Prejsť na navigáciu

zoznam 08.11.2010

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2010/0681/I

X00M

Návrh medziministerskej vyhlášky podľa článku 2.1 zákona 55 z 8. apríla 2010 - „Ustanovenia v oblasti textilných výrobkov, kožených tovarov a obuvi“

17.01.2011

201002537.SK 2010/0681/I 2

2010/0682/F

SERV

Dekrét prijatý na vykonanie článkov 1369-7 a 1369-8 občianskeho zákonníka a týkajúci sa časového označovania

19.01.2010

201002543.SK 2010/0682/F 2

2010/0683/F

SERV

Výnos o uznávaní spôsobilosti poskytovateľov služieb elektronických časových pečiatok a o akreditácií orgánov, ktoré pristupujú k ich hodnoteniu

19.01.2010

201002545.SK 2010/0683/F 2

2010/0684/F

C10C

Výnos týkajúci sa zákazu používania niektorých výrobkov uvedených v článku L253-1 poľnohospodárskeho zákonníka v miestach navštevovaných širokou verejnosťou alebo skupinami zraniteľných osôb

19.01.2010

201002548.SK 2010/0684/F 2

2010/0685/A

C00C

Nariadenie Spolkového ministra zdravotníctva, ktorým sa mení nariadenie týkajúce sa uvádzania do obehu, dovozu a prepravy bylinných zmesí, ktoré obsahujú látky s podobným účinkom ako marihuana

29.10.2010*

201002550.SK 2010/0685/A 2

2010/0686/S

X00M

Nariadenia a všeobecné usmernenia Švédskeho úradu pre radiačnú bezpečnosť týkajúce sa sušenia pomocou mikrovĺn

19.01.2011

201002551.SK 2010/0686/S 2

2010/0688/NL

T00T

Návrh nariadenia holandského ministra infraštruktúry a životného prostredia o zmene a doplnení nariadenia o vozidlách vo vzťahu k doplneniu vybraných technických požiadaviek na povolenie prevádzky elektricky poháňaných a hybridných elektrických vozidiel v premávke v Holandsku a vo vzťahu k doplneniu vybraných vnútroštátnych požiadaviek na povolenia, súvisiace so správaním sa motorových vozidiel v premávke

20.01.2011

201002555.SK 2010/0688/NL 2

2010/0689/B

S00S

Kráľovský výnos o povinnej kontrole rozprašovačov, ktorým sa mení a dopĺňa kráľovský výnos z 10. novembra 2005 o odmenách podľa článku 5 zákona z 9. decembra 2004 o financovaní Federálnej agentúry pre bezpečnosť potravinového reťazca.

20.01.2011

201002557.SK 2010/0689/B 2

2010/0690/A

B00

Popis výkonov dopravnej infraštruktúry verzia 2 (20101001)-FSV-VI 002

24.01.2011

201002578.SK 2010/0690/A 2

2010/0691/E

C10A

Návrh kráľovského dekrétu, ktorým sa mení a dopĺňa kráľovský dekrét č. 121/2004 z 23. januára o identifikácii živých, čerstvých, mrazených a varených rybárskych výrobkov, produktov akvakultúry a mäkkýšov.

24.01.2011

201002580.SK 2010/0691/E 2

2010/0692/E

C10A

Návrh kráľovského dekrétu, ktorým sa mení kráľovský dekrét 1380/2002 z 20. decembra o identifikácii mrazených a hlboko mrazených rybárskych výrobkov, výrobkov z akvakultúry a výrobkov z mäkkýšov.

24.01.2011

201002582.SK 2010/0692/E 2

2010/0693/D

C50A

Tretie nariadenie o zmene dovozu potravín - nariadenie

24.01.2011

201002584.SK 2010/0693/D 2

* akceptovaná žiadosť o zrýchlený postup z naliehavých dôvodov podľa č. 9 ods. 7 smernice 98/34/ES

 

Aktualizované: 8.11.2010

Publikované: 8.11.2010

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora