Prejsť na navigáciu

I/72 Rimavské Brezovo – most ev. č. 72-009

I/72 Rimavské Brezovo – most ev. č. 72-009
Termín začatia stavby:
2017
Termín ukončenia stavby:
2017
Stavebné náklady [€]: 245 730,44
Zhotoviteľ stavby:
Inžinierske stavby, a. s., Košice

Popis rekonštrukcie mosta:

Most sa nachádza na pozemnej komunikácii I/72 a premosťuje občasný vodný tok. Dĺžka premostenia je 2,4 m. Šírka mosta je 9,5 m. Stavebno – technický stav mosta bol ohodnotený stupňom VI., čo je stav veľmi zlý. Na základe tohto stavu sa pri rekonštrukcii most riešil ako nový. Okolo mosta bola vybudovaná obchádzková trasa v celkovej dĺžke 52,0 m, ktorá sa po realizácií mosta odstránila. Po vybudovaní obchádzkovej trasy došlo k odstráneniu pôvodného mosta. Most tvorí presýpaná rámová mostná konštrukcia s rozpätím poľa 2,70 m. Nosnú konštrukciu tvorí mostovková doska hrúbky 300-350 mm, tuho votknutá do opôr, ktoré v tomto prípade predstavujú železobetónové steny hrúbky 300 mm. Založenie mosta je na základových pásoch šírky 1,30 m. Na železobetónové steny nadväzujú krídla, ktoré sú od stien oddilatované. Súčasťou úpravy prechodovej oblasti bolo zriadenie protimrazového štrkového klina odseparovaného od spätného zásypu opory HDPE-fóliou s ochrannou geotextíliou (sklon 10%) a pozdĺžnej drenáže. Hydroizoláciu tvoria asfaltové pásy hrúbky 5 mm. Zrážková voda je z vozovky odvádzaná jej priečnym sklonom k zvýšeným obrubám ríms a následne popri nich na koniec mosta sklzmi z kamennej dlažby do potoka. Hrúbka novej vozovky je 620 mm. Na moste boli použité zábradelné zvodidlá z úrovňou zachytenia H2 a cestné zvodidlá s úrovňou zachytenia H1. Súčasťou mosta bola aj úprava potoka, ktorá spočívala stabilizácii dna a brehov koryta ťažkou kamennou dlažbou ukladanou do betónu hrúbky 30 cm v rozsahu 5,0 m pred a 5,0 m za mostom. V priľahlých úsekoch na dĺžke 30,0 m pred a za mostom je bola výmena obrusnej vrstvy v hrúbke 50 mm.

 

Aktualizované: 26.6.2018

 

 

 

Publikované: 26.6.2018

Aktuálne

Cestársky deň

Cestársky deň

18.09.2019
8. októbra 2019 organizuje Slovenská správa ciest v spolupráci so Slovenskou cestnou spoločnosťou odborné fórum na tému: VYBRANÉ TECHNOLÓGIE SKUPINY EUROVIA
Schválené VL 6.1

Schválené VL 6.1

02.09.2019
MDV SR schválilo VL 6.1
VL 6.1 Zvislé dopravné značky 
Účinnosť od: 01.09.2019

Rozborová úloha

Rozborová úloha

30.07.2019
Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel
(STN 73 6056)

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora