Prejsť na navigáciu

zoznam 27.09.2010

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2010/0615/CY

H10

Návrh zákona s názvom „Zákon o stávkovaní z roku 2010“

14.12.2010

201002271.SK 2010/0615/CY 2

2010/0616/F

SERV

Návrh zákona o cene digitálnej knihy

14.12.2010

201002274.SK 2010/0616/F 2

2010/0617/D

B10

Smernica DAfStb „Betón podľa DIN EN 206-1 a DIN 1045-2 s recyklovaným drveným kamenivom podľa DIN EN 12620“

14.12.2010

201002276.SK 2010/0617/D 2

2010/0618/I

S40E

Ministerská vyhláška, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy k zákonnej vyhláške č. 75 z 29. apríla 2010 – Reorganizácia a revízia nariadení o hnojivách v zmysle článku 13 zákona č. 88 zo 7. júla 2009

15.12.2010

201002281.SK 2010/0618/I 2

2010/0621/F

S00S

Návrh dekrétu týkajúceho sa dohľadu nad výrobkami zdravotnej starostlivosti, ktoré sú uvedené v bodoch 18° a 19° článku L.5311-1 zákona o verejnom zdraví

16.12.2010

201002288.SK 2010/0621/F 2

2010/0622/PL

H10

Návrh zákona o zmene a doplnení zákona o hazardných hrách a niektorých ďalších zákonov

17.12.2010

201002297.SK 2010/0622/PL 2

2010/0623/PL

T40T

Návrh nariadenia ministra infraštruktúry o rozsahu, podmienkach, konečných termínoch a metóde vykonania technických kontrol električiek a trolejbusov a o oddeleniach vykonávajúcich tieto kontroly

17.12.2010

201002299.SK 2010/0623/PL 2

2010/0624/PL

T40T

Návrh nariadenia ministra infraštruktúry o typovom schválení električiek a trolejbusov

17.12.2010

201002304.SK 2010/0624/PL 2

2010/0625/PL

T40T

Návrh nariadenia ministra infraštruktúry o technických podmienkach električiek a trolejbusov a ich povinnom rozsahu vybavenia

17.12.2010

201002306.SK 2010/0625/PL 2

2010/0626/F

I20

Vyhláška, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška zo 4. augusta 2006, ktorou sa stanovuje bezpečnostný predpis pre potrubia určené na prepravu vykurovacích plynov, kvapalných alebo skvapalnených uhľovodíkov a chemických produktov

17.12.2010

201002309.SK 2010/0626/F 2

2010/0627/I

SERV60

Vykonávacia vyhláška o: „Ustanoveniach týkajúcich sa nariadení o hrách podľa vyhlášky ministra č. 29 z 31. januára 2000, pre bingo hrané na diaľku“

17.12.2010

201002311.SK 2010/0627/I 2

2010/0628/LT

I30

Nariadenia o používaní žeriavov

20.12.2010

201002315.SK 2010/0628/LT 2

2010/0629/D

C60A

Druhé nariadenie na zmenu a doplnenie nariadenia o víne a nariadenia o alkoholických nápojoch

20.12.2010

201002320.SK 2010/0629/D 2

2010/0630/PT

B00

Návrh dekrétu, ktorým sa prijíma norma NP EN 1473 (zrušujúci dekrét č. 670/2001 z 4 júla) ako nariadenie pre terminál pre príjem, skladovanie a odparovanie terminálu kvapalného zemného plynu (LNG)

21.12.2010 201002330.SK 2010/0630/P 2

 

Aktualizované: 29.9.2010

Publikované: 29.9.2010

Aktuálne

Cena SCS za rok 2018

Cena SCS za rok 2018

15.03.2019
Cena Slovenskej cestnej spoločnosti za rok 2018 pre portál IS MCS
Dopravná nehodovosť 2017

Dopravná nehodovosť 2017

15.03.2019
Nová publikácia SSC Dopravná nehodovosť 2017 na transeurópskych cestách, rýchlostných cestách, cestách v plánovaných koridoroch diaľnic a rýchlostných ciest a na cestách samosprávnych krajov Slovenskej republiky
Pozastavenie TP 099

Pozastavenie TP 099

26.02.2019
MDV SR s platnosťou od 26.02.2019 pozastavuje účinnosť TP 099 Protipožiarna bezpečnosť cestných tunelov (pôvodné označenie TP 13/2015)

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora