SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Ukončené projekty>Stavby ukončené v 2008>I/18 Čierne n/Topľov, riešenie bezpečnostnej situácie
Prejsť na navigáciu

I/18 Čierne n/Topľov, riešenie bezpečnostnej situácie

I/18 Čierne n/Topľov, riešenie bezpečnostnej situácie

Termín začatia stavby:
06/2007
Predpokladaný termín ukončenia stavby:
07/2008
Celkové náklady stavby:
30,300 mil. Sk
Preinvestované do 31.12.2007:
8,916 mil. Sk
Plán preinvestovania v roku 2008:
17,200 mil. Sk
Plán preinvestovania v roku 2009: 4,184 mil. Sk
Zhotoviteľ:
Eurovia – Cesty a.s. Košice

 

Publikované: 5.12.2008

Aktuálne

Schválené VL 6.1

Schválené VL 6.1

02.09.2019
MDV SR schválilo VL 6.1
VL 6.1 Zvislé dopravné značky 
Účinnosť od: 01.09.2019

Rozborová úloha

Rozborová úloha

30.07.2019
Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel
(STN 73 6056)
Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

Schválené TP 018, TP 048, TP 085, VL 1

03.06.2019
MDV SR schválilo TP 018, TP 048, TP 085, VL 1
TP 018 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy)
TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách
TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry
VL 1 Vozovky a krajnice

Účinnosť od: 10.06.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora