Prejsť na navigáciu

zoznam 04.04.2011

plny text oznamovaneho predpisu v povodnom jazyku najdete na stranke TRIS na adrese

http://ec.europa.eu/enterprise/tris/

 

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do
Oznam

2011/0115/S

C10C

Návrh vyhlášky o zmenách a doplneniach nariadenia (1992:1554) o kontrole narkotík

18/03/2011*

201100557.SK 2011/0115/S 2

2011/0116/FIN

X20M

Vyhláška ministerstva vnútra o vyradení strelných zbraní z činnosti a znefunkčnení ich komponentov

15.06.2011

201100571.SK 2011/0116/FIN2

2011/0117/RO

B00

Vyhláška ministerstva regionálneho rozvoja a cestovného ruchu o schválení technického predpisu

Normatívny dokument pre konštrukciu, výrobu a prevádzku elektrických zariadení v budovách, kód I -7: 2011.


15.06.2011

201100573.SK 2011/0117/RO 2

2011/0118/IRL

N40E

Nariadenie o zákone o štátnom úrade pre zásoby ropy z roku 2007 (normy pre etanol) z roku 2011

15.06.2011

201100577.SK 2011/0118/IRL 2

2011/0119/UK

H10

Zmena a doplnenie licenčnej podmienky č. 9 – Typy a pravidlá pre hry v kasínach a iné hry

16.06.2011

201100579.SK 2011/0119/UK 2

2011/0120/SI

S00E

Vyhláška, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o riadení obalov a odpadov z obalov

16.06.2011

201100581.SK 2011/0120/SI 2

2011/0121/DK

T00T

Predpis o oznámení B Dánskeho námorného úradu, technické nariadenie o konštrukcii a vybavení plavidiel

16.06.2011

201100583.SK 2011/0121/DK 2

2011/0122/I

SERV 60

Vykonávací predpis: Opatrenia na reguláciu hier na diaľku pri súťažiach v predpovedaní výsledkov športových podujatí, stávok prostredníctvom totalizátora pri podujatiach iných ako konské dostihy, vnútroštátnych konských dostihoch, medzinárodných konských dostihoch a súťažiach v predpovedaní výsledkov konských dostihov

16.06.2011

201100585.SK 2011/0122/I 2

2011/0123/D

T40T

Technické dodacie podmienky a technické skúšobné predpisy pre dvere a brány v cestných tuneloch (TDP/TSP DBT)

17.06.2011

201100592.SK 2011/0123/D 2

2011/0124/A

B30

Spolkový plán odpadového hospodárstva z roku 2011

17.06.2011

201100595.SK 2011/0124/A 2

2011/0125/GR

H30

Rozhodnutie o zákaze umiestniť na trh výrobky „lisovaný uterák“ v tvare a veľkosti vhodných na prehltnutie, ktoré nie sú vhodne označené a na ktorých sa nenachádzajú primerané upozornenia týkajúce sa potenciálnych rizík pre zdravie a bezpečnosť detí.

20.06.2011

201100598.SK 2011/0125/GR 2

2011/0126/UK

B00

Dočasné usmernenie č. 124/10 Použitie eurokódov pri navrhovaní cestných konštrukcií

20.06.2011

201100600.SK 2011/0126/UK 2

2011/0127/UK

N00E

Systém dotácií pre obnoviteľné teplo (RHI)

20.06.2011

201100606.SK 2011/0127/UK 2

2011/0128/BG

H10

NÁVRH ZÁKONA O HAZARDNÝCH HRÁCH

20.06.2011

201100626.SK 2011/0128/BG 2

2011/0129/S

C10C

Nariadenia Úradu pre zdravotnícke výrobky o regulácii omamných látok

22.06.2011

201100633.SK 2011/0129/S 2

2011/0130/NL

C10A

Nariadenie štátneho tajomníka pre hospodárske záležitosti, poľnohospodárstvo a inovácie, ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie o rybolove (Uitvoeringsregeling visserij) na uvedenie zákona o dočasnej zmene a doplnení zákona o rybolove z roku 1963 (wet Tijdelijke wijziging van de Visserijwet 1963) do platnosti, vzhľadom na zavedenie práva stanoviť administratívne opatrenia

01-04-2011*

201100636.SK 2011/0130/NL 2

 

* akceptovaná žiadosť o o zrýchlený postup z naliehavých dôvodov (čl. 9 ods. 7 smernice 98/34/ES)

 

Aktualizované: 4.4.2011

Publikované: 4.4.2011

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora