SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Stavby>IVSC Košice>I/67 Dubina - Hranovnica, zosuv
Prejsť na navigáciu

I/67 Dubina - Hranovnica, zosuv

I/67 Dubina - Hranovnica, zosuv

Predpokladaný termín začatia stavby:
06/2010
Predpokladaný termín ukončenia stavby:
10/2011
Predpokladané celkové náklady stavby [€]:
1 797 603
Preinvestované do 31.12.2009 [€]:
21 197,97
Plán preinvestovania v roku 2010 [€]: 66 752,03
Zhotoviteľ:

súťaž

Účelom navrhovanej rekonštrukcie cesty I/67 v predmetnom úseku je stabilizácia cestného telesa výstavbou oporných múrov založených na pilótach, úpravou priepustov a cestného telesa.

Navrhovanými úpravami sa odstráni havarijný stav cesty I/67. Výstavbou oporných múrov dôjde k stabilizácii cestného telesa a tým k zvýšeniu bezpečnosti účastníkov verejnej premávky a zníženiu negatívnych účinkov dopravy na životné prostredie.

Celková dĺžka rekonštrukcie cesty I/67 predstavuje 282,60m, jej súčasťou je úprava dvoch kamenných priepustov.

Stavba je členená na stavebné objekty:

101-00 Úprava cesty I/67

201-00 Oporný múr úsek č.1 - oporný múr dĺžky 47,5m, ktorý je založený na pilótach 600mm dĺžky

6,0m resp. 8,0m, ktoré sú votknuté do únosného podložia.

202-00 Oporný múr úsek č.2 - oporný múr dĺžky 90,0, ktorý je založený na pilótach 600mm dĺžky

6,0m resp. 8,0m, ktoré sú votknuté do únosného podložia

Publikované: 10.5.2010

Aktuálne

Cestársky deň

Cestársky deň

18.09.2019
8. októbra 2019 organizuje Slovenská správa ciest v spolupráci so Slovenskou cestnou spoločnosťou odborné fórum na tému: VYBRANÉ TECHNOLÓGIE SKUPINY EUROVIA
Schválené VL 6.1

Schválené VL 6.1

02.09.2019
MDV SR schválilo VL 6.1
VL 6.1 Zvislé dopravné značky 
Účinnosť od: 01.09.2019

Rozborová úloha

Rozborová úloha

30.07.2019
Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel
(STN 73 6056)

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora