SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Stavby>IVSC Košice>Prešov - západ, diaľničný privádzač
Prejsť na navigáciu

Prešov - západ, diaľničný privádzač

Prešov - západ, diaľničný privádzač

Predpokladaný termín začatia stavby:
11/1999
Predpokladaný termín ukončenia stavby:
09/2010
Predpokladané celkové náklady stavby [€]:
14 142 887,74
Preinvestované do 31.12.2009 [€]:
9 034 196
Plán preinvestovania v roku 2010 [€]: 2 703 820,19
Zhotoviteľ:
Inžinierske stavby a.s.

Účel stavby:

Stavebná akcia v intraviláne mesta Prešov, je jednou z majetkovoprávne najkomplikovanejších stavebných akcií SSC IVSC Košice. Prieťahy v konaniach, neochota dotknutých obyvateľov rokovať a dohodnúť sa ako aj komplikácie s vydanými stavebnými povoleniami a ich následnými rušeniami súdom spôsobili niekoľkonásobné predĺženie termínu ukončenia stavebnej akcie (kauza Drutarovský & co.).
Stavebná akcia z vyššie uvedených dôvodov bola rozdelená na tri samostatné stavebné úseky a to km 0,000-0,371, 0,371–0,700 a 0,700-1,300.
K dnešnému dňu je úsek v km 0,700-1,300 stavebne ukončený, prevzatý a skolaudovaný.
Úsek v km 0,000-0,300 je v štádiu realizácie a je predpoklad jeho vecného ukončenia v roku 2007.
Na úseku v km 0,371-0,700 sú práce zastavené, projektová dokumentácia je v štádiu prepracovania a je obnovený proces prípravy stavby.
Predĺženie lehoty výstavby, zmeny technického riešenia vyvolané rozdelením stavby na úseky, prerušeniami stavebných prác a prechodom na úpravu ceny s použitím štatistických indexov nie je k dnešnému dňu vývoj celkovej ceny diela odhadnúť.


Publikované: 5.12.2008

Aktuálne

Cestársky deň

Cestársky deň

18.09.2019
8. októbra 2019 organizuje Slovenská správa ciest v spolupráci so Slovenskou cestnou spoločnosťou odborné fórum na tému: VYBRANÉ TECHNOLÓGIE SKUPINY EUROVIA
Schválené VL 6.1

Schválené VL 6.1

02.09.2019
MDV SR schválilo VL 6.1
VL 6.1 Zvislé dopravné značky 
Účinnosť od: 01.09.2019

Rozborová úloha

Rozborová úloha

30.07.2019
Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel
(STN 73 6056)

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora