Prejsť na navigáciu

I/77 a III/5565 Bardejov, križovatka

I/77 a III/5565 Bardejov, križovatka

Termín začatia stavby:

08/2006

Predpokladaný termín ukončenia stavby:

09/2007

Celkové náklady stavby:

37,475 mil. Sk

Preinvestované do 31.12.2007:

36,992 mil. Sk

Plán preinvestovania v roku 2008:

0,500 mil. Sk

Plán preinvestovania v roku 2009:

0,053 mil. Sk

Zhotoviteľ:

Strabag a.s.

Existujúca styková križovatka ciest I/ 77 a III/5565- kapacitne preťažená. Dopravné zaťaženie cesty I/77 v smere Bardejov- Dlhá Lúka neumožňuje plynulé zaradenie odbočujúcich vozidiel. Cieľom rekonštrukcie  je vybudovať  malú  okružnú  križovatku vrátane ramien križovatky,  tak aby kapacitne vyhovovala  požiadavkám dopravného prúdu najmä tranzitnej dopravy a zabezpečila  vzájomné prepojenie cesty I/77 s jestvujúcou komunikačnou sieťou. Výstavbou okružnej  križovatky  sa zabezpečí plynulosť a bezpečnosť dopravy, čo bude mať priaznivý vplyv na zníženie emisií a tým aj zlepšenie životného prostredia.

Polomer okruhu  križovatky: R =14 m   /D= 23 m/

Polomer stredového ostrovčeka  -5 m

Šírka okruhu vozovky - 7m

Súčasťou stavby sú  prekládky :telekomunikačných káblov, vodovodného potrubia, VO, STL plynu,  vzdušného VN vedenia , vzdušného tel. vedenia

Vybuduje sa cestná kanalizácia,  chodník, dôjde k úrovňovej  úprave 2 železničných  priecestí, k rozšíreniu vozovky okružnej križovatky.

Stavba je rozdelená na 11 stavebných objektov

 

Za prítomnosti ministra dopravy. pôšt a telekomunikácií SR Lubomíra Vážneho odovzdali dňa 23. augusta do užívania motoristickej verejnosti okružnú križovatku ciest I/77 a III/556 5 v Bardejove.

 

Dôvodom prestavby stykovej križovatky na okružnú bol značný nárast dopravy, hlavne nákladnej, ktorý styková križovatka nebola schopná zvládať, čo spôsobovalo časté dopravné zápchy a kolízie.

 

bardejov_index
 

Publikované: 29.11.2008

Aktuálne

Schválené TP 116

Schválené TP 116

01.07.2020
MDV SR schválilo:
TP 116 Inšpekcia tunelov
Účinnosť od: 01.07.2020
Schválené TP 093 a TP 115

Schválené TP 093 a TP 115

01.06.2020
MDV SR schválilo:
TP 093 Centrálny riadiaci systém a vizualizácia – Tunely
TP 115 Osvetlenie cestných tunelov

Účinnosť od: 01.06.2020
Schválené dodatok č. 1 k TP 038, Dodatok č. 1 ku KLK KB 1/2013

Schválené dodatok č. 1 k TP 038, Dodatok č. 1 ku KLK KB 1/2013

04.05.2020
MDV SR schválilo:
Dodatok č. 1/2020 k TP 038,
Dodatok č. 1/2020 ku KLK KB 1/2013

Účinnosť od: 01.05.2020

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora