SSC>Odborné akcie>Cestná konferencia>Cestná konferencia 2019
Prejsť na navigáciu

Cestná konferencia 2019

V dňoch 26. – 27. marca 2019 sa v hoteli Holiday Inn v Bratislave uskutoční Cestná konferencia 2019 pod záštitou ministra dopravy a výstavby SR Árpada Érseka.

Témy konferencie:

  • 50 rokov výstavby diaľnic na Slovensku
  • Rozvoj, financovanie a výstavba cestnej infraštruktúry
  • Líniové stavby, cestná doprava a ich vplyv na životné prostredie
  • Správa prevádzka a údržba cestných komunikácií

Slovenská správa ciest bude prezentovať nasledovné príspevky:

  • Peter Pšenek – Nový cestný most cez Dunaj medzi mestami Komárno-Komárom


 

Aktualizované: 11.3.2019

Publikované: 11.3.2019

Aktuálne

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

Schválené TP 023, TP 110, TKP 10

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 023, TP 110, TKP 10
TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení
TP 110 Vodiace steny
TKP 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia

Účinnosť od: 01.06.2019

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

Schválené TP 010, TP 037, TP 108, TP 109

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 010, TP 037, TP 108, TP 109
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP 037 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Betónové zvodidlá
TP 108 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Oceľové zvodidlá

TP 109 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Dočasné zvodidlá
Účinnosť od: 01.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora