Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Ukončené projekty>Stavby ukončené v 2013>Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy, mosty v správe SSC IVSC Košice I/18 - 485 Vranov, most
Prejsť na navigáciu

Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy, mosty v správe SSC IVSC Košice I/18 - 485 Vranov, most

Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy, mosty v správe SSC IVSC Košice I/18 - 485 Vranov, most

Termín začatia stavby:

01/2012

Termín ukončenia stavby:

05/2013

Predpokladané celkové náklady stavby:

692 870,81 €

Skutočné náklady stavby:

680 068,19 €

Zhotoviteľ:

Doprastav a.s. Bratislava

Účel stavby:

Účelom stavby bola rekonštrukcie mostného objektu z dôvodu jeho zlého technického stavu (poškodená izolácia a zatekanie mosta), výmena nefunkčnej izolácie, dilatačných záverov, odvodňovačov, zriadenie nových rímsových dosiek, výmena bezpečnostných zariadení, sanácia povrchu nosnej konštrukci a sanácia spodnej stavby mosta. Zároveň bolo upravené šírkové usporiadanie vozovky na moste. K úprave šírkového usporiadania na moste bolo možné pristúpiť vybudovaním samostaného objektu - Lávky pre peších, čo umožnilo zrušenie existujúcich chodníkov na pôvodnom mostnom objekte.

Odvodnenie vozovky je riešené prostredníctvom rímsových odvodňovačov v počte 11 ks. Pravostrannú rímsu tvorí chodníková doska šírky 2,0m na ľavej strane je odrazný pruh šírky 0,9m. V oboch rímsach sú zabudované chráničky 2xØ50mm z PVC pre prechod kábla VO (601-00 Preložka verejného osvetlenia). V pravostrannej rímse sú navyše umiestnené 2 chráničky Ø110mm z PVC a v ľavostrannej rímse chránička Ø63mm z PVC (objekt 650- 00 Preložka telefónnych vedení).

Na oboch rímsach je navrhnuté a osadené zábradelné zvodidlo so stupňom zadržania H2. Výška zvodnice je 0,75 m nad úrovňou vozovky. Na pravostranej rímsovej doske je oceľové zábradlie so zvislou výplňou výšky 1,1m.

Nad oporami č.1 a č.5 je na celú šírku nosnej konštrukcie zrealizovaný povrchový mostný záver (oceľový s gumeným tesnením) pre dilatáciu ±25mm.

Súčasťou rekonštrukcie mostného objektu je aj úprava komunikácie pred a za mostným objektom. Smerové a šírkové pomery cesty ostali nezmenené. Dĺžka úpravy komunikácie je 128,18 m. Šírkové usporiadanie komunikácie zodpovedá kategórii MZ13/50.

Jestvujúce verejné osvetlenie na moste 18-485 a stožiar verejného osvetlenia pri ceste 1/189 č.4 bolo demontované (vrátane svietidiel a kábelového rozvodu). Nové verejné osvetlenie je napojené na jestvujúce v stožiaroch č.2 a č.3, je osadené na osvetľovacích stožiaroch OS-UD 89/08P nadzemnej výšky 8m so svietidlom 1x70W HST typu FORSTREET 04.

Jestvujúce telefónne vedenia prechádzajúce cez most, zasahovalo do stavebných úprav pri rekonštrukcii. Preto bolo potrebné telefónne vedenia preložiť tak, aby nebránili rekonštrukcii mosta. Jestvujúce telefónne vedenie na pravej a ľavej strane mosta v smere staničenia bolo demontované. Nové telefónne vedenie sú na moste uložené v rúrkach FXKVR 110 resp. FXKVR 63

Publikované: 1.4.2014

Aktuálne

Workshop 2024

Workshop 2024

23.02.2024
Slovenská správa ciest, Úsek technického rozvoja – Odbor Cestnej databanky a Odbor technickej normalizácie a hospodárenia s cestnou sieťou organizuje v dňoch 18. 03. 2024 až 22. 03. 2024 ďalšie pracovné stretnutie so správcami cestných komunikácií.
Schválené TP 059, TP 104

Schválené TP 059, TP 104

12.01.2024
MD SR schválilo:
TP 059 Zadávanie a výkon diagnostiky mostov
TP 104 Zaťažiteľnosť cestných mostov a lávok
Účinnosť od: 01.01.2024
Schválený dodatok č. 1/2023 k TKP 15

Schválený dodatok č. 1/2023 k TKP 15

12.01.2024
MD SR schválilo:
Dodatok č. 1/2023 k TKP 15
Účinnosť od: 10.12.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora