Prejsť na navigáciu

zoznam 17.08.2010 Predĺženie pripomienkovacej lehoty (na 6 mesiacov)

Označenie notifikácie
Kód výrobku
Názov predpisu

pripomienkovacia doba do:

pôvodná
novostanovená

2010/0235/D

B20

Zoznam vzorov technických stavebných predpisov - Časť I, Zmeny z februára 2010

22.07.2010

22.10.2010

2010/0236/D

B20

Zmeny v časti II Zoznamu technických stavebných predpisov, znenie z februára 2010

22.07.2010 22.10.2010

2010/0237/D

B20

Zmeny v časti III Zoznamu technických stavebných predpisov, znenie z februára 2010

22.07.2010 22.10.2010

2010/0255/D

T00T

Dodatočné Technické zmluvné podmienky a smernice pre vertikálne dodopravné značky - ZTV VZ

29.07.2010 29.10.20010

2010/0271/UK

X00M

Nariadenia o reklame a propagácii tabakových výrobkov (zobrazenie) (Wales) 2010

02.08.2010
01.11.2010

2010/0282/I

H10

VYHLÁŠKA O ZMENE VYHLÁŠKY MINISTRA HOSPODÁRSTVA A FINANCIÍ – AUTONÓMNA SPRÁVA ŠTÁTNYCH MONOPOLOV (AAMS), PO DOHODE S MINISTROM VNÚTRA – ODDELENÍM VEREJNEJ BEZPEČNOSTI Z 8. NOVEMBRA 2005 O ŠPECIFIKÁCIÁCH TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ A PREVÁDZKOVÝCH REŽIMOV ZARIADENÍ STANOVENÝCH V ČLÁNKU 110 ODS. 7 ÚPLNÉHO ZNENIA ZÁKONA O VEREJNEJ BEZPEČNOSTI (T.U.L.P.S.)

09.08.2010
08.11.2010

2010/0284/UK

X00M

Nariadenia o zákone o tabaku a primárnych zdravotných službách (Škótsko) (Prezentácia tabakových výrobkov a zobrazenie cien)

09.08.2010 01.11.2010

2010/0285/F

T00T

Dohoda medzi vládami Francúzskej republiky, španielskeho kráľovstva, Talianskej republiky a Portugalskej republiky o uznávaní protokolu o skúške vzťahujúceho sa na viacteplotné agregáty používané v rámci vystavovania certifikátov ATP

09.08.2010 08.11.2010

2010/0286/I

X00M

ZÁKON O OPATRENIACH TÝKAJÚCICH SA PREDAJA TEXTILNÝCH A KOŽENÝCH VÝROBKOV A OBUVI

09.08.2010 08.11.2010

 

Aktualizované: 17.8.2010

Publikované: 17.8.2010

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

06.11.2019
Integrované mosty na cestách a diaľniciach
Rozborová úloha

Rozborová úloha

05.11.2019
Strategický reporting stavu vozoviek na úrovni cestnej siete
Návrh úloh RVT

Návrh úloh RVT

17.10.2019
Výzva na zaslanie námetov na riešenie úloh RVT v roku 2020

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora