Prejsť na navigáciu

zoznam 04.04.2011

plny text oznamovaneho predpisu v povodnom jazyku najdete na stranke TRIS na adrese

http://ec.europa.eu/enterprise/tris/

 

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do
Oznam

2011/0115/S

C10C

Návrh vyhlášky o zmenách a doplneniach nariadenia (1992:1554) o kontrole narkotík

18/03/2011*

201100557.SK 2011/0115/S 2

2011/0116/FIN

X20M

Vyhláška ministerstva vnútra o vyradení strelných zbraní z činnosti a znefunkčnení ich komponentov

15.06.2011

201100571.SK 2011/0116/FIN2

2011/0117/RO

B00

Vyhláška ministerstva regionálneho rozvoja a cestovného ruchu o schválení technického predpisu

Normatívny dokument pre konštrukciu, výrobu a prevádzku elektrických zariadení v budovách, kód I -7: 2011.


15.06.2011

201100573.SK 2011/0117/RO 2

2011/0118/IRL

N40E

Nariadenie o zákone o štátnom úrade pre zásoby ropy z roku 2007 (normy pre etanol) z roku 2011

15.06.2011

201100577.SK 2011/0118/IRL 2

2011/0119/UK

H10

Zmena a doplnenie licenčnej podmienky č. 9 – Typy a pravidlá pre hry v kasínach a iné hry

16.06.2011

201100579.SK 2011/0119/UK 2

2011/0120/SI

S00E

Vyhláška, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o riadení obalov a odpadov z obalov

16.06.2011

201100581.SK 2011/0120/SI 2

2011/0121/DK

T00T

Predpis o oznámení B Dánskeho námorného úradu, technické nariadenie o konštrukcii a vybavení plavidiel

16.06.2011

201100583.SK 2011/0121/DK 2

2011/0122/I

SERV 60

Vykonávací predpis: Opatrenia na reguláciu hier na diaľku pri súťažiach v predpovedaní výsledkov športových podujatí, stávok prostredníctvom totalizátora pri podujatiach iných ako konské dostihy, vnútroštátnych konských dostihoch, medzinárodných konských dostihoch a súťažiach v predpovedaní výsledkov konských dostihov

16.06.2011

201100585.SK 2011/0122/I 2

2011/0123/D

T40T

Technické dodacie podmienky a technické skúšobné predpisy pre dvere a brány v cestných tuneloch (TDP/TSP DBT)

17.06.2011

201100592.SK 2011/0123/D 2

2011/0124/A

B30

Spolkový plán odpadového hospodárstva z roku 2011

17.06.2011

201100595.SK 2011/0124/A 2

2011/0125/GR

H30

Rozhodnutie o zákaze umiestniť na trh výrobky „lisovaný uterák“ v tvare a veľkosti vhodných na prehltnutie, ktoré nie sú vhodne označené a na ktorých sa nenachádzajú primerané upozornenia týkajúce sa potenciálnych rizík pre zdravie a bezpečnosť detí.

20.06.2011

201100598.SK 2011/0125/GR 2

2011/0126/UK

B00

Dočasné usmernenie č. 124/10 Použitie eurokódov pri navrhovaní cestných konštrukcií

20.06.2011

201100600.SK 2011/0126/UK 2

2011/0127/UK

N00E

Systém dotácií pre obnoviteľné teplo (RHI)

20.06.2011

201100606.SK 2011/0127/UK 2

2011/0128/BG

H10

NÁVRH ZÁKONA O HAZARDNÝCH HRÁCH

20.06.2011

201100626.SK 2011/0128/BG 2

2011/0129/S

C10C

Nariadenia Úradu pre zdravotnícke výrobky o regulácii omamných látok

22.06.2011

201100633.SK 2011/0129/S 2

2011/0130/NL

C10A

Nariadenie štátneho tajomníka pre hospodárske záležitosti, poľnohospodárstvo a inovácie, ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie o rybolove (Uitvoeringsregeling visserij) na uvedenie zákona o dočasnej zmene a doplnení zákona o rybolove z roku 1963 (wet Tijdelijke wijziging van de Visserijwet 1963) do platnosti, vzhľadom na zavedenie práva stanoviť administratívne opatrenia

01-04-2011*

201100636.SK 2011/0130/NL 2

 

* akceptovaná žiadosť o o zrýchlený postup z naliehavých dôvodov (čl. 9 ods. 7 smernice 98/34/ES)

 

Aktualizované: 4.4.2011

Publikované: 4.4.2011

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

17.12.2018
Požiadavky na technologické zariadenia a inteligentné dopravné systémy na pozemných komunikáciách
Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

30.11.2018
MDV SR schválilo TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004
Betónové konštrukcie všeobecne
Betón na konštrukcie
Predpäté betónové konštrukcie
Použitie ťaženého predrveného kameniva v nestmelených vrstvách konštrukií vozoviek
Účinnosť od: 01.12.2018
Schválený dodatok č. 1 k TP 047

Schválený dodatok č. 1 k TP 047

19.11.2018
MDV SR schválilo Dodatok č.1/2018 k TP 047
Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek
Účinnosť od: 20.11.2018

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora