Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Prejsť na navigáciu

I/77 a III/5565 Bardejov, križovatka

I/77 a III/5565 Bardejov, križovatka

Termín začatia stavby:

08/2006

Predpokladaný termín ukončenia stavby:

09/2007

Celkové náklady stavby:

37,475 mil. Sk

Preinvestované do 31.12.2007:

36,992 mil. Sk

Plán preinvestovania v roku 2008:

0,500 mil. Sk

Plán preinvestovania v roku 2009:

0,053 mil. Sk

Zhotoviteľ:

Strabag a.s.

Existujúca styková križovatka ciest I/ 77 a III/5565- kapacitne preťažená. Dopravné zaťaženie cesty I/77 v smere Bardejov- Dlhá Lúka neumožňuje plynulé zaradenie odbočujúcich vozidiel. Cieľom rekonštrukcie  je vybudovať  malú  okružnú  križovatku vrátane ramien križovatky,  tak aby kapacitne vyhovovala  požiadavkám dopravného prúdu najmä tranzitnej dopravy a zabezpečila  vzájomné prepojenie cesty I/77 s jestvujúcou komunikačnou sieťou. Výstavbou okružnej  križovatky  sa zabezpečí plynulosť a bezpečnosť dopravy, čo bude mať priaznivý vplyv na zníženie emisií a tým aj zlepšenie životného prostredia.

Polomer okruhu  križovatky: R =14 m   /D= 23 m/

Polomer stredového ostrovčeka  -5 m

Šírka okruhu vozovky - 7m

Súčasťou stavby sú  prekládky :telekomunikačných káblov, vodovodného potrubia, VO, STL plynu,  vzdušného VN vedenia , vzdušného tel. vedenia

Vybuduje sa cestná kanalizácia,  chodník, dôjde k úrovňovej  úprave 2 železničných  priecestí, k rozšíreniu vozovky okružnej križovatky.

Stavba je rozdelená na 11 stavebných objektov

 

Za prítomnosti ministra dopravy. pôšt a telekomunikácií SR Lubomíra Vážneho odovzdali dňa 23. augusta do užívania motoristickej verejnosti okružnú križovatku ciest I/77 a III/556 5 v Bardejove.

 

Dôvodom prestavby stykovej križovatky na okružnú bol značný nárast dopravy, hlavne nákladnej, ktorý styková križovatka nebola schopná zvládať, čo spôsobovalo časté dopravné zápchy a kolízie.

 

bardejov_index
 

Publikované: 29.11.2008

Aktuálne

Workshop 2024

Workshop 2024

23.02.2024
Slovenská správa ciest, Úsek technického rozvoja – Odbor Cestnej databanky a Odbor technickej normalizácie a hospodárenia s cestnou sieťou organizuje v dňoch 18. 03. 2024 až 22. 03. 2024 ďalšie pracovné stretnutie so správcami cestných komunikácií.
Schválené TP 059, TP 104

Schválené TP 059, TP 104

12.01.2024
MD SR schválilo:
TP 059 Zadávanie a výkon diagnostiky mostov
TP 104 Zaťažiteľnosť cestných mostov a lávok
Účinnosť od: 01.01.2024
Schválený dodatok č. 1/2023 k TKP 15

Schválený dodatok č. 1/2023 k TKP 15

12.01.2024
MD SR schválilo:
Dodatok č. 1/2023 k TKP 15
Účinnosť od: 10.12.2023

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora