Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Ukončené projekty>Stavby ukončené v 2016>Stavebné a bezpečnostné opatrenia na zníženie nehodovosti medz. cestného ťahu E371 na ceste I/73 Š.Štiavnik - Hunkovce
Prejsť na navigáciu

Stavebné a bezpečnostné opatrenia na zníženie nehodovosti medz. cestného ťahu E371 na ceste I/73 Š.Štiavnik - Hunkovce

Stavebné a bezpečnostné opatrenia na zníženie nehodovosti medz. cestného ťahu E371 na ceste I/73 Š.Štiavnik - Hunkovce
Termín začatia stavby:
2015
Termín ukončenia stavby:
2016
Stavebné náklady [€]: 19 817 422
Zhotoviteľ: Skanska SK
Popis projektu:
Účelom stavby boli stavebnotechnické a bezpečnostné opatrenia na zníženie nehodovosti, zmiernenie nepriaznivých vplyvov dopravy ( hluk, exhaláty, vibrácie...) a zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a to komplexnou rekonštrukciou cesty, stabilizáciou cestného telesa. Súčasťou stavby je výmena nevhodného podložia, realizácia nadštandardného zvislého dopravného značenia zväčšených rozmerov s reflexnou povrchovou úpravou, realizácia vodorovného dopravného značenia, zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky čiastočnou úpravou smerového a výškového vedenia trasy v nevyhnutných úsekoch, osadenie nových bezpečnostných zariadení, úprava vodného režimu cesty, usmernenie povrchových vôd, vydláždenie priekop, úprava priepustov a stavebné úpravy a rekonštrukcie 11 mostov.
Predmetný úsek cesty I/73 je vymedzený obcami Šarišský Štiavnik a Vyšný Komárnik (extravilán), podľa pasportu cesty od staničenia 27,285 km (začiatok úseku) do 56,609 km (koniec úseku).
Celý úsek v dĺžke 23,287 km rozdelený na 6 častí :
Časť 1 I/73 Šarišský Štiavnik-Horizont (km 27,285-29,000)              v dĺžke 1715,00 m
Časť 2 I/73 Horizont-Svidník (km 29,000-37,786)                  v dĺžke 8786,00 m
Časť 3 I/73 Rázcestie Kapišová-Ladomirová (km 43,822-47,935)          v dĺžke 4113,00 m
Časť 4 I/73 Ladomirová-Hunkovce rekonštrukcia cesty (km 47,935-48,487)     v dĺžke 552,00 m
Časť 5 I/73 Hunkovce-zosuv (km 48, 487- 48, 810)                  v dĺžke 324,00 m
Časť 6 I/73 Hunkovce-Vyšný Komárnik(km 48,811- 56,609 =56,821)          v dĺžke 7798,00 m

 

 Aktualizované: 15.12.2016

Publikované: 5.5.2014

Aktuálne

Schválené TP 059, TP 104

Schválené TP 059, TP 104

12.01.2024
MD SR schválilo:
TP 059 Zadávanie a výkon diagnostiky mostov
TP 104 Zaťažiteľnosť cestných mostov a lávok
Účinnosť od: 01.01.2024
Schválený dodatok č. 1/2023 k TKP 15

Schválený dodatok č. 1/2023 k TKP 15

12.01.2024
MD SR schválilo:
Dodatok č. 1/2023 k TKP 15
Účinnosť od: 10.12.2023
Rozborová úloha

Rozborová úloha

27.11.2023
RÚ - Analýza možnosti použitia vysokotlakového vodného lúča pri odstraňovaní častí betónových konštrukcií a úpravy povrchu betónu

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora