SSC>Pre verejnosť>Podania a sťažnosti>Pôsobnosť oddelenia vnútornej kontroly v rámci organizačného poriadku SSC
Prejsť na navigáciu

Pôsobnosť oddelenia vnútornej kontroly v rámci organizačného poriadku SSC

Oddelenie vnútornej kontroly

  • je organizačne začlenené do Úseku generálneho riaditeľa SSC,
  • je súčasťou vnútorného kontrolného systému SSC a zabezpečuje jeho vytváranie,
  • koordinuje, zabezpečuje a vykonáva vnútornú kontrolnú činnosť v organizácii, ktorá je určená ustanoveniami:
- zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v podmienkach SSC,
- vnútorných noriem SSC,

  • zostavuje plány vlastnej kontrolnej činnosti a koordinuje kontroly ostatných organizačných zložiek (Investičná výstavba a správa ciest v BA, BB, ZA, KE), vypracúva vyhodnotenia ich plnenia, vykonáva mimoriadne kontroly podľa požiadaviek generálneho riaditeľa,
  • prijíma, eviduje, prešetruje a vybavuje sťažnosti, týkajúce sa činnosti SSC a jej organizačných zložiek (Investičná výstavba a správa ciest v BA, BB, ZA, KE), ktoré zabezpečujú prípravu a realizáciu stavieb a správu a prevádzku ciest I. triedy v správe SSC,
  • vedie centrálnu evidenciu sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sťažnostiach“).

   

 

Aktualizované: 12.9.2022

Publikované: 4.6.2010

Aktuálne

Bezpečnosť cestnej premávky 2022

Bezpečnosť cestnej premávky 2022

27.09.2022

V dňoch 12.09.2022 – 14.09.2022 sa už po šestnásty krát konala, tak ako aj po minulé roky pod záštitou ministra dopravy a výstavby (MDV) SR, konferencia s medzinárodnou účasťou „Bezpečnosť cestnej premávky „BECEP 2022“.

Schválene dodatok 1 k TKP 26, dodatok 1 ku KLAZ 1/2019

Schválene dodatok 1 k TKP 26, dodatok 1 ku KLAZ 1/2019

25.07.2022
MDV SR schválilo:
Dodatok č. 1/2022 k TKP 26
Dodatok č. 1/2022 ku KLAZ 1/2019
Účinnosť od: 20.07.2022
Schválené TP 039

Schválené TP 039

01.07.2022
MDV SR schválilo:
TP 039 Používanie posypových materiálov na zimnú údržbu pozemných komunikácií
Účinnosť od: 01.07.2022

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora