Prejsť na navigáciu

zoznam 09.12.2010

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2010/0745/B

S00E

Vyhláška o udržateľnom riadení v oblasti recyklácie materiálov a odpadových materiálov [PDF, 40 kB]

30.11.2010*

201002928.SK 2010/0745/B 2

2010/0746/B

SERV 10

Články 38 až 52 návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon z 21. marca 1991 o reforme niektorých verejných hospodárskych sektorov, o zmene a doplnení zákona zo 17. januára 2003 o postavení regulačného úradu odvetvia belgických pôšt a telekomunikácií a zmene a doplnení zákona z 9. júla 2001 o stanovení špecifických nariadení o právnom rámci pre služby v oblasti elektronických podpisov a certifikácie. Uvedené články menia a dopĺňajú zákon z 9. júla 2001 o stanovení špecifických nariadení o právnom rámci pre služby v oblasti elektronických podpisov a certifikácie [PDF, 38 kB]

01.03.2011

201002930.SK 2010/0746/B 2

2010/0747/RO

H10

Návrh rozhodnutia vlády, ktorým sa menia a dopĺňajú metodické usmernenia k aplikácii rozhodnutia vlády č. 77/2009 o organizácii a prevádzkovaní hazardných hier [PDF, 37 kB]

01.03.2011

201002932.SK 2010/0747/RO2

2010/0749/UK

T40T

Dotácie na automobily na elektrický pohon (systém PiCG) [PDF, 38 kB]

02.03.2011

201002944.SK 2010/0749/UK 2

2010/0750/A

B00

Smernice Dolného Rakúska o podpore bývania 2011 [PDF, 37 kB]

03.12.2010*

201002950.SK 2010/0750/A 2

2010/0751/D

B20

Smernica o požiadavkách na stavebný pozor pre stavbu a prevádzku zariadení s ošetrovateľskými a opatrovateľskými službami (Obežník ministerstva pre hospodárstvo, energiu, výstavbu a dopravu z DD.MM.YYYY, X.1-141.01; stav 24.11.2010) [PDF, 37 kB]

03.03.2011

201002955.SK 2010/0751/D 2

2010/0752/E

C00A

Návrh kráľovského výnosu, ktorým sa ustanovujú základné podmienky pre zber, skladovanie, distribúciu a obchodovanie s genetickým materiálom pochádzajúcim z druhov hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných a koní [PDF, 37 kB]

04.03.2011

201002960.SK 2010/0752/E 2

2010/0753/E

V00T

NÁVRH KRÁĽOVSKEJ VYHLÁŠKY, KTORÝM SA REGULUJE INŠTALÁCIA KÁBLOVÝCH ŽĽABOV NA ROZMIESTNENIE ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SIETÍ V RÁMCI CESTNEJ A ŽELEZNIČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY UDRŽIAVANEJ ŠTÁTOM. [PDF, 39 kB]

04.03.2011

201002962.SK 2010/0753/E 2

2010/0754/E

B00

Návrh kráľovskej vyhlášky, ktorým sa schvaľuje „Kódex konštrukčnej ocele (SSC)“ [PDF, 37 kB]

04.03.2011

201002964.SK 2010/0754/E 2

2010/0755/E

C00A

Návrh kráľovskej vyhlášky o pravidelných kontrolách zariadení používaných na fytosanitárne výrobky [PDF, 39 kB]

04.03.2011

201002966.SK 2010/0755/E 2

2010/0756/E

C00A

Návrh kráľovskej vyhlášky, ktorou sa stanovujú základné pravidlá kontroly, ktoré musia spĺňať aktéri v sektore surového ovčieho a kozieho mlieka [PDF, 39 kB]

04.03.2011

201002968.SK 2010/0756/E 2

2010/0734/LT

B20

Nariadenie o schválení nariadení o požiarnej bezpečnosti v obytných budovách, ktoré vydáva riaditeľ požiarneho a bezpečnostného úradu patriaceho pod ministerstvo vnútra

21.02.2011

201002857.SK 2010/0734/LT 2

2010/0736/DK

V00T

Vykonávacie nariadenie k dánskym rádiovým frekvenciám č. 00 068 o používaní frekvencií vo frekvenčnom pásme 24,5 - 26,5 GHz na servisne a technologicky neutrálne účely.

23.02.2011

201002871.SK 2010/0736/DK2

2010/0737/DK

V00T

Vykonávacie nariadenie k dánskym rádiovým frekvenciám č. 00 069 o používaní frekvencií vo frekvenčnom pásme 40,5 - 43,5 GHz na servisne a technologicky neutrálne účely.

23.02.2011

201002873.SK 2010/0737/DK2

2010/0738/S

B00

Správne opatrenia a všeobecné pokyny švédskej rady pre bývanie, stavebníctvo a plánovanie o odstraňovaní ľahko odstrániteľných prekážok na miestach prístupných verejnosti a verejných priestranstvách (BFS 201X:XX HIN 2).

24.02.2011

201002876.SK 2010/0738/S 2

2010/0739/A

B00

Smernice Dolného Rakúska o podpore bývania 2011

28.02.2011

201002890.SK 2010/0739/A 2

2010/0740/F

V10T

Rozhodnutie č. 2010-xxxx Regulačného úradu pre elektronické komunikácie a poštové služby z xx xxx xx, ktorým sa stanovujú podmienky na používanie rádiových frekvencií pre pomocné audio zariadenia na výrobu programov a vysielanie v pásme 1785-1800 MHz

28.02.2011

201002892.SK 2010/0740/F 2

2010/0741/RO

B00

Vyhláška ministerstva regionálneho rozvoja a cestovného ruchu o schválení technického predpisu

Normatívny dokument pre návrh, výrobu a prevádzku ventilačných a klimatizačných systémov, kód I -5: 2010.

28.02.2011 201002897.SK 2010/0741/RO2

2010/0742/NL

X00M

Nariadenie ministra pre infraštruktúru a životné prostredie týkajúce sa zmeny a doplnenia nariadenia o uznaní osvedčenia MOT a kompetenciách pri kontrole v súvislosti so stanovením minimálnej požadovanej hĺbky dezénu pneumatík pre ťažšie vozidlá niekoľkých kategórií a v súvislosti s rôznymi technickými zmenami a doplneniami, a niekoľkých technických zmien v nariadení o vozidlách.

01.03.2011 201002920.SK 2010/0742/NL 2

2010/0743/NL

I10

Zmena a doplnenie nariadenia o vozidlách v súvislosti s rozšírením technických požiadaviek na alkoholové zámky

01.03.2011

201002922.SK 2010/0743/NL 2

2010/0744/A

H10

Krajinský zákon, ktorým sa vydáva krajinský zákon o inštalácii a prevádzkovaní výherných hracích automatov, ako aj o poplatkoch za výherné hracie automaty (Hornorakúsky zákon o výherných hracích automatoch) a mení a dopĺňa hornorakúsky zákon o hracích automatoch a stávkovaní

01.03.2011

201002924.SK 2010/0744/A 2

* fiškálne opatrenie

 

Aktualizované: 10.12.2010

Publikované: 10.12.2010

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora