Prejsť na navigáciu

zoznam 04.04.2011

plny text oznamovaneho predpisu v povodnom jazyku najdete na stranke TRIS na adrese

http://ec.europa.eu/enterprise/tris/

 

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu
Pripomienkovacia doba do
Oznam

2011/0115/S

C10C

Návrh vyhlášky o zmenách a doplneniach nariadenia (1992:1554) o kontrole narkotík

18/03/2011*

201100557.SK 2011/0115/S 2

2011/0116/FIN

X20M

Vyhláška ministerstva vnútra o vyradení strelných zbraní z činnosti a znefunkčnení ich komponentov

15.06.2011

201100571.SK 2011/0116/FIN2

2011/0117/RO

B00

Vyhláška ministerstva regionálneho rozvoja a cestovného ruchu o schválení technického predpisu

Normatívny dokument pre konštrukciu, výrobu a prevádzku elektrických zariadení v budovách, kód I -7: 2011.


15.06.2011

201100573.SK 2011/0117/RO 2

2011/0118/IRL

N40E

Nariadenie o zákone o štátnom úrade pre zásoby ropy z roku 2007 (normy pre etanol) z roku 2011

15.06.2011

201100577.SK 2011/0118/IRL 2

2011/0119/UK

H10

Zmena a doplnenie licenčnej podmienky č. 9 – Typy a pravidlá pre hry v kasínach a iné hry

16.06.2011

201100579.SK 2011/0119/UK 2

2011/0120/SI

S00E

Vyhláška, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o riadení obalov a odpadov z obalov

16.06.2011

201100581.SK 2011/0120/SI 2

2011/0121/DK

T00T

Predpis o oznámení B Dánskeho námorného úradu, technické nariadenie o konštrukcii a vybavení plavidiel

16.06.2011

201100583.SK 2011/0121/DK 2

2011/0122/I

SERV 60

Vykonávací predpis: Opatrenia na reguláciu hier na diaľku pri súťažiach v predpovedaní výsledkov športových podujatí, stávok prostredníctvom totalizátora pri podujatiach iných ako konské dostihy, vnútroštátnych konských dostihoch, medzinárodných konských dostihoch a súťažiach v predpovedaní výsledkov konských dostihov

16.06.2011

201100585.SK 2011/0122/I 2

2011/0123/D

T40T

Technické dodacie podmienky a technické skúšobné predpisy pre dvere a brány v cestných tuneloch (TDP/TSP DBT)

17.06.2011

201100592.SK 2011/0123/D 2

2011/0124/A

B30

Spolkový plán odpadového hospodárstva z roku 2011

17.06.2011

201100595.SK 2011/0124/A 2

2011/0125/GR

H30

Rozhodnutie o zákaze umiestniť na trh výrobky „lisovaný uterák“ v tvare a veľkosti vhodných na prehltnutie, ktoré nie sú vhodne označené a na ktorých sa nenachádzajú primerané upozornenia týkajúce sa potenciálnych rizík pre zdravie a bezpečnosť detí.

20.06.2011

201100598.SK 2011/0125/GR 2

2011/0126/UK

B00

Dočasné usmernenie č. 124/10 Použitie eurokódov pri navrhovaní cestných konštrukcií

20.06.2011

201100600.SK 2011/0126/UK 2

2011/0127/UK

N00E

Systém dotácií pre obnoviteľné teplo (RHI)

20.06.2011

201100606.SK 2011/0127/UK 2

2011/0128/BG

H10

NÁVRH ZÁKONA O HAZARDNÝCH HRÁCH

20.06.2011

201100626.SK 2011/0128/BG 2

2011/0129/S

C10C

Nariadenia Úradu pre zdravotnícke výrobky o regulácii omamných látok

22.06.2011

201100633.SK 2011/0129/S 2

2011/0130/NL

C10A

Nariadenie štátneho tajomníka pre hospodárske záležitosti, poľnohospodárstvo a inovácie, ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie o rybolove (Uitvoeringsregeling visserij) na uvedenie zákona o dočasnej zmene a doplnení zákona o rybolove z roku 1963 (wet Tijdelijke wijziging van de Visserijwet 1963) do platnosti, vzhľadom na zavedenie práva stanoviť administratívne opatrenia

01-04-2011*

201100636.SK 2011/0130/NL 2

 

* akceptovaná žiadosť o o zrýchlený postup z naliehavých dôvodov (čl. 9 ods. 7 smernice 98/34/ES)

 

Aktualizované: 4.4.2011

Publikované: 4.4.2011

Aktuálne

Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Rozborová úloha

Rozborová úloha

10.01.2023
RÚ – Analýza využiteľnosti nedeštruktívnych magnetických metód pre monitorovanie stavu cestných zvodidiel s ohľadom na ich funkčné vlastnosti
RÚ – Hospodárenie s R-materiálom 

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora