Prejsť na navigáciu

zoznam 05.09.2011

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do
Oznam

2011/0415/HU

CA0A

Vyhláška ministra vidieckeho rozvoja, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ministerstva poľnohospodárstva a vidieckeho rozvoja č. 48/2004 (21. apríla 2004) o výrobe a predaji osiva pre ornú pôdu

07.11.2011

201101892.SK 2011/0415/HU2

2011/0433/EE

CA0A

Nariadenie ministra poľnohospodárstva Požiadavky na obsah a formu žiadostí o uvedenie umiestnenia a spracovateľov geneticky modifikovaných plodín do databázy, postupy pri spracovaní žiadostí a dokumenty, ktoré majú byť priložené k žiadostiam

16.11.2011

201101963.SK 2011/0433/EE 2

2011/0434/EE

CA0A

Nariadenie ministra poľnohospodárstva Program odbornej prípravy pri spracovaní geneticky modifikovaných plodín, požiadavky na získanie osvedčení, postupy pri udeľovaní osvedčení a frekvencia ďalšej odbornej prípravy

16.11.2011

201101965.SK 2011/0434/EE 2

2011/0435/EE

CA0A

Nariadenie ministra poľnohospodárstva "Špecifické požiadavky na oznámenie pestovania geneticky modifikovaných plodín a na spracovanie geneticky modifikovaných plodín"

16.11.2011

201101967.SK 2011/0435/EE 2

2011/0438/UK

T40T

Výkonnostné špecifikácie pre zariadenia pre chodcov s odpočítavaním na použitie v rámci dopravnej svetelnej signalizácie

23.11.2011

201101995.SK 2011/0438/UK 2

2011/0439/F

S60E

Návrh dekrétu o podmienkach udeľovania povolenia na dovoz nepôvodných makroorganizmov, ktoré sú užitočné pre rastliny, zvlášť v rámci biologickej ochrany, na územie a ich introdukciu, do životného prostredia.

23.11.2011

201101997.SK 2011/0439/F 2

2011/0440/D

SERV20

Návrh zákona k zmene občianskeho zákonníka na zlepšenie ochrany spotrebiteliek a spotrebiteľov pred nekorektnými zmluvnými podmienkami v elektronickom obchodnom styku

24.11.2011

201102007.SK 2011/0440/D 2

2011/0441/UK

C20A

Nariadenie o schválení pružinových pascí (Anglicko) 2011

24.11.2011

201102011.SK 2011/0441/UK 2

2011/0442/UK

S40E

Nariadenia o priemyselných hnojivách (Zmena a doplnenie) (Anglicko a Wales) z roku 2011

24.11.2011

201102014.SK 2011/0442/UK 2

2011/0443/UK

C20A

Nariadenie o schválení pružinových pascí (Severné Írsko) z roku 2011

25.11.2011

201102018.SK 2011/0443/UK 2

2011/0444/B

C00A

Kráľovský výnos týkajúci sa dovozu, vývozu, prevozu a prechovávania inváznych nepôvodných druhov

25.11.2011

201102029.SK 2011/0444/B 2

2011/0447/BG

I10

Vyhláška, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. H-18 z 13.decembra 2006 o registrácii a vedení záznamov z predaja v obchodných spoločnostiach, ktoré využívajú fiškálne zariadenia

28.11.2011

201102042.SK 2011/0447/BG 2

2011/0448/EE

H10

NÁVRH ZÁKONA O HAZARDNÝCH HRÁCH A ZÁKONA O ZMENE A DOPLNENÍ SÚVISIACICH ZÁKONOV

30.11.2011

201102045.SK 2011/0448/EE 2

2011/0449/NL

T20T

Nariadenie, ktorým sa mení nariadenie o bezpečnosti námorných plavidiel [Regeling veiligheid zeeschepen] a nariadenie o lekárskom vybavení na palube holandských rybárskych lodí [Regeling medische uitrusting aan boord van Nederlandse vissersvaartuigen] v súvislosti s kódexom MODU 2009, smernicou č. 92/29/EHS, s niektorými ďalšími úpravami

30.11.2011

201102050.SK 2011/0449/NL 2

2011/0450/F

H00

Článok 9 (II bis) návrhu zákona, ktorým sa posilňujú práva, ochrana a informovanosť spotrebiteľov

30.11.2011

201102056.SK 2011/0450/F 2

2011/0451/UK

X40M

Nariadenia z roku 2011 o reklame a propagácii tabakových výrobkov (vystavovanie a špecializované predajne tabakových výrobkov) (Anglicko) (Dodatok č. 2)

01.12.2011

201102062.SK 2011/0451/UK 2

2011/0452/D

B10

Zmeny zoznamu stavebných noriem A časti 1 až 3, zoznamu stavebných noriem B časť 1 a časť 2, každý pre vydanie 2012/1

01.12.2011

201102064.SK 2011/0452/D 2

 

 Aktualizované: 14.9.2011

Publikované: 14.9.2011

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

17.12.2018
Požiadavky na technologické zariadenia a inteligentné dopravné systémy na pozemných komunikáciách
Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

30.11.2018
MDV SR schválilo TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004
Betónové konštrukcie všeobecne
Betón na konštrukcie
Predpäté betónové konštrukcie
Použitie ťaženého predrveného kameniva v nestmelených vrstvách konštrukií vozoviek
Účinnosť od: 01.12.2018
Schválený dodatok č. 1 k TP 047

Schválený dodatok č. 1 k TP 047

19.11.2018
MDV SR schválilo Dodatok č.1/2018 k TP 047
Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek
Účinnosť od: 20.11.2018

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora