Prejsť na navigáciu

zoznam 27.09.2010

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2010/0615/CY

H10

Návrh zákona s názvom „Zákon o stávkovaní z roku 2010“

14.12.2010

201002271.SK 2010/0615/CY 2

2010/0616/F

SERV

Návrh zákona o cene digitálnej knihy

14.12.2010

201002274.SK 2010/0616/F 2

2010/0617/D

B10

Smernica DAfStb „Betón podľa DIN EN 206-1 a DIN 1045-2 s recyklovaným drveným kamenivom podľa DIN EN 12620“

14.12.2010

201002276.SK 2010/0617/D 2

2010/0618/I

S40E

Ministerská vyhláška, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy k zákonnej vyhláške č. 75 z 29. apríla 2010 – Reorganizácia a revízia nariadení o hnojivách v zmysle článku 13 zákona č. 88 zo 7. júla 2009

15.12.2010

201002281.SK 2010/0618/I 2

2010/0621/F

S00S

Návrh dekrétu týkajúceho sa dohľadu nad výrobkami zdravotnej starostlivosti, ktoré sú uvedené v bodoch 18° a 19° článku L.5311-1 zákona o verejnom zdraví

16.12.2010

201002288.SK 2010/0621/F 2

2010/0622/PL

H10

Návrh zákona o zmene a doplnení zákona o hazardných hrách a niektorých ďalších zákonov

17.12.2010

201002297.SK 2010/0622/PL 2

2010/0623/PL

T40T

Návrh nariadenia ministra infraštruktúry o rozsahu, podmienkach, konečných termínoch a metóde vykonania technických kontrol električiek a trolejbusov a o oddeleniach vykonávajúcich tieto kontroly

17.12.2010

201002299.SK 2010/0623/PL 2

2010/0624/PL

T40T

Návrh nariadenia ministra infraštruktúry o typovom schválení električiek a trolejbusov

17.12.2010

201002304.SK 2010/0624/PL 2

2010/0625/PL

T40T

Návrh nariadenia ministra infraštruktúry o technických podmienkach električiek a trolejbusov a ich povinnom rozsahu vybavenia

17.12.2010

201002306.SK 2010/0625/PL 2

2010/0626/F

I20

Vyhláška, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška zo 4. augusta 2006, ktorou sa stanovuje bezpečnostný predpis pre potrubia určené na prepravu vykurovacích plynov, kvapalných alebo skvapalnených uhľovodíkov a chemických produktov

17.12.2010

201002309.SK 2010/0626/F 2

2010/0627/I

SERV60

Vykonávacia vyhláška o: „Ustanoveniach týkajúcich sa nariadení o hrách podľa vyhlášky ministra č. 29 z 31. januára 2000, pre bingo hrané na diaľku“

17.12.2010

201002311.SK 2010/0627/I 2

2010/0628/LT

I30

Nariadenia o používaní žeriavov

20.12.2010

201002315.SK 2010/0628/LT 2

2010/0629/D

C60A

Druhé nariadenie na zmenu a doplnenie nariadenia o víne a nariadenia o alkoholických nápojoch

20.12.2010

201002320.SK 2010/0629/D 2

2010/0630/PT

B00

Návrh dekrétu, ktorým sa prijíma norma NP EN 1473 (zrušujúci dekrét č. 670/2001 z 4 júla) ako nariadenie pre terminál pre príjem, skladovanie a odparovanie terminálu kvapalného zemného plynu (LNG)

21.12.2010 201002330.SK 2010/0630/P 2

 

Aktualizované: 29.9.2010

Publikované: 29.9.2010

Aktuálne

Schválené TP 034, TKP 31

Schválené TP 034, TKP 31

01.02.2023
MDV SR schválilo:
TP 034 Metodika stanovenia finančných kritérií na výber hornej stavby vozoviek v cestnom staviteľstve
TKP 31 Zvláštne zemné konštrukcie
Účinnosť od: 01.02.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora