Prejsť na navigáciu

Stavby ukončené v roku 2006

IVSC Číslo stavby Názov stavby Dĺžka stavby v km
BA 1160 I/64  Komárno most 64-001, rekonštrukcia 0,425
1313 I/51 Biela Hora - Trstín, zosuv 0,310
485 I/64 Topoľčany, preložka 2.savba I.etapa križ.
863 I/51 Holíč - obchvat, I. etapa križ.
1299 I/75, II/561a III/5617 Galanta - križovatka križ.
1314 I/61 a III/5022 Bernolákovo - križovatka križ.
1536 I/61 Senec - križovatka križ.
518 II/426 Skalica - št. hranica SR/ČR 1 4,509
1412 I/64 Nové Zámky, bezpečnostné opatrenia križ.
1119 I/65 Nitra - Hronský Beňadik, lok. Tesárske Mlyňany 2 križ.
BB 889 I/75 Veľký Krtíš - most 053 3 0,150
780 I/50 Píla - most  206 4 0,240
976 I/50 Pinciná - most 229 0,301
977 I/50 Pstruša - most 197 5 0,235
1503 I/51 Ladzany - sanácia cesty 0,300
1545 I/66 Banská Bystrica, sanácia povrchu cesty 0,240
561 I/64 Prievidza  prieťah (križovatky) 6 0,900
1547 I/14 Šturec - meteostanica 0,200
KE 843 I/73 Hunkovce - most 030 0,035
1334 I/68 Ľubotín - most 002 0,100
1289 I/18 Bertotovce zosuv 0,129
1441 I/77 Podolínec zosuv 0,200
1440 I/73 Svidník - Vyšný Komárnik IV. etapa 1,448
1302 I/50 Sobrance prieťah 0,461
1439 I/18 Lada odvodnenie, chodníky 0,400
635 I/73 Podhrabina - most 003 0,200
1341 I/50 Dargov zosuv 7 0,136
1335 I/77 Nižné Ružbachy - most  014 0,100
1315 Košice AB rekonštrukcia 8 *
1437 I/77 Vyšný Mirošov odvodnenie, chodníky 0,760
ZA 1271 I/18 Makov – most  237 0,071
1519 I/78 Príslop – zosuv I.etapa, havária v km 0,250 0,040
1355 I/59 Korytnica - zosuv 0,445
1426 I/57 Nemšová - križovatka 0,450
1270 I/18 Makov – most  239 0,051
1418 I/18 Kolárovice - zosuv 9 0,230
1419 I/59 Oravský Podzámok - zosuv 0,203
1390 I/64 Rajecké Teplice - zosuv 0,250
1424 I/50 Bánovce nad Bebravou - križovatka 0,150
1505 I/61 Dubnica nad Váhom - križovatka 0,353
792 I/18 Žilina - estakáda, ochranné opatrenia 0,450
1498 I/61 Sverepec - Považská Bystrica, opatr.na vedenie dopravy 0,170

 

Akcia 1 je stavebne ukončená.
Akcia 2 bola rozdelelná na jednotlivé časti. v roku 2006 bola stavebne ukončená križovatka T. Mlyňany. V roku 2007 pokračuje stavba v rekonštrukcii križovatky Beladice.
Akcie 3, 4, 5 boli v roku 2006 stavebne ukončené, neboli však stavebným úradom skolaudované. Kolaudácia sa presunula na rok 2007.
Akcia 6 bola sustená do prevádzky v roku 2005, v roku 2006 prebiehali práce na zvyšných objektoch a bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie.
Akcia 7 bola v roku 2006 stavebne ukončená a suma uvádzaná v Kontrakte na rok 2007 slúži na majetkovoprávne vysporiadanie stavby. Jej zotrvanie v menovitom výpočte stavieb je podmienené chýbajúcim
kolaudačným rozhodnutím stavebného úradu.
Akcia 8 predstavovala medernizáciu priestorov IVSC Košice.
Akcia 9 realizovaná ako havária bola stavebne ukončená v roku 2006. 

 

Aktualizované: 9.11.2016 

Publikované: 27.11.2008

Aktuálne

Schválené TKP 9

Schválené TKP 9

07.10.2021
MDV SR schválilo:
TKP 9 Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby
Účinnosť od: 20.09.2021
Schválené VL 6.1

Schválené VL 6.1

01.10.2021
MDV SR schválilo:
VL 6.1 Zvislé dopravné značky
Účinnosť od: 01.10.2021
Schválené TKP 27, KLK 1/2021, KLK KB 1/2021, Dodatok č. 1/2021 k TP 064

Schválené TKP 27, KLK 1/2021, KLK KB 1/2021, Dodatok č. 1/2021 k TP 064

24.09.2021
MDV SR schválilo:
TKP 27 Zlepšovanie a stabilizácia zemín
KLK 1/2021 Katalógové listy kameniva
KLK KB 1/2021 Katalógové listy kameniva pre konštrukčné betóny

Účinnosť od: 25.09.2021

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora