Prejsť na navigáciu

zoznam 17.08.2010 Predĺženie pripomienkovacej lehoty (na 6 mesiacov)

Označenie notifikácie
Kód výrobku
Názov predpisu

pripomienkovacia doba do:

pôvodná
novostanovená

2010/0235/D

B20

Zoznam vzorov technických stavebných predpisov - Časť I, Zmeny z februára 2010

22.07.2010

22.10.2010

2010/0236/D

B20

Zmeny v časti II Zoznamu technických stavebných predpisov, znenie z februára 2010

22.07.2010 22.10.2010

2010/0237/D

B20

Zmeny v časti III Zoznamu technických stavebných predpisov, znenie z februára 2010

22.07.2010 22.10.2010

2010/0255/D

T00T

Dodatočné Technické zmluvné podmienky a smernice pre vertikálne dodopravné značky - ZTV VZ

29.07.2010 29.10.20010

2010/0271/UK

X00M

Nariadenia o reklame a propagácii tabakových výrobkov (zobrazenie) (Wales) 2010

02.08.2010
01.11.2010

2010/0282/I

H10

VYHLÁŠKA O ZMENE VYHLÁŠKY MINISTRA HOSPODÁRSTVA A FINANCIÍ – AUTONÓMNA SPRÁVA ŠTÁTNYCH MONOPOLOV (AAMS), PO DOHODE S MINISTROM VNÚTRA – ODDELENÍM VEREJNEJ BEZPEČNOSTI Z 8. NOVEMBRA 2005 O ŠPECIFIKÁCIÁCH TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ A PREVÁDZKOVÝCH REŽIMOV ZARIADENÍ STANOVENÝCH V ČLÁNKU 110 ODS. 7 ÚPLNÉHO ZNENIA ZÁKONA O VEREJNEJ BEZPEČNOSTI (T.U.L.P.S.)

09.08.2010
08.11.2010

2010/0284/UK

X00M

Nariadenia o zákone o tabaku a primárnych zdravotných službách (Škótsko) (Prezentácia tabakových výrobkov a zobrazenie cien)

09.08.2010 01.11.2010

2010/0285/F

T00T

Dohoda medzi vládami Francúzskej republiky, španielskeho kráľovstva, Talianskej republiky a Portugalskej republiky o uznávaní protokolu o skúške vzťahujúceho sa na viacteplotné agregáty používané v rámci vystavovania certifikátov ATP

09.08.2010 08.11.2010

2010/0286/I

X00M

ZÁKON O OPATRENIACH TÝKAJÚCICH SA PREDAJA TEXTILNÝCH A KOŽENÝCH VÝROBKOV A OBUVI

09.08.2010 08.11.2010

 

Aktualizované: 17.8.2010

Publikované: 17.8.2010

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

17.12.2018
Požiadavky na technologické zariadenia a inteligentné dopravné systémy na pozemných komunikáciách
Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

30.11.2018
MDV SR schválilo TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004
Betónové konštrukcie všeobecne
Betón na konštrukcie
Predpäté betónové konštrukcie
Použitie ťaženého predrveného kameniva v nestmelených vrstvách konštrukií vozoviek
Účinnosť od: 01.12.2018
Schválený dodatok č. 1 k TP 047

Schválený dodatok č. 1 k TP 047

19.11.2018
MDV SR schválilo Dodatok č.1/2018 k TP 047
Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek
Účinnosť od: 20.11.2018

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora