SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Stavby>IVSC Bratislava>Cesta I/64 Topoľčany – preložka 2. stavba, II. etapa
Prejsť na navigáciu

Cesta I/64 Topoľčany – preložka 2. stavba, II. etapa

Cesta I/64 Topoľčany – preložka 2. stavba, II. etapa

Majetkovoprávne nie sú vysporiadané pozemky v správe SPF (pozemky vo vlastníctve štátu a neznámych vlastníkov). Prípadný ďalší výkup uvažujeme v rámci majetkovoprávneho usporiadania starých stavieb.

Publikované: 4.12.2008

Aktuálne

Schválené TP 061

Schválené TP 061

20.12.2019
MDV SR schválilo TP 061
TP 061 Katalóg porúch mostných objektov na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I., II. a III. triedy
Účinnosť od: 20.12.2019
Schválené TKP 6, TKP 7, TKP 38

Schválené TKP 6, TKP 7, TKP 38

20.12.2019
MDV SR schválilo TKP 6, TKP 7, TKP 38
TKP 6 Hutnené asfaltové zmesi
TKP 7 Liaty asfalt
TKP 38 Asfaltové zmesi s vysokým modulom tuhosti

Účinnosť od: 20.12.2019
Schválené KLMP 1/2019

Schválené KLMP 1/2019

20.12.2019
MDV SR schválilo KLMP 1/2019
KLMP 1/2019 Katalógové listy mostných prefabrikátov
Účinnosť od: 20.12.2019

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora