SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Ukončené projekty>Stavby ukončené v 2016>Stavebné a bezpečnostné opatrenia na zníženie nehodovosti medz. cestného ťahu E371 na ceste I/73 Š.Štiavnik - Hunkovce
Prejsť na navigáciu

Stavebné a bezpečnostné opatrenia na zníženie nehodovosti medz. cestného ťahu E371 na ceste I/73 Š.Štiavnik - Hunkovce

Stavebné a bezpečnostné opatrenia na zníženie nehodovosti medz. cestného ťahu E371 na ceste I/73 Š.Štiavnik - Hunkovce
Termín začatia stavby:
2015
Termín ukončenia stavby:
2016
Stavebné náklady [€]: 19 817 422
Zhotoviteľ: Skanska SK
Popis projektu:
Účelom stavby boli stavebnotechnické a bezpečnostné opatrenia na zníženie nehodovosti, zmiernenie nepriaznivých vplyvov dopravy ( hluk, exhaláty, vibrácie...) a zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a to komplexnou rekonštrukciou cesty, stabilizáciou cestného telesa. Súčasťou stavby je výmena nevhodného podložia, realizácia nadštandardného zvislého dopravného značenia zväčšených rozmerov s reflexnou povrchovou úpravou, realizácia vodorovného dopravného značenia, zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky čiastočnou úpravou smerového a výškového vedenia trasy v nevyhnutných úsekoch, osadenie nových bezpečnostných zariadení, úprava vodného režimu cesty, usmernenie povrchových vôd, vydláždenie priekop, úprava priepustov a stavebné úpravy a rekonštrukcie 11 mostov.
Predmetný úsek cesty I/73 je vymedzený obcami Šarišský Štiavnik a Vyšný Komárnik (extravilán), podľa pasportu cesty od staničenia 27,285 km (začiatok úseku) do 56,609 km (koniec úseku).
Celý úsek v dĺžke 23,287 km rozdelený na 6 častí :
Časť 1 I/73 Šarišský Štiavnik-Horizont (km 27,285-29,000)              v dĺžke 1715,00 m
Časť 2 I/73 Horizont-Svidník (km 29,000-37,786)                  v dĺžke 8786,00 m
Časť 3 I/73 Rázcestie Kapišová-Ladomirová (km 43,822-47,935)          v dĺžke 4113,00 m
Časť 4 I/73 Ladomirová-Hunkovce rekonštrukcia cesty (km 47,935-48,487)     v dĺžke 552,00 m
Časť 5 I/73 Hunkovce-zosuv (km 48, 487- 48, 810)                  v dĺžke 324,00 m
Časť 6 I/73 Hunkovce-Vyšný Komárnik(km 48,811- 56,609 =56,821)          v dĺžke 7798,00 m

 

 Aktualizované: 15.12.2016

Publikované: 5.5.2014

Aktuálne

Schválené TKP 9

Schválené TKP 9

07.10.2021
MDV SR schválilo:
TKP 9 Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby
Účinnosť od: 20.09.2021
Schválené VL 6.1

Schválené VL 6.1

01.10.2021
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
Účinnosť od: 01.10.2021
Schválené TKP 27, KLK 1/2021, KLK KB 1/2021, Dodatok č. 1/2021 k TP 064

Schválené TKP 27, KLK 1/2021, KLK KB 1/2021, Dodatok č. 1/2021 k TP 064

24.09.2021
MDV SR schválilo:
TKP 27 Zlepšovanie a stabilizácia zemín
KLK 1/2021 Katalógové listy kameniva
KLK KB 1/2021 Katalógové listy kameniva pre konštrukčné betóny

Účinnosť od: 25.09.2021

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora