SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Stavby>IVSC Bratislava>Cesta I/64 Topoľčany – preložka 2. stavba, II. etapa
Prejsť na navigáciu

Cesta I/64 Topoľčany – preložka 2. stavba, II. etapa

Cesta I/64 Topoľčany – preložka 2. stavba, II. etapa

Majetkovoprávne nie sú vysporiadané pozemky v správe SPF (pozemky vo vlastníctve štátu a neznámych vlastníkov). Prípadný ďalší výkup uvažujeme v rámci majetkovoprávneho usporiadania starých stavieb.

Publikované: 4.12.2008

Aktuálne

Cestársky deň

Cestársky deň

18.09.2019
8. októbra 2019 organizuje Slovenská správa ciest v spolupráci so Slovenskou cestnou spoločnosťou odborné fórum na tému: VYBRANÉ TECHNOLÓGIE SKUPINY EUROVIA
Schválené VL 6.1

Schválené VL 6.1

02.09.2019
MDV SR schválilo VL 6.1
VL 6.1 Zvislé dopravné značky 
Účinnosť od: 01.09.2019

Rozborová úloha

Rozborová úloha

30.07.2019
Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel
(STN 73 6056)

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora