SSC>Činnosti>Výstavba a rekonštrukcia>Stavby ukončené v 2016>Stavebné a bezpečnostné opatrenia na zníženie nehodovosti medz. cestného ťahu E371 na ceste I/73 Š.Štiavnik - Hunkovce
Prejsť na navigáciu

Stavebné a bezpečnostné opatrenia na zníženie nehodovosti medz. cestného ťahu E371 na ceste I/73 Š.Štiavnik - Hunkovce

Stavebné a bezpečnostné opatrenia na zníženie nehodovosti medz. cestného ťahu E371 na ceste I/73 Š.Štiavnik - Hunkovce
Termín začatia stavby:
2015
Termín ukončenia stavby:
2016
Stavebné náklady [€]: 19 817 422
Zhotoviteľ: Skanska SK
Popis projektu:
Účelom stavby boli stavebnotechnické a bezpečnostné opatrenia na zníženie nehodovosti, zmiernenie nepriaznivých vplyvov dopravy ( hluk, exhaláty, vibrácie...) a zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a to komplexnou rekonštrukciou cesty, stabilizáciou cestného telesa. Súčasťou stavby je výmena nevhodného podložia, realizácia nadštandardného zvislého dopravného značenia zväčšených rozmerov s reflexnou povrchovou úpravou, realizácia vodorovného dopravného značenia, zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky čiastočnou úpravou smerového a výškového vedenia trasy v nevyhnutných úsekoch, osadenie nových bezpečnostných zariadení, úprava vodného režimu cesty, usmernenie povrchových vôd, vydláždenie priekop, úprava priepustov a stavebné úpravy a rekonštrukcie 11 mostov.
Predmetný úsek cesty I/73 je vymedzený obcami Šarišský Štiavnik a Vyšný Komárnik (extravilán), podľa pasportu cesty od staničenia 27,285 km (začiatok úseku) do 56,609 km (koniec úseku).
Celý úsek v dĺžke 23,287 km rozdelený na 6 častí :
Časť 1 I/73 Šarišský Štiavnik-Horizont (km 27,285-29,000)              v dĺžke 1715,00 m
Časť 2 I/73 Horizont-Svidník (km 29,000-37,786)                  v dĺžke 8786,00 m
Časť 3 I/73 Rázcestie Kapišová-Ladomirová (km 43,822-47,935)          v dĺžke 4113,00 m
Časť 4 I/73 Ladomirová-Hunkovce rekonštrukcia cesty (km 47,935-48,487)     v dĺžke 552,00 m
Časť 5 I/73 Hunkovce-zosuv (km 48, 487- 48, 810)                  v dĺžke 324,00 m
Časť 6 I/73 Hunkovce-Vyšný Komárnik(km 48,811- 56,609 =56,821)          v dĺžke 7798,00 m

 

 Aktualizované: 15.12.2016

Publikované: 5.5.2014

Aktuálne

Rozborová úloha

Rozborová úloha

17.12.2018
Požiadavky na technologické zariadenia a inteligentné dopravné systémy na pozemných komunikáciách
Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

Schválené TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004

30.11.2018
MDV SR schválilo TKP 15, TKP 18, TKP 19, TP 004
Betónové konštrukcie všeobecne
Betón na konštrukcie
Predpäté betónové konštrukcie
Použitie ťaženého predrveného kameniva v nestmelených vrstvách konštrukií vozoviek
Účinnosť od: 01.12.2018
Schválený dodatok č. 1 k TP 047

Schválený dodatok č. 1 k TP 047

19.11.2018
MDV SR schválilo Dodatok č.1/2018 k TP 047
Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek
Účinnosť od: 20.11.2018

Odkazy

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národná diaľničná spoločnosť
  • Užitočné odkazy
  • Technická podpora