Prejsť na navigáciu

zoznam 06.04.2011

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do
Oznam

2011/0144/D

V10T

BNetzA (Spolkový telekomunikačný úrad) SSB FE-OE 028 - Popis rozhraní pre smerové rádiové zariadenia typu bod-bod v pásme 7 GHz [PDF, 38 kB]

27.06.2011

201100686.SK 2011/0144/D 2

2011/0145/D

V10T

BNetzA (Spolkový telekomunikačný úrad) SSB FE-OE 032 - Popis rozhraní pre smerové rádiové zariadenia typu bod-bod v pásme 6,8 GHz [PDF, 38 kB]

27.06.2011

201100688.SK 2011/0145/D 2

2011/0146/D

V10T

BNetzA (Spolkový telekomunikačný úrad) SSB FE-OE 036 - Popis rozhraní pre smerové rádiové zariadenia typu bod-bod v pásme 42 GHz [PDF, 38 kB]

27.06.2011

201100691.SK 2011/0146/D 2

2011/0147/NL

C50A

Vyhláška, ktorou sa stanovujú zmeny a doplnenia vyhlášky o pridávaní mikroživín do potravín (Zákon o komoditách), ktorá sa týka denného príjmu vybraných vitamínov a minerálov (návrh) [PDF, 37 kB]

27.06.2011

201100697.SK 2011/0147/NL 2

2011/0148/D

S20E

Zákon k novej úprave práva o recyklácii a odpadoch [PDF, 55 kB]

29.06.2011

201100708.SK 2011/0148/D 2

2011/0149/UK

C50A

Spotrebná daň z veľmi silných pív [PDF, 38 kB]

29-03-2011*

201100720.SK 2011/0149/UK 2

2011/0150/NL

B00

Nariadenie Ministerstva infraštruktúry a životného prostredia z 2011 č...., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie o kvalite pôdy [Regeling bodemkwaliteit] [PDF, 37 kB]

29.06.2011

201100723.SK 2011/0150/NL 2

2011/0151/A

V00T

Nariadenie spolkového ministra dopravy, inovácií a technológií, ktorým sa stanovujú ustanovenia pre využívanie a prideľovanie frekvencií v pevnej rádiokomunikačnej službe a neverejnej mobilnej pozemnej rádiokomunikačnej službe vo frekvenčnom pásme od 29,7 do 925 MHz (nariadenie o prevádzkovaní rádiovej komunikácie – BFV) [PDF, 37 kB]

30.06.2011

201100725.SK 2011/0151/A 2

2011/0152/I

C80A

Ministerská vyhláška o používaní bylinných látok a prípravkov v potravinových doplnkoch [PDF, 38 kB]

30.06.2011

201100731.SK 2011/0152/I 2

2011/0153/UK

T40T

Nariadenia o cestných vozidlách (Konštrukcia a používanie) (Pozmeňujúci a doplňujúci návrh) z roku 2011*

Nariadenia o cestných vozidlách (Schválenie) (Pozmeňujúci a doplňujúci návrh) z roku 2011*

Nariadenia o cestných vozidlách (Konštrukcia a používanie) (Pozmeňujúci a doplňujúci návrh) z roku 2011*

Nariadenia o cestných vozidlách (Schválenie) (Pozmeňujúci a doplňujúci návrh) z roku 2011*

Nariadenia o cestných vozidlách (Konštrukcia a používanie) (Pozmeňujúci a doplňujúci návrh) z roku 2011*

Nariadenia o cestných vozidlách (Schválenie) (Pozmeňujúci a doplňujúci návrh) z roku 2011*

Nariadenia o cestných vozidlách (Konštrukcia a používanie) (Pozmeňujúci a doplňujúci návrh) z roku 2011*

Nariadenia o cestných vozidlách (Schválenie) (Pozmeňujúci a doplňujúci návrh) z roku 2011*

Nariadenia o cestných vozidlách (Konštrukcia a používanie) (Pozmeňujúci a doplňujúci návrh) z roku 2011*

Nariadenia o cestných vozidlách (Schválenie) (Pozmeňujúci a doplňujúci návrh) z roku 2011* [PDF, 40 kB]

01.07.2011

201100747.SK 2011/0153/UK 2

2011/0154/A

B00

RVS 08.17.02 Technické zmluvné podmienky, betónové povrchy, zhotovenie povrchov [PDF, 37 kB]

01.07.2011

201100751.SK 2011/0154/A 2

2011/0155/F

C00A

Výnos, ktorým sa rozširuje medziodvetvová dohoda uzatvorená v rámci Medziodvetvového združenia pre čerstvé ovocie a zeleninu (INTERFEL) a týkajúca sa kalibrovania šalotiek [PDF, 37 kB]

01.07.2011

201100753.SK 2011/0155/F 2

2011/0156/DK

S10E

Nariadenie týkajúce sa konkrétnych požiadaviek na obaly [PDF, 37 kB]

01.07.2011

201100760.SK 2011/0156/DK2

 

* fiškálne opatrenie, pre ktoré neexistuje obdobie pozastavenia (čl. 10 ods. 4 smernice 98/34/ES)

 

Aktualizované: 7.4.2011

Publikované: 7.4.2011

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora