SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Stavby>IVSC Košice>I/67 Dubina - Hranovnica, zosuv
Prejsť na navigáciu

I/67 Dubina - Hranovnica, zosuv

I/67 Dubina - Hranovnica, zosuv

Predpokladaný termín začatia stavby:
06/2010
Predpokladaný termín ukončenia stavby:
10/2011
Predpokladané celkové náklady stavby [€]:
1 797 603
Preinvestované do 31.12.2009 [€]:
21 197,97
Plán preinvestovania v roku 2010 [€]: 66 752,03
Zhotoviteľ:

súťaž

Účelom navrhovanej rekonštrukcie cesty I/67 v predmetnom úseku je stabilizácia cestného telesa výstavbou oporných múrov založených na pilótach, úpravou priepustov a cestného telesa.

Navrhovanými úpravami sa odstráni havarijný stav cesty I/67. Výstavbou oporných múrov dôjde k stabilizácii cestného telesa a tým k zvýšeniu bezpečnosti účastníkov verejnej premávky a zníženiu negatívnych účinkov dopravy na životné prostredie.

Celková dĺžka rekonštrukcie cesty I/67 predstavuje 282,60m, jej súčasťou je úprava dvoch kamenných priepustov.

Stavba je členená na stavebné objekty:

101-00 Úprava cesty I/67

201-00 Oporný múr úsek č.1 - oporný múr dĺžky 47,5m, ktorý je založený na pilótach 600mm dĺžky

6,0m resp. 8,0m, ktoré sú votknuté do únosného podložia.

202-00 Oporný múr úsek č.2 - oporný múr dĺžky 90,0, ktorý je založený na pilótach 600mm dĺžky

6,0m resp. 8,0m, ktoré sú votknuté do únosného podložia

Publikované: 10.5.2010

Aktuálne

Pozvánka na „Cestársky deň“

Pozvánka na „Cestársky deň“

27.08.2020
Dovoľujeme si Vás pozvať na „Cestársky deň“, ktorý sa uskutoční 10. septembra 2020 (štvrtok) v priestoroch SSC.
Schválené TP 099

Schválené TP 099

07.08.2020
MDV SR schválilo:
TP 099 Protipožiarna bezpečnosť cestných tunelov
Účinnosť od: 07.08.2020
Schválené TP 116

Schválené TP 116

01.07.2020
MDV SR schválilo:
TP 116 Inšpekcia tunelov
Účinnosť od: 01.07.2020

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora