Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Ukončené projekty>Stavby ukončené v 2009>I/64 Žilina – juh, I. etapa, Lietavská Lúčka, diaľničný privádzač
Prejsť na navigáciu

I/64 Žilina – juh, I. etapa, Lietavská Lúčka, diaľničný privádzač

I/64 Žilina – juh, I. etapa, Lietavská Lúčka, diaľničný privádzač
Predpokladaný termín začatia stavby:
01/2003
Predpokladaný termín ukončenia stavby:
06/2009
Predpokladané celkové náklady stavby [€]:
40 620 537
Preinvestované do 31.12.2009 [€]:
40 470 537
Plán preinvestovania v roku 2010 [€]: 150 000
Zhotoviteľ:
Doprastav a.s.

Cieľom stavby je napojenie diaľnice D1 na cestnú sieť v oblasti Žilina - juh. Trasa diaľničného privádzača vedie v katastrálnom území Bytčice a Žiliny až po Váhostav (Hlinská ul.) v Žiline po poľnohospodársky nevyužívaných pozemkoch.

Začiatok úseku stavby km 4,300 je stanovený do križovatky štátnej cesty I/64 – s diaľničným privádzačom v križovatke Solinky, koniec úseku km 6,377254 pred križovatku štátnej cesty I/64 so Saleziánskou ulicou v Žiline, kde však pokračuje objektom 114-00 Nadjazd v križovatke I/18-I/64, ktorý zabezpečuje v spomenutej križovatke toho času chýbajúce ľavé odbočenie pre smer Martin - Rajec.

Napojenie na cestnú, respektíve diaľničnú sieť sa realizuje v ďalších mimoúrovňových križovatkách Solinky (s bývalou cestou I/64, so IV. Okružnou a Bytčickou cestou) a úrovňových križovatkách len s pravými odbočeniami alebo pripojeniami (Hlinská ul., Kraskova ul. a Severná ul.).

Umiestenie privádzača v Žiline sleduje polohu I/64, pričom zohľadňuje terajšie a výhľadové požiadavky dopravnej infraštruktúry mesta Žiliny. Poloha železničnej trate Žilina - Rajec a úrovňové priecestia na Kamennej ulici a Bánovskej ceste osobitne významne ovplyvnili trasovanie a celkové riešenie stavby.

Celková dĺžka trasy cesty I/64 je 1 527 m.

Chodníky sú navrhované minimálnej šírky 2,0 m s priečnym spádom 2,5%. Pozdĺžny chodník od km cca 5,600 až po koniec úseku bude v súbehu so zeleným pásom šírky 2,00 m.

V miestach prechodov pre chodcov budú chodníky upravené tak, aby umožňovali bezbariérový prechod – na dĺžku 1,5 m, a v šírke prechodu pre chodcov sa výškovo napoja na komunikáciu.

Autobusové zastávky sú navrhnuté tak, aby bolo možné bezbariérové prepojenie na terajší stav chodníkov. Pri nadjazde Váhostav sú navrhnuté rampy s pozdĺžnym sklonom vyhovujúcim pre imobilných občanov, t.j. max sklon 1:12. Keďže sa ruší železničné priecestie na Kamennej ulici, znemožní sa takto bezbariérový prechod z autobusovej zastávky na Bytčickú ulicu. Peším je umožnený prechod cez navrhovanú komunikáciu podchodom v km 4,916 po navrhovanom chodníku a schodisku obj. 219-00, po obj. 220-00 tejto stavby, a v km 6,270 úrovňovým prechodom pre peších.

Terajšie verejné osvetlenie križovatky cesty I/18 a I/64 bude predĺžené až pred začiatok intravilánu Žiliny, pričom budú osvetlené aj priľahlé úseky dotknutých objektov 112-00, 113-00 a 114-00. Verejné osvetlenie je riešené v obj. 620-00.

 

Aktualizované: 11.5.2010

Publikované: 5.12.2008

Aktuálne

Workshop 2024

Workshop 2024

23.02.2024
Slovenská správa ciest, Úsek technického rozvoja – Odbor Cestnej databanky a Odbor technickej normalizácie a hospodárenia s cestnou sieťou organizuje v dňoch 18. 03. 2024 až 22. 03. 2024 ďalšie pracovné stretnutie so správcami cestných komunikácií.
Schválené TP 059, TP 104

Schválené TP 059, TP 104

12.01.2024
MD SR schválilo:
TP 059 Zadávanie a výkon diagnostiky mostov
TP 104 Zaťažiteľnosť cestných mostov a lávok
Účinnosť od: 01.01.2024
Schválený dodatok č. 1/2023 k TKP 15

Schválený dodatok č. 1/2023 k TKP 15

12.01.2024
MD SR schválilo:
Dodatok č. 1/2023 k TKP 15
Účinnosť od: 10.12.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora