Prejsť na navigáciu

zoznam 04.10.2010

Označenie notifikácie Kód výrobku
Názov predpisu

Pripomienkovacia doba do

Oznam

2010/0612/I

SERV 60

Vykonávacia vyhláška o technických a organizačných opatreniach na prevádzku okamžitých lotérií s účasťou na diaľku

13.12.2010

2010/0613/E

SERV 50

Návrh nariadenia Ministerstva vnútra o súkromných bezpečnostných opatreniach

14.12.2010

201002269.SK 2010/0613/E 2

2010/0614/E

SERV 50

Návrh nariadenia Ministerstva vnútra o súkromných bezpečnostných firmách

14.12.2010

201002270.SK 2010/0614/E 2

2010/0616/F

SERV

Návrh zákona o cene digitálnej knihy

14.12.2010

2010/0617/D

B10

Smernica DAfStb „Betón podľa DIN EN 206-1 a DIN 1045-2 s recyklovaným drveným kamenivom podľa DIN EN 12620“

14.12.2010

2010/0618/I

S40E

Ministerská vyhláška, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy k zákonnej vyhláške č. 75 z 29. apríla 2010 – Reorganizácia a revízia nariadení o hnojivách v zmysle článku 13 zákona č. 88 zo 7. júla 2009

15.12.2010

2010/0619/E

SERV 50

Návrh nariadenia ministerstva vnútra o pracovníkoch súkromnej bezpečnostnej služby

15.12.2010

201002283.SK 2010/0619/E 2

2010/0620/E

SERV 50

Návrh nariadenia ministra vnútra o prevádzke súkromných bezpečnostných poplašných systémov

16.12.2010

201002287.SK 2010/0620/E 2

2010/0632/CZ

H10

Návrh zákona zo dňa ..... 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 202/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších zmien a doplnení

23.12.2010

201002343.SK 2010/0632/CZ 

2010/0633/UK

SERV 60

Nariadenie o porušení autorských práv na internete (úvodné záväzky) (zdieľanie nákladov) z roku 2011

23.12.2010

201002345.SK 2010/0633/UK2

2010/0634/RO

C10C

Núdzové nariadenie o zmene a doplnení zákona č. 126/1995 o stave výbušných materiálov

24.12.2010

201002352.SK 2010/0634/RO 2

2010/0635/RO

C10C

Rozhodnutie o zmene a doplnení prílohy k vládnemu rozhodnutiu č. 536/2002 na schvaľovanie technických noriem týkajúcich sa vlastníctva, prípravy, likvidácie, prevozu, uchovávania a používania výbušných materiálov používaných pri všetkých ostatných výkonoch špecifických pre činnosti vykonávané držiteľmi a experimentovania a manipulácie s nimi, ako aj udeľovanie oprávnení výrobcom zábavnej pyrotechniky a pyrotechnikom

24.12.2010

201002354.SK 2010/0635/RO 2

2010/0637/NL

B00

Nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa stavebná vyhláška z roku 2003 (zmeny a doplnenia týkajúce sa úrovne konštrukčnej bezpečnosti pri renovácii stavieb, ktoré nie sú budovami, a uvedenia určitých noriem)

27.12.2010

201002363.SK 2010/0637/NL 2

2010/0639/FIN

B00

Vyhláška Ministerstva životného prostredia o vnútornom prostredí a vetraní budov, národná zbierka stavebných zákonov Fínska, D2, nariadenia a usmernenia

28.12.2010

201002368.SK 2010/0639/FIN2

2010/0640/FIN

B00

Vyhláška ministerstva životného prostredia o energetickej účinnosti budov, národná zbierka stavebných predpisov Fínska, D3, nariadenia a usmernenia

28.12.2010

201002370.SK 2010/0640/FIN 2

2010/0641/FIN

B00

Vyhláška Ministerstva životného prostredia: výpočet spotreby energie a požiadavky na vykurovanie budov, národná zbierka stavebných zákonov Fínska, D5, usmernenia

28.12.2010

201002372.SK 2010/0641/FIN 2

2010/0642/S

C10

návrh zákona o novelizácii zákona (1991:1969), ktorým sa zakazujú určité dopujúce látky

29.12.2010

201002374.SK 2010/0642/S 2

 

Aktualizované: 4.10.2010

Publikované: 4.10.2010

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

17.12.2018
Požiadavky na technologické zariadenia a inteligentné dopravné systémy na pozemných komunikáciách
Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

30.11.2018
MDV SR schválilo TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004
Betónové konštrukcie všeobecne
Betón na konštrukcie
Predpäté betónové konštrukcie
Použitie ťaženého predrveného kameniva v nestmelených vrstvách konštrukií vozoviek
Účinnosť od: 01.12.2018
Schválený dodatok č. 1 k TP 047

Schválený dodatok č. 1 k TP 047

19.11.2018
MDV SR schválilo Dodatok č.1/2018 k TP 047
Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek
Účinnosť od: 20.11.2018

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora