Prejsť na navigáciu

zoznam 05.09.2011

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do
Oznam

2011/0415/HU

CA0A

Vyhláška ministra vidieckeho rozvoja, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ministerstva poľnohospodárstva a vidieckeho rozvoja č. 48/2004 (21. apríla 2004) o výrobe a predaji osiva pre ornú pôdu

07.11.2011

201101892.SK 2011/0415/HU2

2011/0433/EE

CA0A

Nariadenie ministra poľnohospodárstva Požiadavky na obsah a formu žiadostí o uvedenie umiestnenia a spracovateľov geneticky modifikovaných plodín do databázy, postupy pri spracovaní žiadostí a dokumenty, ktoré majú byť priložené k žiadostiam

16.11.2011

201101963.SK 2011/0433/EE 2

2011/0434/EE

CA0A

Nariadenie ministra poľnohospodárstva Program odbornej prípravy pri spracovaní geneticky modifikovaných plodín, požiadavky na získanie osvedčení, postupy pri udeľovaní osvedčení a frekvencia ďalšej odbornej prípravy

16.11.2011

201101965.SK 2011/0434/EE 2

2011/0435/EE

CA0A

Nariadenie ministra poľnohospodárstva "Špecifické požiadavky na oznámenie pestovania geneticky modifikovaných plodín a na spracovanie geneticky modifikovaných plodín"

16.11.2011

201101967.SK 2011/0435/EE 2

2011/0438/UK

T40T

Výkonnostné špecifikácie pre zariadenia pre chodcov s odpočítavaním na použitie v rámci dopravnej svetelnej signalizácie

23.11.2011

201101995.SK 2011/0438/UK 2

2011/0439/F

S60E

Návrh dekrétu o podmienkach udeľovania povolenia na dovoz nepôvodných makroorganizmov, ktoré sú užitočné pre rastliny, zvlášť v rámci biologickej ochrany, na územie a ich introdukciu, do životného prostredia.

23.11.2011

201101997.SK 2011/0439/F 2

2011/0440/D

SERV20

Návrh zákona k zmene občianskeho zákonníka na zlepšenie ochrany spotrebiteliek a spotrebiteľov pred nekorektnými zmluvnými podmienkami v elektronickom obchodnom styku

24.11.2011

201102007.SK 2011/0440/D 2

2011/0441/UK

C20A

Nariadenie o schválení pružinových pascí (Anglicko) 2011

24.11.2011

201102011.SK 2011/0441/UK 2

2011/0442/UK

S40E

Nariadenia o priemyselných hnojivách (Zmena a doplnenie) (Anglicko a Wales) z roku 2011

24.11.2011

201102014.SK 2011/0442/UK 2

2011/0443/UK

C20A

Nariadenie o schválení pružinových pascí (Severné Írsko) z roku 2011

25.11.2011

201102018.SK 2011/0443/UK 2

2011/0444/B

C00A

Kráľovský výnos týkajúci sa dovozu, vývozu, prevozu a prechovávania inváznych nepôvodných druhov

25.11.2011

201102029.SK 2011/0444/B 2

2011/0447/BG

I10

Vyhláška, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. H-18 z 13.decembra 2006 o registrácii a vedení záznamov z predaja v obchodných spoločnostiach, ktoré využívajú fiškálne zariadenia

28.11.2011

201102042.SK 2011/0447/BG 2

2011/0448/EE

H10

NÁVRH ZÁKONA O HAZARDNÝCH HRÁCH A ZÁKONA O ZMENE A DOPLNENÍ SÚVISIACICH ZÁKONOV

30.11.2011

201102045.SK 2011/0448/EE 2

2011/0449/NL

T20T

Nariadenie, ktorým sa mení nariadenie o bezpečnosti námorných plavidiel [Regeling veiligheid zeeschepen] a nariadenie o lekárskom vybavení na palube holandských rybárskych lodí [Regeling medische uitrusting aan boord van Nederlandse vissersvaartuigen] v súvislosti s kódexom MODU 2009, smernicou č. 92/29/EHS, s niektorými ďalšími úpravami

30.11.2011

201102050.SK 2011/0449/NL 2

2011/0450/F

H00

Článok 9 (II bis) návrhu zákona, ktorým sa posilňujú práva, ochrana a informovanosť spotrebiteľov

30.11.2011

201102056.SK 2011/0450/F 2

2011/0451/UK

X40M

Nariadenia z roku 2011 o reklame a propagácii tabakových výrobkov (vystavovanie a špecializované predajne tabakových výrobkov) (Anglicko) (Dodatok č. 2)

01.12.2011

201102062.SK 2011/0451/UK 2

2011/0452/D

B10

Zmeny zoznamu stavebných noriem A časti 1 až 3, zoznamu stavebných noriem B časť 1 a časť 2, každý pre vydanie 2012/1

01.12.2011

201102064.SK 2011/0452/D 2

 

 Aktualizované: 14.9.2011

Publikované: 14.9.2011

Aktuálne

Schválené TP 034, TKP 31

Schválené TP 034, TKP 31

01.02.2023
MDV SR schválilo:
TP 034 Metodika stanovenia finančných kritérií na výber hornej stavby vozoviek v cestnom staviteľstve
TKP 31 Zvláštne zemné konštrukcie
Účinnosť od: 01.02.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora