Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SSC>Odborné akcie>Cestársky deň>8. Cestársky deň
Prejsť na navigáciu

8. Cestársky deň

Termín: 29. jún 2011

Téma: Geosyntetika na R1

Program:
IGS Slovensko, ING. RADOVAN BASLÍK, CSC.
Predstavenie Slovenskej Geosyntetickej spoločnosti a IGS Slovensko


MACCAFERRI CENTRAL EUROPE,S.R.O.,
RNDR. BRANISLAV PRELOVSKÝ, ING. JOZEF SŇAHNIČAN,

Aplikácia geosyntetických materiálov pre oporné konštrukcie a zárezy
na 4. úseku stavby R1 Banská Bystrica – Severný obchvat


CHÉMIA-SERVIS,A.S., MGR. JÁN HASENOVIČ
Použitie geosyntetických materiálov pre rôzne aplikačnéné oblasti pri výstavbe R1


TECTUM-GEOSYNTHETIC,S.R.O., ING. RADOVAN BASLÍK, CSC.
Oporný systém GEOMUR-TW1 na rýchlostnej ceste R1

Odborný garant:
ING. RADOVAN BASLÍK, CSC, IGS Slovensko

Počet účastníkov: 54
Odborné fórum začalo stručným predstavením SLOVENSKEJ GEOTECHNICKEJ SPOLOČNOSTI A IGS SLOVENSKO. Ing. Baslík informoval o základných cieľoch IGS a IGS Slovensko. Predstavil členov spoločnosti a ich odbornú činnosti.
Nasledovali odborné prednášky k aplikácii a použitiu geosyntetických materiálov na stavbe R1.


Zástupcovia spoločnosti Maccaferri vecne oboznámili účastníkov s konkrétnymi riešeniami a ich úlohami, ktoré realizujú na 4. úseku stavby R1. Aj názorné fotografie ktoré zverejnili zachytávali hlavne použité systémy Maccaferri. Ich výhodou je ponuka komplexného riešenia či už pre investora, projektanta, dodávateľa. Na R1 dodali realizačnú projektovú dokumentáciu pre vybrané objekty oporných múrov, zárubných konštrukcii, návrh sanačných opatrení aj monitoringu. Na fóre popísali aj riešenie pre R1 v kontakte so železničnou traťou, vysporiadanie sa so zosuvným územím a s mäkkými náplavovými ílmi aluviálnej nivy Hrona. Vybrané objekty a zaujímavé riešenia na nich aj podrobnejšie popísali, ako napr. oporný múr v okružnej križovatke, mikropilótový základ, zárez nad tunelom, vystuženie telesa násypu, vystuženú zemnú konštrukciu so zeleným lícom, a i.. Krátko informovali o možnostiach drenážnych geokompozitov.


Chémia-servis predstavila realizované konštrukcie v križovatkách na R1 kde bolo potrebné:

 • zvýšenie únosnosti podložia – separácia konštrukčných vrstiev + vystuženie podložia
 • vybudovanie drenážnych rigolov – izolačná fólia + ochranná geotextília
 • ochrana izolácie spodnej dosky a mostnej opory
 • separácia zásypového materiálu od gabiónovej konštrukcie, fixácia vôd a zabraňovanie vyplavovania jemnozrnnej frakcie.

Chemia-servis od začiatku ponúka riešenia pre ekologické stavby, ktoré sa osvedčili a sú vyhľadávané.


Originálny certifikovaný oporný systém Geomur-TW1, ktorý sa skladá z tuhého lícového opevnenia a bloku vystuženej zeminy na R1 predstavila nakoniec spoločnosť Tectum-Geosynthetic. Na R1 je použitý tento systém na vystuženom opornom múre, mostnej opore a krídle. Na stavbe R1 je realizovaných 16 samostatných Geomurov-TW1. Odborný garant informoval aj o konštrukciách rámp a ich špeciálnom posúdení.
Ukážky zo stavieb R1 boli doplnené aj o rozmernú konštrukciu na ceste II. triedy_ Oravská Lesná.


Otázky geotechnického fóra boli zamerané na:

 • náletové rastlinstvo na konštrukciách
 • možnosti zvyšovania životnosti vozoviek spevňovaním podkladových konštrukčných vrstiev
 • monitoring po realizácii
 • použitie fólie pri riešení odvodnenia pod násypom
 • tvary prierezov konštrukčných prvkov
 • použitie kameniva do trojuholníkového prierezu geomreže, zaklínenie frakcie
 • použitie jednoosovej geomreže
 • dodávatelia komponentov/tvárnic, ceny
 • životnosť realizovaných konštrukcií/geotechnických systémov, spôsob opráv
 • kotevný systém geomreží
 • spôsob priebežného odvodnenia za múrom
 • riešenia pri vodných tokoch803
img 4809
img 4810
img 4813
82
84
img 4811
95
97
98
img 4804
804
812
813
814
815
817
819
829
834
836
img 4816
img 4817
img 4819
img 4820
img 4821
img 4822
img 4824
img 4826
img 4832
img 4833
img 4834
img 4835
img 4836
img 4837
img 4838
img 4839
img 4840
img 4842
img 4843
img 4845
img 4846
img 4847
img 4848
img 4849
img 4850
img 4851
img 4853
img 4855
img 4856
img 4857
img 4858
img 4860
img 4861
img 4862
img 4865
img 4867
img 4870

Publikované: 1.7.2011

Aktuálne

BECEP 2024

BECEP 2024

07.11.2023
V dňoch 19.09.2024 – 20.09.2024 v priestoroch Hotela Patria****, Štrbské Pleso už po osemnásty krát uskutoční, tak ako aj po minulé roky pod záštitou ministra dopravy (MD) SR, konferencia s medzinárodnou účasťou „Bezpečnosť cestnej premávky „BECEP 2024“.
Všetkých účastníkov na túto konferenciu s medzinárodnou účasťou srdečne pozývame.
Pozvánku s podrobným programom nájdete na: BECEP 2024
Schválené TP 119

Schválené TP 119

03.05.2024
MD SR schválilo:
TP 119 Technologické vybavenie. Spoločné požiadavky
Účinnosť od: 01.05.2024
Schválené TP 73 6101, TP 73 6102, TP 73 6110

Schválené TP 73 6101, TP 73 6102, TP 73 6110

28.03.2024
MD SR schválilo:
TP 73 6101 Projektovanie diaľnic
TP 73 6102 Projektovanie ciest
TP 73 6110 Projektovanie miestnych ciest

Účinnosť od: 01.04.2024
TP 73 6101, TP 73 6102, TP 73 6110 sú súčasťou súboru STN 73 6100, STN 73 6101, STN 73 6102 a STN 73 6110.
Viac informácií nájdete na https://www.normoff.gov.sk/

 

Odkazy

 • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 • Národná diaľničná spoločnosť
 • Užitočné odkazy
 • Technická podpora