Prejsť na navigáciu

zoznam 09.12.2010

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2010/0745/B

S00E

Vyhláška o udržateľnom riadení v oblasti recyklácie materiálov a odpadových materiálov [PDF, 40 kB]

30.11.2010*

201002928.SK 2010/0745/B 2

2010/0746/B

SERV 10

Články 38 až 52 návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon z 21. marca 1991 o reforme niektorých verejných hospodárskych sektorov, o zmene a doplnení zákona zo 17. januára 2003 o postavení regulačného úradu odvetvia belgických pôšt a telekomunikácií a zmene a doplnení zákona z 9. júla 2001 o stanovení špecifických nariadení o právnom rámci pre služby v oblasti elektronických podpisov a certifikácie. Uvedené články menia a dopĺňajú zákon z 9. júla 2001 o stanovení špecifických nariadení o právnom rámci pre služby v oblasti elektronických podpisov a certifikácie [PDF, 38 kB]

01.03.2011

201002930.SK 2010/0746/B 2

2010/0747/RO

H10

Návrh rozhodnutia vlády, ktorým sa menia a dopĺňajú metodické usmernenia k aplikácii rozhodnutia vlády č. 77/2009 o organizácii a prevádzkovaní hazardných hier [PDF, 37 kB]

01.03.2011

201002932.SK 2010/0747/RO2

2010/0749/UK

T40T

Dotácie na automobily na elektrický pohon (systém PiCG) [PDF, 38 kB]

02.03.2011

201002944.SK 2010/0749/UK 2

2010/0750/A

B00

Smernice Dolného Rakúska o podpore bývania 2011 [PDF, 37 kB]

03.12.2010*

201002950.SK 2010/0750/A 2

2010/0751/D

B20

Smernica o požiadavkách na stavebný pozor pre stavbu a prevádzku zariadení s ošetrovateľskými a opatrovateľskými službami (Obežník ministerstva pre hospodárstvo, energiu, výstavbu a dopravu z DD.MM.YYYY, X.1-141.01; stav 24.11.2010) [PDF, 37 kB]

03.03.2011

201002955.SK 2010/0751/D 2

2010/0752/E

C00A

Návrh kráľovského výnosu, ktorým sa ustanovujú základné podmienky pre zber, skladovanie, distribúciu a obchodovanie s genetickým materiálom pochádzajúcim z druhov hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných a koní [PDF, 37 kB]

04.03.2011

201002960.SK 2010/0752/E 2

2010/0753/E

V00T

NÁVRH KRÁĽOVSKEJ VYHLÁŠKY, KTORÝM SA REGULUJE INŠTALÁCIA KÁBLOVÝCH ŽĽABOV NA ROZMIESTNENIE ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SIETÍ V RÁMCI CESTNEJ A ŽELEZNIČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY UDRŽIAVANEJ ŠTÁTOM. [PDF, 39 kB]

04.03.2011

201002962.SK 2010/0753/E 2

2010/0754/E

B00

Návrh kráľovskej vyhlášky, ktorým sa schvaľuje „Kódex konštrukčnej ocele (SSC)“ [PDF, 37 kB]

04.03.2011

201002964.SK 2010/0754/E 2

2010/0755/E

C00A

Návrh kráľovskej vyhlášky o pravidelných kontrolách zariadení používaných na fytosanitárne výrobky [PDF, 39 kB]

04.03.2011

201002966.SK 2010/0755/E 2

2010/0756/E

C00A

Návrh kráľovskej vyhlášky, ktorou sa stanovujú základné pravidlá kontroly, ktoré musia spĺňať aktéri v sektore surového ovčieho a kozieho mlieka [PDF, 39 kB]

04.03.2011

201002968.SK 2010/0756/E 2

2010/0734/LT

B20

Nariadenie o schválení nariadení o požiarnej bezpečnosti v obytných budovách, ktoré vydáva riaditeľ požiarneho a bezpečnostného úradu patriaceho pod ministerstvo vnútra

21.02.2011

201002857.SK 2010/0734/LT 2

2010/0736/DK

V00T

Vykonávacie nariadenie k dánskym rádiovým frekvenciám č. 00 068 o používaní frekvencií vo frekvenčnom pásme 24,5 - 26,5 GHz na servisne a technologicky neutrálne účely.

23.02.2011

201002871.SK 2010/0736/DK2

2010/0737/DK

V00T

Vykonávacie nariadenie k dánskym rádiovým frekvenciám č. 00 069 o používaní frekvencií vo frekvenčnom pásme 40,5 - 43,5 GHz na servisne a technologicky neutrálne účely.

23.02.2011

201002873.SK 2010/0737/DK2

2010/0738/S

B00

Správne opatrenia a všeobecné pokyny švédskej rady pre bývanie, stavebníctvo a plánovanie o odstraňovaní ľahko odstrániteľných prekážok na miestach prístupných verejnosti a verejných priestranstvách (BFS 201X:XX HIN 2).

24.02.2011

201002876.SK 2010/0738/S 2

2010/0739/A

B00

Smernice Dolného Rakúska o podpore bývania 2011

28.02.2011

201002890.SK 2010/0739/A 2

2010/0740/F

V10T

Rozhodnutie č. 2010-xxxx Regulačného úradu pre elektronické komunikácie a poštové služby z xx xxx xx, ktorým sa stanovujú podmienky na používanie rádiových frekvencií pre pomocné audio zariadenia na výrobu programov a vysielanie v pásme 1785-1800 MHz

28.02.2011

201002892.SK 2010/0740/F 2

2010/0741/RO

B00

Vyhláška ministerstva regionálneho rozvoja a cestovného ruchu o schválení technického predpisu

Normatívny dokument pre návrh, výrobu a prevádzku ventilačných a klimatizačných systémov, kód I -5: 2010.

28.02.2011 201002897.SK 2010/0741/RO2

2010/0742/NL

X00M

Nariadenie ministra pre infraštruktúru a životné prostredie týkajúce sa zmeny a doplnenia nariadenia o uznaní osvedčenia MOT a kompetenciách pri kontrole v súvislosti so stanovením minimálnej požadovanej hĺbky dezénu pneumatík pre ťažšie vozidlá niekoľkých kategórií a v súvislosti s rôznymi technickými zmenami a doplneniami, a niekoľkých technických zmien v nariadení o vozidlách.

01.03.2011 201002920.SK 2010/0742/NL 2

2010/0743/NL

I10

Zmena a doplnenie nariadenia o vozidlách v súvislosti s rozšírením technických požiadaviek na alkoholové zámky

01.03.2011

201002922.SK 2010/0743/NL 2

2010/0744/A

H10

Krajinský zákon, ktorým sa vydáva krajinský zákon o inštalácii a prevádzkovaní výherných hracích automatov, ako aj o poplatkoch za výherné hracie automaty (Hornorakúsky zákon o výherných hracích automatoch) a mení a dopĺňa hornorakúsky zákon o hracích automatoch a stávkovaní

01.03.2011

201002924.SK 2010/0744/A 2

* fiškálne opatrenie

 

Aktualizované: 10.12.2010

Publikované: 10.12.2010

Aktuálne

Schválené TP 034, TKP 31

Schválené TP 034, TKP 31

01.02.2023
MDV SR schválilo:
TP 034 Metodika stanovenia finančných kritérií na výber hornej stavby vozoviek v cestnom staviteľstve
TKP 31 Zvláštne zemné konštrukcie
Účinnosť od: 01.02.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora