Prejsť na navigáciu

zoznam 08.11.2010

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2010/0681/I

X00M

Návrh medziministerskej vyhlášky podľa článku 2.1 zákona 55 z 8. apríla 2010 - „Ustanovenia v oblasti textilných výrobkov, kožených tovarov a obuvi“

17.01.2011

201002537.SK 2010/0681/I 2

2010/0682/F

SERV

Dekrét prijatý na vykonanie článkov 1369-7 a 1369-8 občianskeho zákonníka a týkajúci sa časového označovania

19.01.2010

201002543.SK 2010/0682/F 2

2010/0683/F

SERV

Výnos o uznávaní spôsobilosti poskytovateľov služieb elektronických časových pečiatok a o akreditácií orgánov, ktoré pristupujú k ich hodnoteniu

19.01.2010

201002545.SK 2010/0683/F 2

2010/0684/F

C10C

Výnos týkajúci sa zákazu používania niektorých výrobkov uvedených v článku L253-1 poľnohospodárskeho zákonníka v miestach navštevovaných širokou verejnosťou alebo skupinami zraniteľných osôb

19.01.2010

201002548.SK 2010/0684/F 2

2010/0685/A

C00C

Nariadenie Spolkového ministra zdravotníctva, ktorým sa mení nariadenie týkajúce sa uvádzania do obehu, dovozu a prepravy bylinných zmesí, ktoré obsahujú látky s podobným účinkom ako marihuana

29.10.2010*

201002550.SK 2010/0685/A 2

2010/0686/S

X00M

Nariadenia a všeobecné usmernenia Švédskeho úradu pre radiačnú bezpečnosť týkajúce sa sušenia pomocou mikrovĺn

19.01.2011

201002551.SK 2010/0686/S 2

2010/0688/NL

T00T

Návrh nariadenia holandského ministra infraštruktúry a životného prostredia o zmene a doplnení nariadenia o vozidlách vo vzťahu k doplneniu vybraných technických požiadaviek na povolenie prevádzky elektricky poháňaných a hybridných elektrických vozidiel v premávke v Holandsku a vo vzťahu k doplneniu vybraných vnútroštátnych požiadaviek na povolenia, súvisiace so správaním sa motorových vozidiel v premávke

20.01.2011

201002555.SK 2010/0688/NL 2

2010/0689/B

S00S

Kráľovský výnos o povinnej kontrole rozprašovačov, ktorým sa mení a dopĺňa kráľovský výnos z 10. novembra 2005 o odmenách podľa článku 5 zákona z 9. decembra 2004 o financovaní Federálnej agentúry pre bezpečnosť potravinového reťazca.

20.01.2011

201002557.SK 2010/0689/B 2

2010/0690/A

B00

Popis výkonov dopravnej infraštruktúry verzia 2 (20101001)-FSV-VI 002

24.01.2011

201002578.SK 2010/0690/A 2

2010/0691/E

C10A

Návrh kráľovského dekrétu, ktorým sa mení a dopĺňa kráľovský dekrét č. 121/2004 z 23. januára o identifikácii živých, čerstvých, mrazených a varených rybárskych výrobkov, produktov akvakultúry a mäkkýšov.

24.01.2011

201002580.SK 2010/0691/E 2

2010/0692/E

C10A

Návrh kráľovského dekrétu, ktorým sa mení kráľovský dekrét 1380/2002 z 20. decembra o identifikácii mrazených a hlboko mrazených rybárskych výrobkov, výrobkov z akvakultúry a výrobkov z mäkkýšov.

24.01.2011

201002582.SK 2010/0692/E 2

2010/0693/D

C50A

Tretie nariadenie o zmene dovozu potravín - nariadenie

24.01.2011

201002584.SK 2010/0693/D 2

* akceptovaná žiadosť o zrýchlený postup z naliehavých dôvodov podľa č. 9 ods. 7 smernice 98/34/ES

 

Aktualizované: 8.11.2010

Publikované: 8.11.2010

Aktuálne

Schválené TP 034, TKP 31

Schválené TP 034, TKP 31

01.02.2023
MDV SR schválilo:
TP 034 Metodika stanovenia finančných kritérií na výber hornej stavby vozoviek v cestnom staviteľstve
TKP 31 Zvláštne zemné konštrukcie
Účinnosť od: 01.02.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora