú ustanovenia pre využívanie a prideľovanie frekvencií v pevnej rádiokomunikačnej službe a neverejnej mobilnej pozemnej rádiokomunikačnej službe vo frekvenčnom pásme od 29,7 do 925 MHz (nariadenie o prevádzkovaní rádiovej komunikácie – BFV) [PDF, 37 kB]

30.06.2011

201100725.SK 2011/0151/A 2

2011/0152/I

C80A

Ministerská vyhláška o používaní bylinných látok a prípravkov v potravinových doplnkoch [PDF, 38 kB]

30.06.2011

201100731.SK 2011/0152/I 2

2011/0153/UK

T40T

Nariadenia o cestných vozidlách (Konštrukcia a používanie) (Pozmeňujúci a doplňujúci návrh) z roku 2011*

Nariadenia o cestných vozidlách (Schválenie) (Pozmeňujúci a doplňujúci návrh) z roku 2011*

Nariadenia o cestných vozidlách (Konštrukcia a používanie) (Pozmeňujúci a doplňujúci návrh) z roku 2011*

Nariadenia o cestných vozidlách (Schválenie) (Pozmeňujúci a doplňujúci návrh) z roku 2011*

Nariadenia o cestných vozidlách (Konštrukcia a používanie) (Pozmeňujúci a doplňujúci návrh) z roku 2011*

Nariadenia o cestných vozidlách (Schválenie) (Pozmeňujúci a doplňujúci návrh) z roku 2011*

Nariadenia o cestných vozidlách (Konštrukcia a používanie) (Pozmeňujúci a doplňujúci návrh) z roku 2011*

Nariadenia o cestných vozidlách (Schválenie) (Pozmeňujúci a doplňujúci návrh) z roku 2011*

Nariadenia o cestných vozidlách (Konštrukcia a používanie) (Pozmeňujúci a doplňujúci návrh) z roku 2011*

Nariadenia o cestných vozidlách (Schválenie) (Pozmeňujúci a doplňujúci návrh) z roku 2011* [PDF, 40 kB]

01.07.2011

201100747.SK 2011/0153/UK 2

2011/0154/A

B00

RVS 08.17.02 Technické zmluvné podmienky, betónové povrchy, zhotovenie povrchov [PDF, 37 kB]

01.07.2011

201100751.SK 2011/0154/A 2

2011/0155/F

C00A

Výnos, ktorým sa rozširuje medziodvetvová dohoda uzatvorená v rámci Medziodvetvového združenia pre čerstvé ovocie a zeleninu (INTERFEL) a týkajúca sa kalibrovania šalotiek [PDF, 37 kB]

01.07.2011

201100753.SK 2011/0155/F 2

2011/0156/DK

S10E

Nariadenie týkajúce sa konkrétnych požiadaviek na obaly [PDF, 37 kB]

01.07.2011

201100760.SK 2011/0156/DK2

 

* fiškálne opatrenie, pre ktoré neexistuje obdobie pozastavenia (čl. 10 ods. 4 smernice 98/34/ES)

 

Aktualizované: 7.4.2011

Publikované: 7.4.2011

Aktuálne

Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Rozborová úloha

Rozborová úloha

10.01.2023
RÚ – Analýza využiteľnosti nedeštruktívnych magnetických metód pre monitorovanie stavu cestných zvodidiel s ohľadom na ich funkčné vlastnosti
RÚ – Hospodárenie s R-materiálom 

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora