SSC>Odborné akcie>Cestná konferencia>Cestná konferencia 2019
Prejsť na navigáciu

Cestná konferencia 2019

V dňoch 26. – 27. marca 2019 sa v hoteli Holiday Inn v Bratislave uskutoční Cestná konferencia 2019 pod záštitou ministra dopravy a výstavby SR Árpada Érseka.

Témy konferencie:

  • 50 rokov výstavby diaľnic na Slovensku
  • Rozvoj, financovanie a výstavba cestnej infraštruktúry
  • Líniové stavby, cestná doprava a ich vplyv na životné prostredie
  • Správa prevádzka a údržba cestných komunikácií

Slovenská správa ciest bude prezentovať nasledovné príspevky:

  • Peter Pšenek – Nový cestný most cez Dunaj medzi mestami Komárno-Komárom


 

Aktualizované: 11.3.2019

Publikované: 11.3.2019

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

08.01.2021
Určovanie zaťažiteľnosti mostov pozemných komunikácií a lávok pre chodcov
Schválené TP 001, TP 008

Schválené TP 001, TP 008

15.12.2020
MDV SR schválilo:
TP 001 Asfaltové mostné závery
TP 008 Podpovrchové mostné závery

Účinnosť od: 15.12.2020
Schválené TKP 5, dodatok č. 1 k TKP 18

Schválené TKP 5, dodatok č. 1 k TKP 18

15.12.2020
MDV SR schválilo:
TKP 5 Podkladové vrstvy z nestmelených a hydraulicky stmelených zmesí
Dodatok č. 1/2020 k TKP 18 Betón na konštrukcie
Účinnosť od: 15.12.2020

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora