Prejsť na navigáciu

zoznam 17.08.2010 Predĺženie pripomienkovacej lehoty (na 6 mesiacov)

Označenie notifikácie
Kód výrobku
Názov predpisu

pripomienkovacia doba do:

pôvodná
novostanovená

2010/0235/D

B20

Zoznam vzorov technických stavebných predpisov - Časť I, Zmeny z februára 2010

22.07.2010

22.10.2010

2010/0236/D

B20

Zmeny v časti II Zoznamu technických stavebných predpisov, znenie z februára 2010

22.07.2010 22.10.2010

2010/0237/D

B20

Zmeny v časti III Zoznamu technických stavebných predpisov, znenie z februára 2010

22.07.2010 22.10.2010

2010/0255/D

T00T

Dodatočné Technické zmluvné podmienky a smernice pre vertikálne dodopravné značky - ZTV VZ

29.07.2010 29.10.20010

2010/0271/UK

X00M

Nariadenia o reklame a propagácii tabakových výrobkov (zobrazenie) (Wales) 2010

02.08.2010
01.11.2010

2010/0282/I

H10

VYHLÁŠKA O ZMENE VYHLÁŠKY MINISTRA HOSPODÁRSTVA A FINANCIÍ – AUTONÓMNA SPRÁVA ŠTÁTNYCH MONOPOLOV (AAMS), PO DOHODE S MINISTROM VNÚTRA – ODDELENÍM VEREJNEJ BEZPEČNOSTI Z 8. NOVEMBRA 2005 O ŠPECIFIKÁCIÁCH TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ A PREVÁDZKOVÝCH REŽIMOV ZARIADENÍ STANOVENÝCH V ČLÁNKU 110 ODS. 7 ÚPLNÉHO ZNENIA ZÁKONA O VEREJNEJ BEZPEČNOSTI (T.U.L.P.S.)

09.08.2010
08.11.2010

2010/0284/UK

X00M

Nariadenia o zákone o tabaku a primárnych zdravotných službách (Škótsko) (Prezentácia tabakových výrobkov a zobrazenie cien)

09.08.2010 01.11.2010

2010/0285/F

T00T

Dohoda medzi vládami Francúzskej republiky, španielskeho kráľovstva, Talianskej republiky a Portugalskej republiky o uznávaní protokolu o skúške vzťahujúceho sa na viacteplotné agregáty používané v rámci vystavovania certifikátov ATP

09.08.2010 08.11.2010

2010/0286/I

X00M

ZÁKON O OPATRENIACH TÝKAJÚCICH SA PREDAJA TEXTILNÝCH A KOŽENÝCH VÝROBKOV A OBUVI

09.08.2010 08.11.2010

 

Aktualizované: 17.8.2010

Publikované: 17.8.2010

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora