Prejsť na navigáciu

zoznam 04.10.2010

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2010/0612/I

SERV 60

Vykonávacia vyhláška o technických a organizačných opatreniach na prevádzku okamžitých lotérií s účasťou na diaľku

13.12.2010

2010/0613/E

SERV 50

Návrh nariadenia Ministerstva vnútra o súkromných bezpečnostných opatreniach

14.12.2010

201002269.SK 2010/0613/E 2

2010/0614/E

SERV 50

Návrh nariadenia Ministerstva vnútra o súkromných bezpečnostných firmách

14.12.2010

201002270.SK 2010/0614/E 2

2010/0616/F

SERV

Návrh zákona o cene digitálnej knihy

14.12.2010

2010/0617/D

B10

Smernica DAfStb „Betón podľa DIN EN 206-1 a DIN 1045-2 s recyklovaným drveným kamenivom podľa DIN EN 12620“

14.12.2010

2010/0618/I

S40E

Ministerská vyhláška, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy k zákonnej vyhláške č. 75 z 29. apríla 2010 – Reorganizácia a revízia nariadení o hnojivách v zmysle článku 13 zákona č. 88 zo 7. júla 2009

15.12.2010

2010/0619/E

SERV 50

Návrh nariadenia ministerstva vnútra o pracovníkoch súkromnej bezpečnostnej služby

15.12.2010

201002283.SK 2010/0619/E 2

2010/0620/E

SERV 50

Návrh nariadenia ministra vnútra o prevádzke súkromných bezpečnostných poplašných systémov

16.12.2010

201002287.SK 2010/0620/E 2

2010/0632/CZ

H10

Návrh zákona zo dňa ..... 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 202/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších zmien a doplnení

23.12.2010

201002343.SK 2010/0632/CZ 

2010/0633/UK

SERV 60

Nariadenie o porušení autorských práv na internete (úvodné záväzky) (zdieľanie nákladov) z roku 2011

23.12.2010

201002345.SK 2010/0633/UK2

2010/0634/RO

C10C

Núdzové nariadenie o zmene a doplnení zákona č. 126/1995 o stave výbušných materiálov

24.12.2010

201002352.SK 2010/0634/RO 2

2010/0635/RO

C10C

Rozhodnutie o zmene a doplnení prílohy k vládnemu rozhodnutiu č. 536/2002 na schvaľovanie technických noriem týkajúcich sa vlastníctva, prípravy, likvidácie, prevozu, uchovávania a používania výbušných materiálov používaných pri všetkých ostatných výkonoch špecifických pre činnosti vykonávané držiteľmi a experimentovania a manipulácie s nimi, ako aj udeľovanie oprávnení výrobcom zábavnej pyrotechniky a pyrotechnikom

24.12.2010

201002354.SK 2010/0635/RO 2

2010/0637/NL

B00

Nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa stavebná vyhláška z roku 2003 (zmeny a doplnenia týkajúce sa úrovne konštrukčnej bezpečnosti pri renovácii stavieb, ktoré nie sú budovami, a uvedenia určitých noriem)

27.12.2010

201002363.SK 2010/0637/NL 2

2010/0639/FIN

B00

Vyhláška Ministerstva životného prostredia o vnútornom prostredí a vetraní budov, národná zbierka stavebných zákonov Fínska, D2, nariadenia a usmernenia

28.12.2010

201002368.SK 2010/0639/FIN2

2010/0640/FIN

B00

Vyhláška ministerstva životného prostredia o energetickej účinnosti budov, národná zbierka stavebných predpisov Fínska, D3, nariadenia a usmernenia

28.12.2010

201002370.SK 2010/0640/FIN 2

2010/0641/FIN

B00

Vyhláška Ministerstva životného prostredia: výpočet spotreby energie a požiadavky na vykurovanie budov, národná zbierka stavebných zákonov Fínska, D5, usmernenia

28.12.2010

201002372.SK 2010/0641/FIN 2

2010/0642/S

C10

návrh zákona o novelizácii zákona (1991:1969), ktorým sa zakazujú určité dopujúce látky

29.12.2010

201002374.SK 2010/0642/S 2

 

Aktualizované: 4.10.2010

Publikované: 4.10.2010

Aktuálne

Schválené TP 034, TKP 31

Schválené TP 034, TKP 31

01.02.2023
MDV SR schválilo:
TP 034 Metodika stanovenia finančných kritérií na výber hornej stavby vozoviek v cestnom staviteľstve
TKP 31 Zvláštne zemné konštrukcie
Účinnosť od: 01.02.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora