SSC>Odborné akcie>Cestná konferencia>Cestná konferencia 2019
Prejsť na navigáciu

Cestná konferencia 2019

V dňoch 26. – 27. marca 2019 sa v hoteli Holiday Inn v Bratislave uskutoční Cestná konferencia 2019 pod záštitou ministra dopravy a výstavby SR Árpada Érseka.

Témy konferencie:

  • 50 rokov výstavby diaľnic na Slovensku
  • Rozvoj, financovanie a výstavba cestnej infraštruktúry
  • Líniové stavby, cestná doprava a ich vplyv na životné prostredie
  • Správa prevádzka a údržba cestných komunikácií

Slovenská správa ciest bude prezentovať nasledovné príspevky:

  • Peter Pšenek – Nový cestný most cez Dunaj medzi mestami Komárno-Komárom


 

Aktualizované: 11.3.2019

Publikované: 11.3.2019

Aktuálne

Schválené TP 034, TKP 31

Schválené TP 034, TKP 31

01.02.2023
MDV SR schválilo:
TP 034 Metodika stanovenia finančných kritérií na výber hornej stavby vozoviek v cestnom staviteľstve
TKP 31 Zvláštne zemné konštrukcie
Účinnosť od: 01.02.2023

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

Schválené VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, VL 6.4

19.01.2023
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
VL6.2 Vodorovné dopravné značky
VL6.3 Svetelné signály
VL6.4 Vodiace dopravné zariadenia
Účinnosť od: 20.01.2023
Schválené TP 117, TP 118

Schválené TP 117, TP 118

19.01.2023
MDV SR schválilo:
TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení
TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Účinnosť od: 20.01.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora