Prejsť na navigáciu

zoznam 27.09.2010

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2010/0615/CY

H10

Návrh zákona s názvom „Zákon o stávkovaní z roku 2010“

14.12.2010

201002271.SK 2010/0615/CY 2

2010/0616/F

SERV

Návrh zákona o cene digitálnej knihy

14.12.2010

201002274.SK 2010/0616/F 2

2010/0617/D

B10

Smernica DAfStb „Betón podľa DIN EN 206-1 a DIN 1045-2 s recyklovaným drveným kamenivom podľa DIN EN 12620“

14.12.2010

201002276.SK 2010/0617/D 2

2010/0618/I

S40E

Ministerská vyhláška, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy k zákonnej vyhláške č. 75 z 29. apríla 2010 – Reorganizácia a revízia nariadení o hnojivách v zmysle článku 13 zákona č. 88 zo 7. júla 2009

15.12.2010

201002281.SK 2010/0618/I 2

2010/0621/F

S00S

Návrh dekrétu týkajúceho sa dohľadu nad výrobkami zdravotnej starostlivosti, ktoré sú uvedené v bodoch 18° a 19° článku L.5311-1 zákona o verejnom zdraví

16.12.2010

201002288.SK 2010/0621/F 2

2010/0622/PL

H10

Návrh zákona o zmene a doplnení zákona o hazardných hrách a niektorých ďalších zákonov

17.12.2010

201002297.SK 2010/0622/PL 2

2010/0623/PL

T40T

Návrh nariadenia ministra infraštruktúry o rozsahu, podmienkach, konečných termínoch a metóde vykonania technických kontrol električiek a trolejbusov a o oddeleniach vykonávajúcich tieto kontroly

17.12.2010

201002299.SK 2010/0623/PL 2

2010/0624/PL

T40T

Návrh nariadenia ministra infraštruktúry o typovom schválení električiek a trolejbusov

17.12.2010

201002304.SK 2010/0624/PL 2

2010/0625/PL

T40T

Návrh nariadenia ministra infraštruktúry o technických podmienkach električiek a trolejbusov a ich povinnom rozsahu vybavenia

17.12.2010

201002306.SK 2010/0625/PL 2

2010/0626/F

I20

Vyhláška, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška zo 4. augusta 2006, ktorou sa stanovuje bezpečnostný predpis pre potrubia určené na prepravu vykurovacích plynov, kvapalných alebo skvapalnených uhľovodíkov a chemických produktov

17.12.2010

201002309.SK 2010/0626/F 2

2010/0627/I

SERV60

Vykonávacia vyhláška o: „Ustanoveniach týkajúcich sa nariadení o hrách podľa vyhlášky ministra č. 29 z 31. januára 2000, pre bingo hrané na diaľku“

17.12.2010

201002311.SK 2010/0627/I 2

2010/0628/LT

I30

Nariadenia o používaní žeriavov

20.12.2010

201002315.SK 2010/0628/LT 2

2010/0629/D

C60A

Druhé nariadenie na zmenu a doplnenie nariadenia o víne a nariadenia o alkoholických nápojoch

20.12.2010

201002320.SK 2010/0629/D 2

2010/0630/PT

B00

Návrh dekrétu, ktorým sa prijíma norma NP EN 1473 (zrušujúci dekrét č. 670/2001 z 4 júla) ako nariadenie pre terminál pre príjem, skladovanie a odparovanie terminálu kvapalného zemného plynu (LNG)

21.12.2010 201002330.SK 2010/0630/P 2

 

Aktualizované: 29.9.2010

Publikované: 29.9.2010

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora