Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Prejsť na navigáciu

I/72 Rimavské Brezovo – most ev. č. 72-009

I/72 Rimavské Brezovo – most ev. č. 72-009
Termín začatia stavby:
2017
Termín ukončenia stavby:
2017
Stavebné náklady [€]: 245 730,44
Zhotoviteľ stavby:
Inžinierske stavby, a. s., Košice

Popis rekonštrukcie mosta:

Most sa nachádza na pozemnej komunikácii I/72 a premosťuje občasný vodný tok. Dĺžka premostenia je 2,4 m. Šírka mosta je 9,5 m. Stavebno – technický stav mosta bol ohodnotený stupňom VI., čo je stav veľmi zlý. Na základe tohto stavu sa pri rekonštrukcii most riešil ako nový. Okolo mosta bola vybudovaná obchádzková trasa v celkovej dĺžke 52,0 m, ktorá sa po realizácií mosta odstránila. Po vybudovaní obchádzkovej trasy došlo k odstráneniu pôvodného mosta. Most tvorí presýpaná rámová mostná konštrukcia s rozpätím poľa 2,70 m. Nosnú konštrukciu tvorí mostovková doska hrúbky 300-350 mm, tuho votknutá do opôr, ktoré v tomto prípade predstavujú železobetónové steny hrúbky 300 mm. Založenie mosta je na základových pásoch šírky 1,30 m. Na železobetónové steny nadväzujú krídla, ktoré sú od stien oddilatované. Súčasťou úpravy prechodovej oblasti bolo zriadenie protimrazového štrkového klina odseparovaného od spätného zásypu opory HDPE-fóliou s ochrannou geotextíliou (sklon 10%) a pozdĺžnej drenáže. Hydroizoláciu tvoria asfaltové pásy hrúbky 5 mm. Zrážková voda je z vozovky odvádzaná jej priečnym sklonom k zvýšeným obrubám ríms a následne popri nich na koniec mosta sklzmi z kamennej dlažby do potoka. Hrúbka novej vozovky je 620 mm. Na moste boli použité zábradelné zvodidlá z úrovňou zachytenia H2 a cestné zvodidlá s úrovňou zachytenia H1. Súčasťou mosta bola aj úprava potoka, ktorá spočívala stabilizácii dna a brehov koryta ťažkou kamennou dlažbou ukladanou do betónu hrúbky 30 cm v rozsahu 5,0 m pred a 5,0 m za mostom. V priľahlých úsekoch na dĺžke 30,0 m pred a za mostom je bola výmena obrusnej vrstvy v hrúbke 50 mm.

 

Aktualizované: 26.6.2018

 

 

 

Publikované: 26.6.2018

Aktuálne

Workshop 2024

Workshop 2024

23.02.2024
Slovenská správa ciest, Úsek technického rozvoja – Odbor Cestnej databanky a Odbor technickej normalizácie a hospodárenia s cestnou sieťou organizuje v dňoch 18. 03. 2024 až 22. 03. 2024 ďalšie pracovné stretnutie so správcami cestných komunikácií.
Schválené TP 059, TP 104

Schválené TP 059, TP 104

12.01.2024
MD SR schválilo:
TP 059 Zadávanie a výkon diagnostiky mostov
TP 104 Zaťažiteľnosť cestných mostov a lávok
Účinnosť od: 01.01.2024
Schválený dodatok č. 1/2023 k TKP 15

Schválený dodatok č. 1/2023 k TKP 15

12.01.2024
MD SR schválilo:
Dodatok č. 1/2023 k TKP 15
Účinnosť od: 10.12.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora