SSC>Pre verejnosť>Podania a sťažnosti>Ako podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť
Prejsť na navigáciu

Ako podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť

Pre podanie žiadosti, návrhu alebo podnetu je možné použiť jeden zo spôsobov nižšie uvedených pre podanie sťažnosti, prípadne emailovou formou na adresu: info@ssc.sk

Sťažnosť musí spĺňať zákonom č. 9/2010 Z. z. definované náležitosti a podáva sa nasledovne:

  • písomne v listinnej podobe zasielať na adresu:

   Slovenská správa ciest
Miletičova 19
P.O.BOX 19
826 19 Bratislava

  • osobne v listinnej podobe do podateľne SSC v úradných hodinách:
 
 pondelok – štvrtok    8:00 – 15:00 hod.

piatok             8:00 – 14:00 hod.Ak sa sťažovateľ dostaví osobne podať sťažnosť, ktorú nemá vyhotovenú písomne, zamestnanec SSC sťažovateľa prijme a umožní mu, aby si sťažnosť v listinnej podobe vyhotovil.

  

Aktualizované: 12.9.2022

Publikované: 4.6.2010

Aktuálne

Bezpečnosť cestnej premávky 2022

Bezpečnosť cestnej premávky 2022

27.09.2022

V dňoch 12.09.2022 – 14.09.2022 sa už po šestnásty krát konala, tak ako aj po minulé roky pod záštitou ministra dopravy a výstavby (MDV) SR, konferencia s medzinárodnou účasťou „Bezpečnosť cestnej premávky „BECEP 2022“.

Schválene dodatok 1 k TKP 26, dodatok 1 ku KLAZ 1/2019

Schválene dodatok 1 k TKP 26, dodatok 1 ku KLAZ 1/2019

25.07.2022
MDV SR schválilo:
Dodatok č. 1/2022 k TKP 26
Dodatok č. 1/2022 ku KLAZ 1/2019
Účinnosť od: 20.07.2022
Schválené TP 039

Schválené TP 039

01.07.2022
MDV SR schválilo:
TP 039 Používanie posypových materiálov na zimnú údržbu pozemných komunikácií
Účinnosť od: 01.07.2022

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora