SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Ukončené projekty>Stavby ukončené v 2016>Stavebné a bezpečnostné opatrenia na zníženie nehodovosti medz. cestného ťahu E371 na ceste I/73 Š.Štiavnik - Hunkovce
Prejsť na navigáciu

Stavebné a bezpečnostné opatrenia na zníženie nehodovosti medz. cestného ťahu E371 na ceste I/73 Š.Štiavnik - Hunkovce

Stavebné a bezpečnostné opatrenia na zníženie nehodovosti medz. cestného ťahu E371 na ceste I/73 Š.Štiavnik - Hunkovce
Termín začatia stavby:
2015
Termín ukončenia stavby:
2016
Stavebné náklady [€]: 19 817 422
Zhotoviteľ: Skanska SK
Popis projektu:
Účelom stavby boli stavebnotechnické a bezpečnostné opatrenia na zníženie nehodovosti, zmiernenie nepriaznivých vplyvov dopravy ( hluk, exhaláty, vibrácie...) a zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a to komplexnou rekonštrukciou cesty, stabilizáciou cestného telesa. Súčasťou stavby je výmena nevhodného podložia, realizácia nadštandardného zvislého dopravného značenia zväčšených rozmerov s reflexnou povrchovou úpravou, realizácia vodorovného dopravného značenia, zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky čiastočnou úpravou smerového a výškového vedenia trasy v nevyhnutných úsekoch, osadenie nových bezpečnostných zariadení, úprava vodného režimu cesty, usmernenie povrchových vôd, vydláždenie priekop, úprava priepustov a stavebné úpravy a rekonštrukcie 11 mostov.
Predmetný úsek cesty I/73 je vymedzený obcami Šarišský Štiavnik a Vyšný Komárnik (extravilán), podľa pasportu cesty od staničenia 27,285 km (začiatok úseku) do 56,609 km (koniec úseku).
Celý úsek v dĺžke 23,287 km rozdelený na 6 častí :
Časť 1 I/73 Šarišský Štiavnik-Horizont (km 27,285-29,000)              v dĺžke 1715,00 m
Časť 2 I/73 Horizont-Svidník (km 29,000-37,786)                  v dĺžke 8786,00 m
Časť 3 I/73 Rázcestie Kapišová-Ladomirová (km 43,822-47,935)          v dĺžke 4113,00 m
Časť 4 I/73 Ladomirová-Hunkovce rekonštrukcia cesty (km 47,935-48,487)     v dĺžke 552,00 m
Časť 5 I/73 Hunkovce-zosuv (km 48, 487- 48, 810)                  v dĺžke 324,00 m
Časť 6 I/73 Hunkovce-Vyšný Komárnik(km 48,811- 56,609 =56,821)          v dĺžke 7798,00 m

 

 Aktualizované: 15.12.2016

Publikované: 5.5.2014

Aktuálne

Schválené TP 061

Schválené TP 061

20.12.2019
MDV SR schválilo TP 061
TP 061 Katalóg porúch mostných objektov na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I., II. a III. triedy
Účinnosť od: 20.12.2019
Schválené TKP 6, TKP 7, TKP 38

Schválené TKP 6, TKP 7, TKP 38

20.12.2019
MDV SR schválilo TKP 6, TKP 7, TKP 38
TKP 6 Hutnené asfaltové zmesi
TKP 7 Liaty asfalt
TKP 38 Asfaltové zmesi s vysokým modulom tuhosti

Účinnosť od: 20.12.2019
Schválené KLMP 1/2019

Schválené KLMP 1/2019

20.12.2019
MDV SR schválilo KLMP 1/2019
KLMP 1/2019 Katalógové listy mostných prefabrikátov
Účinnosť od: 20.12.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora