SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Stavby>IVSC Košice>I/67 Dubina - Hranovnica, zosuv
Prejsť na navigáciu

I/67 Dubina - Hranovnica, zosuv

I/67 Dubina - Hranovnica, zosuv

Predpokladaný termín začatia stavby:
06/2010
Predpokladaný termín ukončenia stavby:
10/2011
Predpokladané celkové náklady stavby [€]:
1 797 603
Preinvestované do 31.12.2009 [€]:
21 197,97
Plán preinvestovania v roku 2010 [€]: 66 752,03
Zhotoviteľ:

súťaž

Účelom navrhovanej rekonštrukcie cesty I/67 v predmetnom úseku je stabilizácia cestného telesa výstavbou oporných múrov založených na pilótach, úpravou priepustov a cestného telesa.

Navrhovanými úpravami sa odstráni havarijný stav cesty I/67. Výstavbou oporných múrov dôjde k stabilizácii cestného telesa a tým k zvýšeniu bezpečnosti účastníkov verejnej premávky a zníženiu negatívnych účinkov dopravy na životné prostredie.

Celková dĺžka rekonštrukcie cesty I/67 predstavuje 282,60m, jej súčasťou je úprava dvoch kamenných priepustov.

Stavba je členená na stavebné objekty:

101-00 Úprava cesty I/67

201-00 Oporný múr úsek č.1 - oporný múr dĺžky 47,5m, ktorý je založený na pilótach 600mm dĺžky

6,0m resp. 8,0m, ktoré sú votknuté do únosného podložia.

202-00 Oporný múr úsek č.2 - oporný múr dĺžky 90,0, ktorý je založený na pilótach 600mm dĺžky

6,0m resp. 8,0m, ktoré sú votknuté do únosného podložia

Publikované: 10.5.2010

Aktuálne

Schválené TP 061

Schválené TP 061

20.12.2019
MDV SR schválilo TP 061
TP 061 Katalóg porúch mostných objektov na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I., II. a III. triedy
Účinnosť od: 20.12.2019
Schválené TKP 6, TKP 7, TKP 38

Schválené TKP 6, TKP 7, TKP 38

20.12.2019
MDV SR schválilo TKP 6, TKP 7, TKP 38
TKP 6 Hutnené asfaltové zmesi
TKP 7 Liaty asfalt
TKP 38 Asfaltové zmesi s vysokým modulom tuhosti

Účinnosť od: 20.12.2019
Schválené KLMP 1/2019

Schválené KLMP 1/2019

20.12.2019
MDV SR schválilo KLMP 1/2019
KLMP 1/2019 Katalógové listy mostných prefabrikátov
Účinnosť od: 20.12.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora