Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Ukončené projekty>Stavby ukončené v 2009>I/18 Žilina – Strážov, diaľničný privádzač
Prejsť na navigáciu

I/18 Žilina – Strážov, diaľničný privádzač

I/18 Žilina – Strážov, diaľničný privádzač
Predpokladaný termín začatia stavby:
01/2006
Predpokladaný termín ukončenia stavby:
06/2008
Predpokladané celkové náklady stavby [€]:

22 270 944,38

Preinvestované do 31.12.2009 [€]:

22 170 944,38

Plán preinvestovania v roku 2010 [€]: 100 000
Zhotoviteľ:
Doprastav a.s., JV Skanska DS+BS

Účel stavby:

Stavba má význam v medzinárodnom meradle. Nachádza sa v multimodálnom dopravnom koridore V a VIa. V súčasnosti sú po nej vedené tri cesty medzinárodného významu E 50 v smere západ - východ, E 75 v smere sever -juh a E 442.
Ciele projektu
Projekt vytvára podmienky na vybudovanie komunikácie, ktorá plynulo, rýchlo a bezpečne prevedie diaľničnú, regionálnu, prímestskú a mestskú dopravu medzi komunikáciami v severozápadnom regióne Slovenska a intravilánom mesta Žiliny (vytvorí časť chýbajúceho spojenia z plánovanej diaľnice D3 na komunikačnú sieť mesta Žilina) pri návrhu opatrení zvyšujúcich bezpečnosť nemotoristov. Toto je potrebné dosiahnuť pri minimalizácii nákladov stavby, zabezpečení ochrany životného prostredia a bezpečnosti nemotoristov - ako účastníkov dopravy.
Ciele môžu byť zhrnuté ako:
- Výstavba ďalšieho prepojenia k dokončeniu Európskej diaľničnej siete
- Opatrenie na zvýšenie kapacity dopravy pre miestnu, národnú a medzinárodnú dopravu cez EU koridor IV
- Odstránenie aktuálnych dopravných zúžených profilov na ceste I/18
- V priemere zvýšiť' rýchlosť dopravy cez EU koridor IV
- Zlepšenie úrovne služieb a komunikácie pre investorov, ako nástroja pre stimulovanie ekonomického rastu a ekonomickej konvergencie
- Ekonomický prospech pre užívateľov ciest (úspora času, paliva....)
- Zapracovanie návrhov životného prostredia so zameraním na citlivé oblasti takým spôsobom, aby bol minimálny dopad na ŽP
Projektom sa odstránia hlavné problémy a nedostatky súčasnej komunikácie:
- Nevhodné šírkové usporiadanie cesty
- Posilní sa bezpečnosť nemotoristov - ako účastníkov dopravy (obyvateľov dotknutého územia)
- Negatívny vplyv na životné prostredie.
Stavba sa nachádza v juhozápadnej časti mesta Žilina. V celom rozsahu stavby sa nachádza v existujúcej polohe cesty I/18, ktorú rozširuje podľa potreby do oboch strán.
Od začiatku úpravy po rieku Rajčianka, sa nachádza v zastavanej mestskej časti Strážov, v kratšom úseku v priemyselnej časti Žiliny. Navrhnutá komunikácia je v rozhodujúcom rozsahu umiestnená na existujúcej komunikácii. Dominantná existujúca komunikácia je cesta I/18.
Ďalšie komunikácie, na ktorých sa nachádza stavba, sú miestne zberné dvojpruhové komunikácie (Priemyselná a Oceliarska), upravované len v nevyhnutnej dĺžke v križovatkách, poľné cesty a miestne obslužné komunikácie ( pozdĺž Kragujevskej ulice), v dĺžke potrebnej pre možné zaústenie do križovatiek. V Strážove sú zaústené na navrhnutú cestu I/18 nasledujúce miestne komunikácie - zberná - Bratislavská cesta a obslužná Agátová a bezmenné pri Marakane a cintoríne. Z dôvodu potreby zabezpečenia dopravnej obsluhy podnikateľských subjektov na Kragujevskej ulici, je súčasťou stavby aj rekonštrukcia Cestárskej ulice s prepojením cez vetvu ,,Bolo".
Celkový popis stavby
Cesta 1/18
kategória: MZ 16,5/60, ako zberná komunikácia, funkčnej triedy B1
dĺžka:2 590,00 m
smerové oblúky: min. 242m
výškové oblúky: vypuklý min. 2500 m, vydutý mm 2500 m
pozdĺžny sklon: max. 1,65%
Šírkové usporiadanie
jazdný pruh 4 x 3,50=14,0m
deliaci prúžok 2 x 0,25=0,5m
vodiaci prúžok 2 x 0,50=1,0m
bezpečnostný odstup 2 x 0,50=1,0m
voľná šírka 16,5m
Križovatky:
V rámci stavby sa rieši sedem križovatiek z toho jedna svetelne riadená.
Most:
Jedným z rozhodujúcich objektov stavby je jednopol'ový mostný objekt dĺžky 42,63 m, šírka medzi zábradliami 13 m.
Oporné múry a protihlukové steny:
V stavbe je navrhnutých deväť' oporných gravitačných múrov v rozpätí výšky 1,55 m až 10m, celkovej dĺžky 1 194,57 m. V rámci stavby sa vybudujú protihlukové steny o celkovej dĺžke 1187 m, s výškou od 2,5 - 4,5 m. Použitý materiál je sklo a drevo.

 

Aktualizované: 11.5.2010

Publikované: 5.12.2008

Aktuálne

Workshop 2024

Workshop 2024

23.02.2024
Slovenská správa ciest, Úsek technického rozvoja – Odbor Cestnej databanky a Odbor technickej normalizácie a hospodárenia s cestnou sieťou organizuje v dňoch 18. 03. 2024 až 22. 03. 2024 ďalšie pracovné stretnutie so správcami cestných komunikácií.
Schválené TP 059, TP 104

Schválené TP 059, TP 104

12.01.2024
MD SR schválilo:
TP 059 Zadávanie a výkon diagnostiky mostov
TP 104 Zaťažiteľnosť cestných mostov a lávok
Účinnosť od: 01.01.2024
Schválený dodatok č. 1/2023 k TKP 15

Schválený dodatok č. 1/2023 k TKP 15

12.01.2024
MD SR schválilo:
Dodatok č. 1/2023 k TKP 15
Účinnosť od: 10.12.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora