SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Ukončené projekty>Stavby ukončené v 2008>I/18 Čierne n/Topľov, riešenie bezpečnostnej situácie
Prejsť na navigáciu

I/18 Čierne n/Topľov, riešenie bezpečnostnej situácie

I/18 Čierne n/Topľov, riešenie bezpečnostnej situácie

Termín začatia stavby:
06/2007
Predpokladaný termín ukončenia stavby:
07/2008
Celkové náklady stavby:
30,300 mil. Sk
Preinvestované do 31.12.2007:
8,916 mil. Sk
Plán preinvestovania v roku 2008:
17,200 mil. Sk
Plán preinvestovania v roku 2009: 4,184 mil. Sk
Zhotoviteľ:
Eurovia – Cesty a.s. Košice

 

Publikované: 5.12.2008

Aktuálne

Schválené TKP 9

Schválené TKP 9

07.10.2021
MDV SR schválilo:
TKP 9 Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby
Účinnosť od: 20.09.2021
Schválené VL 6.1

Schválené VL 6.1

01.10.2021
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
Účinnosť od: 01.10.2021
Schválené TKP 27, KLK 1/2021, KLK KB 1/2021, Dodatok č. 1/2021 k TP 064

Schválené TKP 27, KLK 1/2021, KLK KB 1/2021, Dodatok č. 1/2021 k TP 064

24.09.2021
MDV SR schválilo:
TKP 27 Zlepšovanie a stabilizácia zemín
KLK 1/2021 Katalógové listy kameniva
KLK KB 1/2021 Katalógové listy kameniva pre konštrukčné betóny

Účinnosť od: 25.09.2021

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora